Javite nam se
[email protected]

CSRD (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti) donosi nove obveze u pogledu izvještavanja o održivosti, a jedna od najznačajnijih je da će se prilikom sastavljanja izvješća morati koristiti obvezni EU standardi za izvješćivanje o održivosti (ESRS).

Razvoj ESRS standarda

Mandat za izradu ESRS standarda dobio je EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Inicijalni prijedlog ESRS standarda objavljen je u travnju 2022. godine, nakon čega je otvoreno javno savjetovanje u kojem su mogli sudjelovati svi zainteresirani dionici. EFRAG je prilagodio standarde prema zaprimljenim kritikama i sugestijama te je nakon finalne provjere 23. Studenog 2022. Europskoj komisiji dostavio finalni nacrt ESRS standarda. Konačni nacrt ESRS standarda dostupan je na EFRAG-ovim službenim stranicama, a njihovo usvajanje i službena objava u obliku delegiranog akta očekuje se u lipnju 2023. godine.

Ukupno je razvijeno 10 tematskih standarda, od čega se 5 odnosi na okoliš (E), 4 na društvo (S) i 1 na upravljanje (G). Tematski standardi moraju se čitati zajedno sa standardom ESRS 1 koji upućuje u načela izvještavanja i standardom ESRS 2 koji daje upute kako izvijestiti politike, aktivnosti, ciljeve i pokazatelje za svaki tematski standard. 

Izvještavanje prema ESRS standardima

ESRS standardi daju jasnu strukturu i upute koje informacije i u kojem obliku treba objaviti. 

Odabir sadržaja izvješća

Koje informacije će poduzeće izvijestiti, a samim time i koje standarde će koristiti, odlučuje na temelju rezultata procjene materijalnosti i to prema načelu dvostruke materijalnosti. Naime, novost koju donosi ESRS jest da poduzeća moraju izvijestiti kako kroz svoje poslovanje utječu na pitanja održivosti i kako pitanja održivosti utječu na razvoj, rezultate i položaj poduzeća. Pitanje održivosti biti će materijalno za poduzeće ako zadovoljava jedan ili oba kriterija materijalnosti (financijski aspekt i aspekt učinaka). Treba napomenuti da bez obzira na rezultate procjene materijalnosti, dva od 10 tematskih standarda bit će obvezna za sva društva: klimatske promjene i upravljanje vlastitom radnom snagom.

Objava informacija o učincima, rizicima i prilikama

Prije izrade izvješća o održivosti poduzeće mora identificirati i analizirati svoje učinke, rizike i prilike kroz proces dubinske analize i komunikaciju s dionicima. Sve identificirane učinke, rizike i prilike treba izvijestiti prema istoj strukturi –  treba opisati politiku upravljanja, aktivnosti i alocirane resurse, navesti ciljeve i kvantitativne pokazatelje.

  • Politika – opisati opseg i glavne značajke politike koja se odnosi na upravljanje identificiranim materijalnim učincima 
  • Aktivnosti i alocirani resursi – opisati na koji način se upravlja materijalnim učincima, koje akcije su poduzete da se negativni učinci smanje a pozitivni pojačaju, te kako su alocirani resursi za te aktivnosti.  
  • Ciljevi – trebaju se objaviti vremenski ograničeni i mjerljivi ciljevi u odnosu na materijalne učinke, rizike i prilike 
  • Specifični pokazatelji stanja i napretka (eng. performance metrics) – treba navesti kako se mjere i prate učinci te izvijestiti podatke koje se traže prema svakom tematskom standardu.
Play Video
Play Video

Kada će biti objavljena prva izvješća izrađena prema ESRS standardima?

Prva izvješća o održivosti izrađena u skladu sa ESRS standardima biti će objavljena 2025. godine za 2024. izvještajnu godinu. Prema ESRS standardima, a kao obveznici CSRD-a, prva će izvještavati velika društva od javnog interesa sa preko 500 zaposlenika koja već izrađuju nefinancijske izvještaje prema trenutno važećoj Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (NFRD). Sva velika poduzeća počinju izvještavati već godinu nakon, dakle 2026. za izvještajnu godinu 2025.

Kako se pripremiti za izvještavanje prema ESRS standardima?

S obzirom da su ESRS standardi izrađeni na temelju najpoznatijih međunarodnih okvira za izvještavanje (GRI, ISSB, TCFD etc.) društva koja su se do sada koristila tim standardima i uredila svoj sustav prikupljanja podataka i upravljanja učincima neće imati značajnih problema s usklađivanjem. Međutim, oni koji do sada nisu bili obveznici i koji će to činiti po prvi put trebaju imati na umu da na vrijeme krenu s usklađivanjem kako ih nova obveza ne bi dočekala nespremnima. 

U prijelaznom periodu poduzeća bi trebala provesti prve korake dubinske analize održivosti (Sustainability due diligence), odnosno identificirati i procijeniti stvarne ili potencijalne, pozitivne ili negativne učinke povezane sa vlastitim poslovnim operacijama, proizvodima ili uslugama koji nastaju direktno (zbog vlastitih aktivnosti) ili indirektno (kroz poslovne odnose). Trebali bi identificirati dionike i s njima uspostaviti komunikaciju te provesti procjenu materijalnih tema kako bi znali o čemu će i koliko detaljno prikupljati podatke. 

Treba imati na umu da je jedno od načela CSRD-a: kvaliteta informacija. Objavljene informacije o održivosti moraju biti relevantne, predstavljene na vjeran način, usporedive, provjerljive i razumljive. To znači da poduzeća trebaju u prijelaznom razdoblju uspostaviti sustav za prikupljanje informacija povezanih s temama održivosti. Treba imati na umu da će izvješća trebati biti eksterno verificirana od strane ovlaštenih revizora ili drugih neovisnih pružatelja usluga provjere zbog čega je važno da za svaku objavljenu informaciju postoji dokaz.

Kako se ESRS uklapa u održive financije?

ESRS standardi su pripremljeni na način da odgovaraju na zahtjeve iz Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) i obuhvaćaju informacije potrebne financijskim institucijama za izvještavanje prema Uredbi o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o održivosti morat će biti objavljene u izvještaju poslovodstva i digitalno tagirane (u skladu sa ESEF Uredbom u xbrl formatu) što će omogućiti jednostavniji pregled i uspoređivanje informacija među poduzećima. 

 

Korporativnim izvješćivanjem o aspektima održivosti ulagateljima i dionicima omogućuje se da ocijene dugoročnu sposobnost stvaranja vrijednosti poduzeća i njihovu izloženost rizicima u pogledu održivosti. Do sada su se izvještaji o održivosti temeljili na dobrovoljnim okvirima i nisu bili predmet provjere zbog čega su investitori i dionici bili sumnjičavi prema njima. Nova regulativa, zajedno sa ESRS standardima trebala bi osigurati kvalitetne, usporedive i vjerodostojne podatke o održivosti koji će činiti temelj sustava održivih financija. 

Preuzmite prezentaciju o korporativnom izvještavanju o održivosti

Koje promjene nam donosi nova CSRD regulativa

Kako vam možemo pomoći?

IDOP tim pruža potrebno znanje i kompetencije o ključnim ESG pitanjima, ESRS standardima, konceptima dvostruke materijalnosti te EU taksonomije. Specijalizirani smo za transparentnu ESG komunikaciju utemeljenu na činjenicama. Pružamo kvalitetnu podršku prilikom sastavljanja izvješća o održivosti usklađenu sa zakonodavnim okvirom, razrade DOP strategije, izračuna emisija ugljičnog dioksida i objavljivanja ključnih pokazatelja uspješnosti prema EU taksonomiji.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.