Javite nam se
[email protected]

CSRD (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti) jasno naglašava potrebu izvješćivanja prema načelu dvostruke materijalnosti. Načelo dvostruke materijalnosti znači da kompanije u svoje izvješće o održivosti uključuju informacije o društvenim i okolišnim učincima koje su od važnosti svim dionicima, a ne samo informacije o utjecaju ESG pitanja na vrijednost poduzeća koje su uglavnom važne samo investitorima.  

Što je materijalnost i zašto je važna u pripremi izvješća o održivosti?

Prilikom izrade izvještaja o održivosti poduzeće se treba voditi načelom materijalnosti. To znači da u izvještaj treba uključiti informacije koje značajno mogu utjecati na sliku dionika o poduzeću i njihove odluke povezane s poduzećem. Izvještaj o održivosti treba biti sažet i jasan, ali informativan i relevantan. Upravo zato je procjena materijalnih tema, odnosno odluka što uključiti u izvještaj izuzetno važna na početku svakog procesa izvještavanja. Osim za izradu izvještaja, analiza materijalnosti može biti i vrlo korisna za donošenje odluka o investicijama. Istraživanja pokazuju da ulaganja u materijalna ESG područja mogu pozitivno utjecati na vrijednost poduzeća u dugom roku, dok ulaganja u nematerijalna područja neće rezultirati značajnim financijskim rezultatima.

Aspekt financijske materijalnosti i materijalnosti učinka

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) koja ja na snagu stupila u siječnju 2023. jasno naglašava i objašnjava načelo dvostruke materijalnosti kojom bi se poduzeća trebala voditi prilikom pripreme izvještaja.

Informacije o društvenim, okolišnim i upravljačkim učincima poduzeća predstavljaju jedan aspekt materijalnosti. Drugi aspekt materijalnosti tiče se informacija nužnih za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzeća i odnosi se na rizike i prilike koji proizlaze iz pitanja održivosti, a koji mogu imati utjecaja na financijski rezultat poduzeća. Poduzeća trebaju zasebno razmatrati oba aspekta materijalnosti (materijalnost učinka i financijsku materijalnost) i trebala bi objavljivati informacije koje su značajne i za oba aspekta i za samo jedan aspekt. 

Ukoliko pojedina tema održivosti može utjecati na “razvoj, rezultate i položaj” poduzeća onda to  ukazuje na financijsku materijalnost. Ovaj aspekt obično najviše zanima ulagače. Takve teme  potrebno je uključiti u izvještaj jer su važne za razumijevanje mogućih promjena u vrijednosti poduzeća. 

Ako se radi o utjecaju poduzeća na društvo i okoliš onda se radi o materijalnosti učinka. Takve teme je također potrebno uključiti u izvještaj u svrhu boljeg razumijevanja učinaka poduzeća. Ovaj aspekt materijalnosti obično je od najvećeg interesa za građane, potrošače, zaposlenike, poslovne partnere, lokalnu zajednicu i organizacije civilnog društva. Njih zanima kako poduzeće upravlja negativnim učincima koji proizlaze iz poslovanja i kako doprinosi stvaranju vrijednosti za društvo i okoliš kroz pozitivne učinke. 

Načelo dvostruke materijalnosti u praksi

Slučaj A 

Poduzeće iz cementne industrije zbog potrošnje velike količine energije iz fosilnih goriva znatno doprinosi povećanju emisija stakleničkih plinova u atmosferi što negativno utječe na klimatske promjene (impact materiality). Istovremeno, poduzeće se suočava s tranzicijskim rizikom nove politike EU koja zahtijeva veću energetsku efikasnost i redukciju GHG emisija u svrhu prelaska na niskougljično gospodarstvo (financial materiality) što može utjecati na razvoj, rezultat i položaj poduzeća. U slučaju poduzeća A, klimatske promjene materijalna su tema iz obije perspektive i potrebno im je u izvješću posvetiti puno pažnje.

 

Slučaj B

Pouzeće u prehrambenoj industriji kao dio svog programa društveno odgovornog poslovanja surađuje s akademskom zajednicom u istraživanjima koja su vezana uz njihovo poslovanje, ali neće imati utjecaj na financijski rezultat ili položaj poduzeća. Međutim, sudjelovanje u istraživanju značajno je za studente uključene u provedbu i pozitivno utječe na njihov akademski razvoj. Ova tema je značajna s aspekta materijalnosti učinka, ali ne i s aspekta financijske materijalnosti. Poduzeće B trebalo bi uključiti informacije o suradnji u izvještaj.

Slučaj C 

Turistička agencija u Alpama koja ne koristi velike kočine energije i ima niske emisije stakleničkih plinova, mogla bi se naći pod značajnim utjecajem fizičkih klimatskih rizika ukoliko klimatske promjene smanje broj snježnih dana. To bi moglo značajno utjecati na financijski rezultat turističke agencije kojoj zimski turizam u Alpama, a koji se temelji na stabilnoj pokrivenosti snijegom, čini veliki dio prihoda. Informacije povezane s klimatskim promjenama za ovo poduzeće nisu značajne iz aspekta materijalnosti učinka, jer sami nemaju značajan učinak na klimatske promjene, ali su vrlo značajne s financijskog aspekta materijalnosti. Poduzeće C trebalo bi uključiti informacije o upravljanju klimatskim rizicima u izvještaj jer su od velikog interesa za njihove investitore.

Slučaj D 

Poduzeće u industriji priređivanja igara na sreću u svojim uslužnim procesima ne koristi vodu niti organizira poslovanje na način koji može doprinijeti zagađenju vodnih resursa. Za poduzeće D voda nije materijalna tema ni iz financijskog aspekta ni aspekta učinka. 

Zaključak

Novom Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti, Europska Komisija detaljnije je objasnila koncept dvostruke materijalnosti koje je temeljno načelo za odabir informacija koje će se objaviti u izvješću o održivosti. Načelo dvostruke materijalnosti kaže da kompanije s jedne strane moraju identificirati i izvijestiti informacije o faktorima koji mogu utjecati na vrijednost kompanije, a s druge strane moraju izvijestiti informacije koje omogućavaju dionicima razumijevanje okolišnih i društvenih učinaka poslovanja.

 

Preuzmite prezentaciju o korporativnom izvještavanju o održivosti

Koje promjene nam donosi nova CSRD regulativa

Kako vam možemo pomoći?

IDOP tim pruža potrebno znanje i kompetencije o ključnim ESG pitanjima, ESRS standardima, konceptu dvostruke materijalnosti te EU taksonomije. Specijalizirani smo za transparentnu ESG komunikaciju utemeljenu na činjenicama. Pružamo kvalitetnu podršku prilikom sastavljanja izvješća o održivosti usklađenu sa zakonodavnim okvirom, razrade DOP strategije, izračuna emisija ugljičnog dioksida i objavljivanja ključnih pokazatelja uspješnosti prema EU taksonomiji.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.