Javite nam se
[email protected]

Održive financije: Financije kao ključni element razvoja održivog razvoja

Održivo financiranje (engl. sustainable finance) je ključni koncept mobiliziranja kapitala potrebnog za realizaciju ciljeva Europskog zelenog plana i međunarodnih obveza koje je Europska unija preuzela vezano uz ispunjavanje klimatskih, socijalnih i upravljačkih ciljeva održivosti. Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih (enviromental, social, governance – ESG) faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Glavna ideja vodilja je sveobuhvatni prijelaz na “nisko ugljično” poslovanje uz značajno efikasniju upotrebu potrebnih resursa s ciljem jačanja otpornosti i oporavka gospodarstava s obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena i time omogućiti njihov održivi rast.

Kao dio Akcijskog plana o financiranju održivog rasta, Europska komisija je u lipnju 2019. godine objavila tri važna izvješća sastavljena od strane Tehničke stručne skupine (Technical Expert Group – TEG) o održivom financiranju, uključujući ažurirane neobvezujuće smjernice za nefinancijsko izvješćivanje o informacijama vezanim uz korporativnu klimu:

Tehničko izvješće o taksonomiji (engl. The Taxonomy Technical Report

EU Standard za zelene obveznice (engl. The EU Green Bond Standard)

Privremeno izvješće tehničke stručne skupine o europskim klimatskim mjerilima (engl. The TEG Interim Report on EU Climate Benchmarks)

Smjernice i izvješća dio su stalnih napora Komisije kako bi se osiguralo da financijski sektor – privatni kapital – može odigrati ključnu ulogu u prelasku na gospodarstvo neutralno klimom i financiranje ulaganja u traženom opsegu. Ovi dokumenti pružit će tvrtkama praktične preporuke o tome kako bolje prijaviti utjecaj njihovih aktivnosti na klimu, kao i utjecaj klimatskih promjena na njihovo poslovanje.

 

1. Tehničko izvješće o taksonomiji je klasifikacijski sustav (ili taksonomija) ekološki održivih gospodarskih aktivnosti koje mogu dati stvaran doprinos klimatskim promjenama. Cilj je pružiti praktične smjernice kreatorima politika, industriji i ulagačima o tome kako najbolje podržati i ulagati u gospodarske aktivnosti koje pridonose postizanju klime neutralne ekonomije. Aktivnosti se pregledavaju u širokom rasponu sektora, uključujući energetiku, promet, poljoprivredu, proizvodnju, ICT i nekretnine. Identificirala je aktivnosti s niskim udjelom ugljika kao što je transport nulte emisije, ali i tranzicijske aktivnosti kao što je proizvodnja željeza i čelika kako bi se do sada sastavio najopsežniji sustav klasifikacije za održive aktivnosti. Ovo stručno izvješće objavljeno je kako prijedlog Komisije o taksonomiji čeka na suglasnost suzakonodavaca.

2. EU Standard za zelene obveznice preporučuje jasne i usporedive kriterije za izdavanje zelenih obveznica. Konkretno, povezivanjem s taksonomijom utvrdit će se koje bi klimatske i okolišno prihvatljive aktivnosti trebale biti prihvatljive za financiranje putem zelene obveznice EU-a. Komisija očekuje da će to potaknuti tržište zelenih obveznica, što će ulagačima omogućiti povećanje održivih i zelenih ulaganja

 

3. Europska klimatska mjerila i ESG mjerila utvrđuju metodologiju i minimalne tehničke zahtjeve za indekse koji će omogućiti ulagačima da se orijentiraju prema izboru investitora koji žele usvojiti strategiju ulaganja koja je svjesna klime, te se bave rizikom od greenwashinga. U izvješću se također navode zahtjevi za objavljivanjem od strane davatelja referentnih vrijednosti u odnosu na čimbenike vezane uz okoliš, društvo i upravljanje (ESG) te njihovo usklađivanje s Pariškim sporazumom. Ovo stručno izvješće odnosi se na prijedlog Komisije o referentnim vrijednostima s niskim udjelom ugljika, koji su nedavno usuglasili suzakonodavci.

Tehnička stručna skupina je započela s radom u srpnju 2018. godine i sastojala se od 35 članova iz civilnog društva, akademske zajednice, gospodarstva i financijskog sektora. Ova izvješća rezultat su jedne godine opsežnog rada na ključnim aspektima Akcijskog plana Komisije. Stoga ta izvješća dopunjuju zakonodavne prijedloge o taksonomiji i mjerilima koje je Komisija predstavila u svibnju 2018. godine.

 

Cilj im je dodatno potaknuti i usmjeriti ulaganja privatnog sektora u održivi razvoj, tako što će ulagače učiniti svjesnijim u što ulažu i ulagačima dati važna sredstva ulagati održivo.

 

Proračun EU-a također je pokretač uvođenja klimatskih promjena. Kako bi provela Pariški sporazum i predanost UN-ovim ciljevima održivog razvoja, Komisija predlaže podizanje razine ambicije za uvođenje klimatskih promjena u sve programe EU, s ciljem od najmanje 25% rashoda EU-a koji doprinose klimatskim ciljevima između 2017. – 2021. godine

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.