Javite nam se
info@idop.hr

Prednosti integriranog izvještavanja

 

Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje (engl. IIRC) u studiji Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting opisuje na koji način poslovnu praksu i iskustvo pilot programa za integrirano izvještavanje The International Integrated Reporting Council Pilot Programme.

Ovaj izvještaj je u skladu s inicijalnim istraživanjem iz 2012. godine koji je imao za cilj istražiti i objasniti proces integriranog izvještavanja kojeg poduzeće prolazi. 

Neki od rezultata istraživanja poduzeća koji objavljuju integrirane izvještaje i onih koje ne objavljuju integrirane izvještaje su:

 

 

Integrirano izvještavanje iniciralo je Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje (IIRC) koje za cilj ima kohezivan i učinkovit pristup izvještavanju poduzeća kako bi se poboljšala kvaliteta informacija te omogućila učinkovitija i produktivnija raspodjela kapitala. Integrirani izvještaj ima za cilj objasniti investitorimana koji način poduzeće tijekom vremena stvara vrijednost.Ovakav integrirani postupak izvještavanja predstavlja povezivanje financijskih vrijednosti s poslovnim vrijednostima iz područja društva i okoliša.

Također, integrirano izvještavanje omogućava poduzeću prikazati na koji način njegova poslovna strategija, upravljanje i financijska uspješnost pridonosi društvu, okolišu i ekonomiji unutar kojeg djeluje.

Ovakav sveobuhvatni oblik izvještavanja trebao bi objasniti mnoge materijalne aktivnosti, odnosno one koje mogu utjecati na financijsku uspješnost poduzeća, te omogućiti i predočiti jasnu mogućnost poduzeća da generira vrijednosti za društvo, okoliš i ekonomiju u kratkom, srednjem i dugom roku. Također, koliko je izvještavanje okrenuto planiranju budućih aktivnosti poduzeća, toliko i pruža uvid u prošle i trenutne pokazatelje uspješnosti poduzeća.

Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja na poduzeće, te na njihove stakeholdere su:

 

 • Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja za poduzeće su:
 1. Bolje razumijevanje menadžmenta poduzeća o strategiji poduzeća i društvenih, okolišnih, te ekonomskih utjecaja
 2. Obuhvatniji i opsežniji pregled za smanjenje rizika
 3. Povećana mogućnost za novim poslovnim mogućnostima
 4. Bolje razumijevanje resursnih ograničenja koji rezultiraju inovacijama novih dobara i usluga
 5. Upravljanje rizicima što rezultira smanjenjem troškova i efikasnijim poslovanjem
 6. Povećana razina unutranje i vanjske svijesti, te reputacije što rezultira većom lojalnosti i manjim troškovima zapošljavanja i zadržavanja zaposlenika
 • Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja za stakeholdere su:
 1. Stakeholdersko povjerenje u menadžersko poznavanje cjelokupnog poslovanja
 2. Pokazatelj kako je poslovanje efikasno, a poslovna strategija u skladu s dugoročnim i održivim stvaranjem vrijednosti
 3. Povećana transparentnost koja rezultira snažnijim povjerenjem i reputacijom kod stakeholdera
 4. Povećana transparentnost koja može rezultirati smanjenjem troškovima kapitala, jednom kada su prepoznati rizici poslovanja
 5. Bolje razumijevanje rizika i izazova poslovanja pomaže poduzeću pri ostvarivanju konkuretske pozicije na tržištu koju karakterizira poboljšana vrijednost brenda i snažniji odnos s potrošačima

Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje u studiji Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting (2014) opisuje rezultate istraživanja u kojima objašnjava proces integriranog izvještavanja poduzeće, te prednosti od ovakvog izvještavanja.

Najznačajniji rezultati istraživanja poduzeća koja objavljuju integrirane izvještaje su interne prednosti poput stvaranja vrijednosti i poboljšavanje mjerenih podataka u poduzeću, kao i pozitivne promjene odnosa poduzeća s njehovim stakeholderima.

Preciznije rečeno, većina ispitanika odnosno njih 92% smatra kako integrirano izvještavanje rezultira boljim razumijevanjem stvaranja vrijednosti poduzeća, njih 84% smatra kako poduzeće profitira od ovog procesa, dok 71% ispitanika smatra kako ovaj proces donosi strateške prednosti menadžmentu poduzeću u razumijevanju i mjerenju dugoročnoog uspjeha poslovanja.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.