Javite nam se
info@idop.hr

Uredba o EU Taksonomiji za održivo financiranje: FAQ

Što je uredba o EU taksonomiji i koji su njezini ciljevi? U tekstu odgovaramo na često postavljana pitanja o EU taksonomiji.

Završnim izvješćem o EU taksonomiji službeno započinje razdoblje prilagodbe za investicijske kuće i velika poduzeća u Europi. Cilj ovog znanstveno utemeljenog rada je pomoći usmjeravanju privatnog kapitala prema dugoročnim, ekološki održivim aktivnostima i spriječiti lažne tvrdnje o ekološkoj prirodi investicijskog proizvoda.

Taksonomija će pomoći sudionicima na tržištu da osiguraju ulaganje u zaista zelene prilike koje su u skladu s Pariškim sporazumom o emisijama stakleničkih plinova i da ne budu u suprotnosti s pokušajima “greenwashing”. Osnova ovog zakonodavnog pritiska jest Akcijski plan Europske komisije za održivo financiranje, on će poduprijeti nove propise, posebno zahtijevajući od investicijskih društava da pojasne „zelenost” svojih investicijskih strategija koristeći zajednički jezik.

Ovim člankom želimo otkloniti neke uobičajene zablude, objasniti kako će Taksonomija ispuniti svoje ciljeve i prezentirati kako bi se sudionici na financijskom tržištu trebati pripremiti za usklađivanje.

Što je EU taksonomija?

EU taksonomiju je razvila skupina tehničkih stručnjaka koju je osnovala Europska komisija. Riječ je o tehničkom dokumentu koji je razvijen nakon konzultacija s više od 200 stručnjaka i znanstvenika iz industrije. Cilj je pružiti jasnoću i korporacijama i investicijskim tvrtkama o tome koliko su različite aktivnosti prihvatljive za okoliš i potaknuti više kapitala za financiranje zelenijih gospodarskih aktivnosti.

Taksonomija poprima oblik „vokabulara“ koji definira kriterije uspješnosti usklađene s Pariškim sporazumom u nizu gospodarskih aktivnosti, kao što je proizvodnja aluminija. Kako bi se utvrdilo da su usklađene s taksonomijom, gospodarske aktivnosti moraju značajno pridonijeti jednom od 6 ciljeva zaštite okoliša, a ne značajno štetiti nijednom drugom (engl. Do Not Significantly Harm – DNSH).

Šest ekoloških ciljeva definiranih u Taksonomiji su:

 1. Ublažavanje klimatskih promjena
 2. Prilagođavanje klimatskim promjenama
 3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa
 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo
 5. Sprečavanje i suzbijanje onečišćenja
 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava
Slika 1. Prijedlog EU Taksonomije, Izvor: Bloomberg

Koji su njezini ciljevi?

Taksonomija je jedan od ključnih alata koje europski zakonodavci koriste za:

 • Stvoriti zajedničke definicije za održive aktivnosti i prakse ulaganja
 • Pružiti jasnoću o tome što je potrebno, unutar određenih industrija, za postizanje obveza preuzetih Pariškim sporazumom
 • Stavite podatke o okolišu u kontekst, stvarajući holistički skup očekivanja za traženje usklađenosti taksonomije
 • Nagradite tvrtke koje slijede smjer postavljen ovim okvirom utemeljenim na znanosti i dokazima
 • Dopustite ulagačima da uspoređuju financijske proizvode koji promiču ili predstavljaju ekološke karakteristike

Što to znači za poduzeća i investicijska društva?

EU taksonomija je propis koji će poduprijeti tri zakonodavne inicijative s izravnim implikacijama na poduzeća i investicijska društva.

Izvještavanje:

Prema Uredbi o otkrivanju podataka (SFDR), sudionici na financijskom tržištu morat će izvijestiti o mjeri u kojoj je njihov financijski proizvod usklađen s EU taksonomijom. Financijski proizvodi uključivat će ulaganja i investicijske fondove, investicijske proizvode temeljene na osiguranju, privatne i profesionalne mirovine, upravljanje individualnim portfeljem te savjetovanje u pogledu osiguranja i ulaganja. Okvir za izvještavanje poprimit će oblik zahtjeva za “pridržavaj se ili objasni” (engl. comply or explain). To znači da ako investicijsko društvo tvrdi da njegovi proizvodi imaju ekološki održive ciljeve, morat će otkriti prirodu i opseg u kojem je proizvod usklađen s EU taksonomijom. Ako nije, morat će navesti da proizvod nije usklađen.

Objavljivanje prometa i kapitalnih ili operativnih rashoda:

Financijska i nefinancijska poduzeća u okviru Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD) morat će u svojim godišnjim izvještajima objaviti svaki promet i kapitalne ili operativne izdatke povezane s taksonomskim aktivnosti. Cilj je usmjeriti poslovanje poduzeća na ulaganje i ostvarivanje povrata od tih aktivnosti, te pružiti ulagačima podatke koji su im potrebni kako bi mogli usmjeriti svoj kapital u održive prakse.

Novo ekološko označavanje i standardi:

EK planira uvesti ekološke oznake i opseg odgovarajućeg usklađenja s taksonomijom što će diktirati mogu li se one primijeniti na financijski proizvod ili ne. Detaljni zahtjevi za ekološko označavanje tek se trebaju postaviti. Standardi za „green debt„ su također u razvoju, posebice Standard za zelene obveznice (engl. Green Bond Standard) koji će zahtijevati dužničke instrumente da oblikuju, uz provjeru, korištenje prihoda koji su usklađeni s Taksonomijom.

Koje su gospodarske djelatnosti uključene u EU taksonomiju?

Taksonomija se sastoji od 70 NACE definiranih industrijskih sektora[1]. Uobičajena zabluda je da taksonomija sadrži samo ‘zelene’ ili ‘dobre’ industrije i stoga je sve što je izvan dosega dokumenta ‘loše’. Ovo nije istina. Industrije koje su obuhvaćene inicijalno su odlučivane na temelju njihovih profila emisija stakleničkih plinova[2], gdje postoje „zelenije” alternativne prakse koje treba slijediti. Za neke industrije, kao što je zrakoplovstvo, još ne postoji tehnologija za postavljanje ovih kriterija.

Skupina tehničkih stručnjaka shvaća da će se detaljni kriteriji provjere s vremenom ažurirati, uvažavajući brzinu kojom se pojavljuju nova tehnologija i znanstveno utemeljena rješenja. Osim toga, brojne gospodarske aktivnosti tek treba procijeniti. Kako bi procijenile ove nove aktivnosti, Europska komisija je formirala Platformu o održivom financiranju gdje se kriteriji mogu postaviti i dodati budućim iteracijama taksonomije.

Sljedeća slika sažima što je taksonomija, a što nije:

Uredba o EU taksonomiji
Slika 2. Obješnjenje EU Taksonomije, Izvor: Bloomberg

Što su omogućujuće gospodarske aktivnosti (engl. Enabeling activities)?

Omogućujuće gospodarske aktivnosti omogućuju ili pomažu drugoj gospodarskoj djelatnosti da ima značajan doprinos na okolišne ciljeve. Uključuje omogućujuće aktivnosti za koje trenutno ne postoji alternativa. Na primjer, izgradnja i rad cjevovoda i pripadajuće infrastrukture za distribuciju grijanja i hlađenja prihvatljivi su ako sustav zadovoljava definiciju učinkovitih sustava daljinskog grijanja/hlađenja u Direktivi EU o energetskoj učinkovitosti.

Što su prijelazne aktivnosti (engl. Transitional activities)?

Prijelazne aktivnosti su one aktivnosti za koje alternative s niskom razinom emisija ugljika još nisu dostupne a čije emisije stakleničkih plinova odgovaraju najboljim rezultatima u sektoru ili industriji. Prijelaz na niskougljično gospodarstvo vjerojatno će dovesti do postupnog ukidanja određenih aktivnosti. Iako su poboljšanja postojećih procesa vrijedna, ona moraju postići određene ciljeve da bi se računala. Financiranje prijelaza aktivnosti na niže emisije moglo bi se kvalificirati pod ” prijelazne aktivnosti” sve dok ispunjava zahtjeve navedene u izvješću. Na primjer, da bi se kvalificirala za taksonomski prihvatljivu djelatnost obnova nekretnine, poduzeće mora isporučiti više od 30% energetske učinkovitosti u dovršenoj zgradi.

Trebate podršku prilikom usklađivanja s Uredbom o EU taksonomiji?

Pripremite svoj izvještaj o održivosti prema novom regulatornom okviru Uredbe o taksonomiji

Kako poduzeća mogu početi primjenjivati taksonomiju u investicijskim strategijama?

Za početnike u održivom financiranju, razumijevanje kako primijeniti taksonomiju na strategiju ulaganja može se činiti zastrašujućim. Najbolja polazna točka bila bi segmentirati promet ili prihod poduzeća prema svojim aktivnostima i odrediti koje su prihvatljive. Nakon što shvatite kako je vaš portfelj usklađen s tim aktivnostima, možete započeti provođenje testova analize.

Što je idući korak?

Uredba o EU taksonomiji stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu. Nakon toga, u prosincu 2020., EU će usvojiti detaljna provedbena pravila, koja će biti aktivna 12 mjeseci kasnije.

Uredba o objavljivanju je paralelni zakon koji će se odnositi na taksonomiju. Prvi zahtjevi za izvješćivanje za investicijska društva prema tim pravilima počet će se primjenjivati u prosincu 2021., s dodatnim kriterijima koji se nakon toga uključuju svake godine.

Međutim, taksonomija će se s vremenom razvijati, uz dodatne kriterije testiranja i uključivanje daljnjih industrijskih sektora.

Ako želite saznati više o ovoj uredbi ili kako Bloombergovi podaci mogu podržati otkrivanje usklađeno s taksonomijom, obratite se na euesg@bloomberg.netrecommendations o tome kako premostiti praznine u podacima o izvedbi i očekivanjima EU-a u vodiču za upotrebljivost..

Reference:

[1]  Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) is a European industry standard classification system

[2] Activities in the selected NACE sectors represent 93.2% of greenhouse gas emissions

Izvor Bloomberg

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.