Javite nam se
info@idop.hr

Kako započeti s primjenom EU taksonomije?

Europski zeleni plan ima za cilj postizanje održivosti gospodarstva EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Kako bi se postigli ciljevi plana, jedna trećina ulaganja od 1,8 bilijuna eura iz plana za oporavak NextGenerationEU i EU-ov sedmogodišnji proračun predstavlja izvor sredstava za europski zeleni plan.

Potrebno je učiniti više kako bi se potaknula privatna ulaganja koja su u skladu s neto obvezama nulte emisije ugljika i Pariškim klimatskim sporazumom. EU taksonomija osmišljena je da riješi ovaj problem. Primjenom EU taksonomije, investitori mogu odrediti koja se ulaganja smatraju doprinosima europskim ciljevima zaštite okoliša i procijeniti u kojoj su mjeri investicijski portfelji usklađeni s EU taksonomijom.

Organizacije Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Bloomberg, članovi Platforme za održivo financiranje Europske komisije, razvili su modele za procjenu usklađenosti taksonomije. U nastavku ovog članka je vodič korak po korak za potrebe usklađivanja s EU taksonomijom:

Korak 1 – Identificirajte gospodarske aktivnostima koje bi mogle biti usklađene s jednim ili više ekoloških ciljeva

Prvi korak se sastoji u utvrđivanju jesu li djelatnosti poduzeća “prihvatljive”, tj. obuhvaćene taksonomijom. Europski sustav klasifikacije industrije (NACE) služi kao osnova za definiranje gospodarskih djelatnosti u taksonomiji. Taj se sustav zatim može prevesti u bilo koji drugi odgovarajući klasifikacijski sustav, na pr. NAICS ili BICS, kako bi se utvrdile prihvatljive aktivnosti. Prihvatljive aktivnosti se zatim testiraju probira kako bi se utvrdilo jesu li usklađene s taksonomijom.

Grafikon u nastavku ilustrira proces od 4 koraka za određivanje je li aktivnost usklađena s taksonomijom:

eu-taxonomy
Izvor: Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

Korak 2 – Provjerite jesu li ispunjeni kriteriji značajnog doprinosa

Kao što je opisano u gornjoj tablici, za svaku taksonomski prihvatljivu aktivnost investitori moraju provjeriti ispunjava li poduzeće relevantne kriterije provjere koji pokazuju značajan doprinos ciljevima ublažavanja klimatskih promjena i/ili prilagodbe. Kriteriji za provjeru taksonomije često su precizni i mjerljivi, a za poduzeće nije dovoljno da u izvješću o održivosti tvrdi da je njen prihod „zelen“. Umjesto toga, investitori trebaju analizirati  pokazatelje uspješnosti poslovanja, npr. emisije stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa za određenu djelatnost, te procijeniti ispunjava li kriterije postavljene u delegiranim aktima Uredbe o taksonomiji.

Korak 3 – Provjerite jesu li ispunjeni kriteriji "ne nanosite značajnu štetu"

U kontekstu EU taksonomije, kriterij “ne nanosi značajnu štetu” ili DNSH znači da poduzeća trebaju provesti postupak dubinske analize kako bi provjerili ispunjavaju li DNSH kriterije gospodarske aktivnost koje se analiziraju opisane u delegiranim aktima Uredbe o taksonomiji.

Uobičajeni nesporazum je da se DNSH testovi mogu primijeniti na razini entiteta. Taksonomija zapravo traži samo DNSH ocjenu u odnosu na proizvodni proces (npr. električnih vozila u ukupnom asortimanu vozila) tako da ne oštećuju nijedan drugi okološni cilj ni tijekom proizvodnog procesa, ni u fazi upotrebe. Ako ta vozila ispunjavaju kriterije značajnog doprinosa i pokažu DNSH preostalih pet okolišnih ciljeva, tada se prihod ostvaren od tih vozila može računati kao usklađen s taksonomijom.

Ovaj grafikon opisuje tri prva koraka:

Kako ga primijeniti na tvrtke u koje ulažem?

taksonomija-report
Izvor: Taxonomy Report, European Commission, str. 49

Korak 4 – Provjerite ima li negativnih utjecaja na minimalne zaštitne mjere

Izvor: Taxonomy Report, European Commission, str. 33

U ovom koraku usklađivanja, poduzeća moraju provesti analizu kako bi izbjegli bilo kakve negativne utjecaje na minimalne zaštitne mjere propisane Uredbom o taksonomiji, uz pozivanje na smjernice OECD-a, Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te konvencije o radnim pravima. Gospodarske djelatnosti smatraju se okolišno održivima samo ako se provode u skladu sa:

  • Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća
  • Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,
  • Deklaracijom Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu,
  • Međunarodnu povelju o ljudskim pravima.

Od izdavatelja se očekuje da budu u skladu s osam konvencija ILO-a te da svoje politike ljudskih prava i antikorupcijske politike trebaju učiniti dostupnima putem svojih izvješća o održivosti.

Korak 5 – Izračunajte usklađenost vašeg ulaganja s taksonomijom

U ovom koraku poduzeća moraju izračunati udio do kojeg stupnja je njihovo poslovanje usklađeno s taksonomijom, kroz prikaz tri ključna pokazatelja (KPI): Promet (Turnover), kapitalni troškovi (CapEx) i operativni troškovi (OpEx)

Možda se čini očitim, ali svaki korak u ovoj procjeni treba temeljitu metodologiju kako bi se mogli u potpunosti ispuniti zahtjevi EU taksonomije. Bez dovršetka koraka 1 do 4 iznad, za poslovnu djelatnost se ne može se ne može tvrditi da je usklađena s taksonomijom EU. Samo gledanje na značajan doprinos ili prihvatljivost aktivnosti nije dovoljno da bismo je nazvali usklađenom s taksonomijom.

Izvor: Bloomberg

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.