Javite nam se
info@idop.hr

Primjena EU taksonomije – Kako započeti?

Primjena EU taksonomije je važna jer investitori mogu odrediti koja se ulaganja smatraju doprinosima europskim ciljevima zaštite okoliša.

Europski zeleni plan ima za cilj postizanje održivosti gospodarstva EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike. Kako bi se postigli ciljevi plana, jedna trećina ulaganja od 1,8 bilijuna eura iz plana za oporavak NextGenerationEU i EU-ov sedmogodišnji proračun predstavlja izvor sredstava za europski zeleni plan.

Potrebno je učiniti više kako bi se potaknula privatna ulaganja koja su u skladu s neto obvezama nulte emisije ugljika i Pariškim klimatskim sporazumom. Primjena EU taksonomije za investitore znači da mogu odrediti koja se ulaganja smatraju doprinosima europskim ciljevima zaštite okoliša i procijeniti u kojoj su mjeri investicijski portfelji usklađeni s EU taksonomijom.

Organizacije Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Bloomberg, članovi Platforme za održivo financiranje Europske komisije, razvili su modele za procjenu usklađenosti taksonomije. U nastavku ovog članka je vodič korak po korak za potrebe usklađivanja s EU taksonomijom:

Primjena EU taksonomije 1. korak – Identificirajte gospodarske aktivnostima koje bi mogle biti usklađene s jednim ili više ekoloških ciljeva

Primjena EU taksonomije se sastoji u utvrđivanju jesu li djelatnosti poduzeća “prihvatljive”, tj. obuhvaćene taksonomijom. Europski sustav klasifikacije industrije (NACE) služi kao osnova za definiranje gospodarskih djelatnosti u taksonomiji. Taj se sustav zatim može prevesti u bilo koji drugi odgovarajući klasifikacijski sustav, na pr. NAICS ili BICS, kako bi se utvrdile prihvatljive aktivnosti. Prihvatljive aktivnosti se zatim testiraju kako bi se utvrdilo jesu li usklađene s taksonomijom.

Grafikon u nastavku ilustrira proces od 4 koraka za određivanje je li aktivnost usklađena s taksonomijom:

eu-taxonomy
Izvor: Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

Primjena EU taksonomije 2. korak – Provjerite jesu li ispunjeni kriteriji značajnog doprinosa

Za svaku taksonomski prihvatljivu aktivnost investitori moraju provjeriti ispunjava li poduzeće relevantne kriterije provjere. Kriteriji pokazuju značajan doprinos ciljevima ublažavanja klimatskih promjena i/ili prilagodbe. Kriteriji za provjeru taksonomije često su precizni i mjerljivi. Za poduzeće nije dovoljno da u izvješću o održivosti tvrdi da je njen prihod „zelen“. Poduzeća trebaju analizirati pokazatelje uspješnosti poslovanja, npr. emisije stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa za određenu djelatnost. Zatim, procijeniti ispunjava li kriterije postavljene u delegiranim aktima Uredbe o taksonomiji.

Primjena EU taksonomije 3. korak – Provjerite jesu li ispunjeni kriteriji "ne nanosite značajnu štetu"

Kriterij “ne nanosi značajnu štetu” ili DNSH znači da gospodarska djelatnost ne šteti niti jednom okolišnom cilju.

Poduzeća trebaju provesti postupak dubinske analize kako bi provjerili ispunjavaju li DNSH kriterije.

Uobičajeni nesporazum je da se DNSH testovi mogu primijeniti na razini entiteta. Taksonomija zapravo traži samo DNSH ocjenu u odnosu na proizvodni proces (npr. električnih vozila u ukupnom asortimanu vozila). Bitno da ne oštećuju nijedan drugi okološni cilj ni tijekom proizvodnog procesa, ni u fazi upotrebe.

taksonomija-report
Izvor: Taxonomy Report, European Commission, str. 49

Ako ta vozila ispunjavaju kriterije značajnog doprinosa i pokažu DNSH preostalih pet okolišnih ciljeva, tada se prihod ostvaren od tih vozila može računati kao usklađen s taksonomijom.

Grafikon opisuje tri prva koraka:

Kako ga primijeniti na tvrtke u koje ulažem?

Primjena EU taksonomije 4. korak – Provjerite ima li negativnih utjecaja na minimalne zaštitne mjere

Izvor: Taxonomy Report, European Commission, str. 33

U ovom koraku usklađivanja, poduzeća moraju provesti analizu kako bi izbjegli bilo kakve negativne utjecaje na minimalne zaštitne mjere propisane Uredbom o taksonomiji.

Gospodarske djelatnosti smatraju se okolišno održivima samo ako se provode u skladu sa:

  • Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća
  • Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,
  • Deklaracijom Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu,
  • Međunarodnu povelju o ljudskim pravima.

Od izdavatelja se očekuje da budu u skladu s osam konvencija ILO-a te da svoje politike ljudskih prava i antikorupcijske politike trebaju učiniti dostupnima putem svojih izvješća o održivosti.

Primjena EU taksonomije 5. korak – Izračunajte usklađenost vašeg ulaganja s taksonomijom

I za kraj, primjena EU taksonomije zahtjeva izračuntri ključna pokazatelja (KPI): Promet (Turnover), kapitalni troškovi (CapEx) i operativni troškovi (OpEx).

Poduzeća moraju izračunati udio do kojeg stupnja je njihovo poslovanje usklađeno s taksonomijom, kroz KPI-eve.

Možda se čini očitim, ali svaki korak u ovoj procjeni treba temeljitu metodologiju kako bi se mogli u potpunosti ispuniti zahtjevi EU taksonomije.

Bez dovršetka koraka 1 do 4 iznad, za poslovnu djelatnost se ne može se ne može tvrditi da je usklađena s taksonomijom EU. Samo gledanje na značajan doprinos ili prihvatljivost aktivnosti nije dovoljno da bismo je nazvali usklađenom s taksonomijom.

Izvor: Bloomberg

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.