Javite nam se
info@idop.hr

Što je nefinancijsko izvještavanje ili izvještavanje o održivosti?

Danas su poduzeća proširila svoj utjecaj do točke u kojoj poslovanje ne utječe samo na ekonomiju, nego i na društvo i okoliš. Poduzeća danas imaju značajan utjecaj na različita područja kao što su gospodarstvo, okoliš, socijalna i ljudska prava, kao i zdravlje zajednice u kojoj djeluju.

Nefinancijske informacije

Nefinancijske informacije poznate su i pod imenom ESG informacija o okolišu, društvu i upravljanju (ESG). 

Nefinancijske informacije su informacije o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo te sadrži informacije koje se odnose barem na (Direktiva 2014/95/EU, čl. 1.):

 • okolišna
 • socijalna i kadrovska pitanja
 • te pitanja u vezi s poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanjem

Objavljivanje nefinancijskih informacija

Kako bi se poboljšala dosljednost i usporedivost nefinancijskih izvještaja koja se objavljuju diljem Unije, ovi izvještaji bi trebali sadržavati poduzete mjere o:

Okolišna
pitanja

 • aktualnim i predvidljivim učincima poslovanja poduzeća na okoliš te prema potrebi na zdravlje i sigurnost,
 • uporabi obnovljivih i/ili neobnovljivih izvora energije,
 • emisiji stakleničkih plinova,
 • uporabi vode i
 • onečišćenju zraka

Društvena i kadrovska pitanja

 • jamčenju jednakosti spolova,
 • provedbi temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, uvjetima rada, socijalnog dijaloga, poštovanju prava radnika na informacije i savjetovanje, poštovanju prava sindikata, zdravlju i sigurnosti na poslu te dijaloga s lokalnim zajednicama i/ili na mjere poduzete radi osiguravanja zaštite i razvoja tih zajednica

Ljudska prava te borbe protiv korupcije i podmićivanja

 • sprečavanju kršenja ljudskih prava i/ili važećim instrumentima za borbu protiv korupcije i podmićivanja.

Ekonomski, društveni i okolišni aspekti poslovanja

Društvani aspekti

 • Radni odnosi i dostojan rad
 • Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu
 • Ljudska prava
 • Nediskriminacija
 • Lokalna zajednica
 • Zdravlje I sigurnost kupaca

Okolišni akspekti

 • Energija
 • Voda
 • Biološka raznolikost
 • Emisije
 • Otpadne vode i otpad
 • Pridržavanje propisa
 • Prijevoz
 • Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na okoliš
 • Mehanizmi rješavanja sporova u vezi s okolišem

Ekonomski aspekti

 • Ekonomski učinak
 • Prisutnost na tržištu
 • Neizravni ekonomski utjecaj
 • Praksa nabave
 • Antikorupcijske politike

Preuzmite prezentaciju o obvezi nefinancijskog izvještavanja.

Društveni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti

Društveni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti čine relevantni pokazatelji s pomoću kojih poduzetnik evaluira utjecaj svojeg poslovanja te utjecaj svojih proizvoda i usluga na društvo, poput društvenog ulaganja poduzeća, njegovu uključenost u razvoj lokalne zajednice te pitanja ljudskih i radnih prava.

Trebate podršku pri izradi ESG izvještaja?

Pripremite svoj izvještaj o održivosti prema novom regulatornom okviru za ESG izvještavanje.

Okolišni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti

Okolišni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti čine relevantni pokazatelji s pomoću kojih poduzetnik evaluira utjecaj svojega poslovanja te utjecaj svojih proizvoda i usluga na okoliš, poput tehnologije proizvodnje i učinkovitosti iskorištavanja prirodnih resursa.

Ekonomski aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti

Ekonomski aspekt društvene odgovornosti predstavlja sve relevantne pokazatelje uz čiju pomoć poduzetnik ostvaruje financijski profit, dok okolišni i društveni aspekti sadržavaju sve relevantne okolišne i društvene pokazatelje koji utječu ili mogu utjecati na ekonomski aspekt ili financijsku uspješnost poslovanja.

Tko su obveznici sastavljanja i objavljivanja nefinancijskih izvještaja?

Veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenih tijekom prethodne poslovne godine (prema trenutnoj Direktivi o nefinancijskom izvještavanju).

Prema prijedlogu izmjene Direktive o nefinancijskom izvještavanju (CSRD), obveznici sastavljanja i objavljivanja nefinancijskih izvještaja su velika poduzeća sa više od 250 zaposlenika te sva poduzeća koja koriraju na uređenim tržištima (osim mikro poduzeća).

Veliki poduzetnici od javnog interesa koji prelaze jedan od sljedeća dva kriterija

 1. Ukupna aktiva: 150.000.000,00 kn
 2. Ukupni prihod: 300.000.000,00 kn

Prema planovima Europske komisije, obveza nefinancijskog izvještavanje će se proširiti i na mala i srednja poduzeća (SME).

Vremeski okvir nefinancijskog izvještavanja

Pogledajte animaciju na temu što je nefinancijsko izvještavanje u produkciji European Coalition for Corporate Justice

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.