Javite nam se
[email protected]

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (eng. The Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) prihvaćena 10. studenog 2022. godine predstavlja regulativu EU-a koja zahtijeva od svih velikih društva da redovito i transparentno objavljuju informacije o učincima svojih aktivnosti na okoliš i društvo te o rizicima održivosti kojima mogu biti izložene. Regulativa pomaže investitorima, potrošačima, kreatorima politike i drugim dionicima da procijene društvene, okolišne i upravljačke učinke poslovanja te učinke klimatskih rizika.

Oko 50.000 poduzeća bit će obuhvaćeno novom regulativom CSRD-a, u odnosu na trenutnih 11.700 poduzeća koji su obuhvaćeni prethodnom Direktivom o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD).

Koje promjene nam donosi Direktiva o korporativnom izvješćivanju (CSRD)?

Poduzeća obveznici izvješćivanja o korporativnom izvješćivanu trebat će objaviti detaljne informacije o pitanjima održivosti, čime će se povećati odgovornost poduzeća, omogućiti usporedivost i provjeru ESG podataka, te olakšati prijelaz na održivo gospodarstvo.

Prema traženom principu dvostruke materijalnosti, poduzeća će morati izvijestiti o tome kako njihov poslovni model utječe na njihovu održivost i o tome kako vanjski čimbenici održivosti (kao što su klimatske promjene ili pitanja ljudskih prava) utječu na njihove aktivnosti. To će omogućiti ulagačima i drugim dionicima donošenje informiranih odluka o pitanjima održivosti.

Poduzeća će trebati izvještavati prema Standardima za izvješćivanje o održivosti ESRS (eng. European sustainability standards) koji su dovršeni i objavljeni od strane EFRAG-a (eng. European Financial Reporting Advisory Group), s naglaskom na to da će ESRS E1 Climate change i ESRS S1 Own workforce biti obavezni. Novi standardi izvješćivanje o održivosti (ESRS) znatno proširuju opseg izvješćivanja te će biti primjenjiva na sva poduzeća obveznike. Uvrštena mala i srednja poduzeća također će biti obuhvaćena, ali će imati više vremena za prilagodbu novim zakonima.

Osim o ključnim okolišnim i društvenim pitanjima poduzeća će objavljivati informacije o ključnim rizicima i prilikama te ulozi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela poduzeća, poslovnoj etici i korporativnoj kulturi, političkim angažmanima poduzeća, uključujući njegove aktivnosti lobiranja, upravljanju i kvaliteti odnosa s poslovnim partnerima, uključujući prakse plaćanja, sustavima unutarnje kontrole i upravljanja rizicima poduzeća, među ostalim u pogledu postupka izvještavanja poduzeća.

Izvješća će trebati biti u digitalnom xHTML formatu (jedinstveni europski elektronički format za izvještavanje) te će morati „označiti” označiti informacije o održivosti (Uredba o ESEF-u).

Izvješća o održivosti više neće biti samostalni dokument već integrirano izvješće koje obuhvaća izvješće poslovodstva, financijsko izvješće i izvješće o održivosti.

Izvješća će trebati biti eksterno verificirana od strane ovlaštenih revizora ili drugih pružatelja usluga provjere.

Preuzmite prezentaciju o korporativnom izvještavanju o održivosti

Koje promjene nam donosi nova CSRD regulativa

Dvostruka materijalnost

Novina u izvješćivanju o održivosti je koncept dvostruke materijalnosti, pa će tako velika poduzeća, a od 1. siječnja 2026. i mala i srednja poduzeća, u izvještaj poslovodstva uključiti informacije potrebne za razumijevanje utjecaja poduzeća na okoliš i društvo te razumijevanje utjecaja održivosti na poslovne rezultate poduzeća. Više o dvostrukoj materijalnosti te načinu na koji poduzeća određuju ključne utjecaje, rizike i prilike pogledajte u standardu ESRS 2 poglavlju Materiality assessment of sustainability impacts, risks and opportunities.

Screen Shot 2022-12-23 at 11.48.59

Komisija će donijeti i zasebne standarde za MSP-ove koji će biti prilagođeni kapacitetima i resursima takvih poduzeća. Iako bi MSP-ovi koji su uvršteni na uređena tržišta bili dužni primjenjivati te proporcionalne standarde, oni koji nisu uvršteni na burzu, a to je velika većina MSP-ova, mogu ih dobrovoljno primjenjivati.

Tko su obveznici CSRD-a?

Nova regulativa proširuje opseg obveznika na sva velika poduzeća. „Veliko poduzeće” može se definirati kao poduzeće unutar EU ili društvo kćer u EU-u poduzeća koje je izvan EU-a koje na datum bilance ispunjava dva od tri sljedeća kriterija:

  • Neto prihod veći od 40 milijuna eura; i/ili
  • Neto imovina (ukupna bilanca) veća od 20 milijuna eura; i ili
  • Više od 250 zaposlenika u prosjeku tijekom financijske godine.

Za 2024. godinu obveznici CSRD-a su sva poduzeća koja su bila obveznici NFRD-a (poduzeća s više od 500 zaposlenih), a za 2025. godinu sva poduzeća iz prethodnog teksta (više od 250 zaposlenih).

Vremenski okvir izvještavanja o održivosti prema vrsti obveznika

Kako će CSRD utjecati na poduzetnike?

Poduzeća će morati pravovremeno i dosljedno prikupljati informacije o održivosti i provesti sve potrebne analize kako bi bili spremni za prvo izvještajno razdoblje. Valja napomenuti da poduzeća više neće moći prilagati izdvojena izvješća o održivosti već nova regulativa zahtjeva konsolidirana izvješća o održivosti koje će provjeravati ovlašteni revizori ili ostali pružatelji takvih usluga. Regulativa je kompleksna, a informacije potrebne su detaljne i opsežne,izrazito je bitno da poduzeća počnu s prilagodbom i pripremom na novu regulativu na vrijeme.

Kako vam možemo pomoći?

IDOP tim pruža potrebno znanje i kompetencije o ključnim ESG pitanjima, ESRS standardima, konceptima dvostruke materijalnosti te EU taksonomije. Specijalizirani smo za transparentnu ESG komunikaciju utemeljenu na činjenicama. Pružamo kvalitetnu podršku prilikom sastavljanja izvješća o održivosti usklađenu sa zakonodavnim okvirom, razrade DOP strategije, izračuna emisija ugljičnog dioksida i objavljivanja ključnih pokazatelja uspješnosti prema EU taksonomiji.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.