Javite nam se
info@idop.hr

Uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)

Održivo financiranje (engl. sustainable finance) je ključni koncept mobiliziranja kapitala potrebnog za realizaciju ciljeva Europskog zelenog plana i međunarodnih obveza koje je Europska unija preuzela vezano uz ispunjavanje klimatskih, socijalnih i upravljačkih ciljeva održivosti.

Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih (enviromental, social, governance – ESG) faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Ožujak 2021. – početak primjene SFDR uredbe

Uredba (EU) 2019/2088 poznatija pod nazivom SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), stupila je na snagu 29. prosinca 2019. godine, a stupa u primjenu od 10. ožujka 2021. godine. Obveze za sudionike na financijskom tržištu započinju postepeno u periodu od 2021. do 2023.

Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga propisane su primarno SFDR uredbom te manjim dijelom Uredbom o taksonomiji.

 

SFDR uredbom se za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike propisuju nove obveze objava vezane za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju te spriječiti tzv. greenwashing.

Što je predmet SFDR uredbe?

Utvrđivanje usklađenih pravila o transparentnosti u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim procesima i pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Tko su obveznici SFDR-a?

Obveznici SFRD-a su sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici.

Članak 2. Uredbe 2019/2088 nam navodi da su sudionici na financijskim tržištima:

 • Osiguravajuća društva koja nude investicijske proizvode zasnovane na osiguranju
 • Investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem
 • Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP)
 • Proizvođači mirovinskih proizvoda
 • Upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF)
 • Pružatelji paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP)
 • Upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala registriranog u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013
 • Upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo registriranih u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013
 • Društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (društvo za upravljanje UCITS-ima)
 • Kreditne institucije koje pružaju usluge upravljanja portfeljem.

 

Nadalje, uredba definira sljedeće kategorije kao financijske savjetnike:

 • Posrednike u osiguranju koji pružaju savjete o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima
 • Kreditna institucija i investicijsko društvo koji pružaju usluge investicijskog savjetovanja
 • UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2011/61/EU ili
 • Društvo za upravljanje UCITS-ima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2009/65/EZ.

 

Zakonodavni alati potrebni za realizaciju spomenutih ciljeva unutar financijskog sektora?

 

Na razini EU donesen je set propisa:

kojima se kreira zakonodavni okvir za poslovanje sudionika u financijskom sektoru s ciljem preusmjeravanja financijskih tokova u održive ekonomske aktivnosti, uz obvezivanje financijskih pružatelja usluga na transparentno prikazivanje poslovanja vezano uz održivo financiranje te uspostavljanje standardiziranog, kredibilnog i transparentnog klasifikacijskog okvira usmjerenog na određivanje kriterija pod kojima se ekonomske aktivnosti smogu smatrati „održivima”. (izvor: HANFA)

SFDR uredba

 Izvor: HANFA, preuzeto s FACTSET

Koja je uloga financijskog sektora?

Ulaganja financijskog sektora se trebaju značajnije preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnologijama i poslovnim aktivnostima, financiranju dugoročnog razvoja na održivi način kojim će se unaprijediti zaštita socijalnih prava te upravljačkih praksi u korporativnom sektoru, doprinijeti stvaranju nisko ugljičnih, na klimatske promjene otpornih gospodarstava usmjerenih na aktivnosti zasnovanim na načelima kružne ekonomije i obnovljivim izvorima energije.

 

Ovakve uredbe, smjernice i izvješća dio su stalnih napora Komisije kako bi se osiguralo da financijski sektor – privatni kapital – može odigrati ključnu ulogu u prelasku na gospodarstvo neutralno klimom i financiranje ulaganja u traženom opsegu.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.