Javite nam se
info@idop.hr

Europska komisija objavila je na svojim službenim stranicama nacrt Delegiranog akta Uredbe o taksonomiji (Taxonomy Environmental Delegated Act) za preostala 4 okolišna cilja. 

Ključne novosti

  1. Novi delegirani akt dodaje nove gospodarske aktivnosti na popis taksonomski prihvatljivih djelatnosti za ciljeve ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i donosi popis prihvatljivih gospodarskih koje znatno doprinose preostalim ciljevima (Zaštita vodnih resursa; Tranzicija na kružno gospodarstvo; Prevencija i kontrola onečišćenja; Očuvanje bioraznolikosti i obnova ekosustava).
  2. Razvijeni su tehnički kriteriji provjere za djelatnosti koje doprinose ostvarenju ostala 4 okolišna cilja. Tehnički kriteriji provjere objavljeni su u obliku aneksa, gdje svaki aneks pokriva tehničke kriterije za jedan okolišni cilj.
  3. Objavljene su nadopune i izmjene uputa za objavu ključnih pokazatelja uspješnosti objavljenih u Delegiranoj uredbi o objavama (Taxonomy Disclosures Delegated Act).
  4. Od 1.1.2024. do 31.12.2024. kompanije će za 4 okolišna cilja (voda, kružna ekonomija, onečišćenje i bioraznolikost) morati izvijestiti samo udio prihvatljivih djelatnosti u ukupnim prihodima, CapEx-u i OpEx-u, a od 2025. izvještavaju i usklađenost. 

EU Taxonomy navigator

Europska Komisija također je na svojim stranicama objavila EU Taxonomy navigator koji na jednom mjestu okuplja digitalne alate koji mogu korisnicima pomoći u navigiranju kroz zakonodavni okvir EU Taksonomije. 

EU Taxonomy compass – omogućava korisnicima da provjere koje aktivnosti su taksonomski prihvatljive i koje tehničke kriterije provjere moraju zadovoljiti da bi bili taksonomski usklađeni. Taxonomy compass se ažurira u skladu s novim delegiranim aktima. 

EU Taxonomy calculator – interaktivni alat koji korisnicima omogućava da lakše razumiju svoje obveze u pogledu objave ključnih pokazatelja uspješnosti i služi kao podrška u njihovom izračunu. 

FAQs repository – na jednom mjestu okuplja dokumente s  odgovorima Europske Komisije na često postavljena pitanja dionika vezano za tumačenje tehničkih kriterija provjere i objavu ključnih pokazatelja uspješnosti. 

Savjet za kompanije obuhvaćene Delegiranim aktom

Nacrt je otvoren za komentiranje javnosti do 5. svibnja 2023. pa stoga savjetujemo poduzeća koje su dio sektora uključenih na popis prihvatljivih aktivnosti da pregledaju objavljene tehničke kriterije provjere i da, ukoliko za to postoji potreba, upute Komisiji svoju kritiku ili prijedlog za poboljšanje. 

Što je EU Taksonomija?

EU taksonomija je klasifikacijski sustav koji pomaže tvrtkama i investitorima da identificiraju “okolišno održive” gospodarske aktivnosti. Okolišno održive gospodarske aktivnosti opisuju se kao one koje značajno doprinose barem jednom od klimatskih i ekoloških ciljeva EU-a definiranih člankom 9. Uredbe, dok u isto vrijeme značajno ne štete nijednom od tih ciljeva i ispunjavaju minimalne zaštitne mjere.

Pružajući kompanijama, investitorima i kreatorima politika definicije gospodarskih aktivnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima, očekuje se da će Uredba o taksonomiji pomoći u usmjeravanju ulaganja u gospodarske sektore gdje su sredstva najpotrebnija za pravednu zelenu tranziciju.

Kako započeti s primjenom EU Taksonomije?

Više informacija dostupno je klikom na "saznajte više".

Kako vam možemo pomoći?

IDOP tim pruža potrebno znanje i kompetencije o ključnim ESG pitanjima, ESRS standardima, konceptima dvostruke materijalnosti te EU taksonomije. Specijalizirani smo za transparentnu ESG komunikaciju utemeljenu na činjenicama. Pružamo kvalitetnu podršku prilikom sastavljanja izvješća o održivosti usklađenu sa zakonodavnim okvirom, razrade DOP strategije, izračuna emisija ugljičnog dioksida i objavljivanja ključnih pokazatelja uspješnosti prema EU taksonomiji.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.