Javite nam se
info@idop.hr

Budućnost nefinancijskog izvještavanja

GRI-jev projekt pod nazivom Sustainability and Reporting 2025 koji ima u cilju razotkriti glavna pitanja i probleme koji se odnose na nefinancijske izvještaje u predstojećem desetljeću, završio je objavljivanjem izvještaja pod nazivom The Next Era of Corporate Disclosure.

Prema ovome izvještaju, razdobolje godišnjih nefinancijskih izvještaja kakve sada poznajemo približava se svojem završetku. Spomenuti izvještaj navodi kako će budućnost izvještavanja uključivati podatke o održivosti u realnom vremenu, što će omogućiti vrlo razvijena tehnologija, tehnologija kojoj svjedočimo i danas. Ova će činjenica, smatra GRI, izmijeniti i ulogu stakeholdera koji će biti dodatno osnaženi putem gotovo stalne interakcije s poduzećima.

Pitanja okoliša, različiti politički i ekonomski modeli, pitanje učinkovitosti poduzeća, prenapučenost određenih područja, sigurnost vode i hrane, zdravstvena pitanja, sigurnost zaposlenika i ljudska prava danas predstavljaju područja koja najviše utječu na održivi razvoj. S obzirom kako ovi izazovi nipošto nisu novi, sve je izraženiji razvoj novih načina korištenja podataka kako bi poduzeća donosila nove, brže i svrsihodnije odluke.

Olakšan pristup i analiza podataka o održivosti

U izvještaju The Next Era of Corporate Disclosure, GRI raspravlja na koji će način digitalna tehnologija u sve većoj mjeri poduzećima omogućavati uspješnije upravljanje onime što mjere. Primjerice, Big Data mreže između poduzeća i dobavljača omogućit će uspješnije dijeljenje podataka o održivosti kako bi se izbjegli rizici te poboljšavala učinkovitost.

Cilj novih tehnologija jest lakši i jednostavniji pristup podacima te pripadajuća razumljiva analiza. Upravo zato, izrada nefinancijskih izvještaja u budućnosti će biti digitalna i označena (tagged), te će se činiti mnogo češće. Trenutno, osobito u Hrvatskoj, brojne kompanije izvještavaju nekoliko puta godišnje ili tek samo jednom, nerijetko isključivo u obliku .pdf dokumenta. Prema procjenama GRI-ja, ovakav tip novoga izvještavanja imat će mnogo utjecajniju ulogu no što ima danas, i to na svim društvenim razinama. Također, GRI navodi kako će novi trendovi omogućiti stalnu razmjenu podataka o održivosti, što će predstavljati „otvorenu, dijeljenu i stalno mijenjajuću mrežu u realnom vremenu“.

gri-tagging
Izvor: GRI, The Next Era of Corporate Disclosure

Trebate podršku pri izradi ESG izvještaja?

Pripremite svoj izvještaj o održivosti prema novom regulatornom okviru za ESG izvještavanje.

Potpuna transparentnost

Podaci o održivosti određenih proizvoda, govori GRI, bit će dostupni javnosti u realnom vremenu te će joj nove tehnologije jednako tako omogućiti ”otvoreno” zahtijevanje određenih informacija, što će također biti javno.

Prilagođena pretraga te napredni softveri omogućit će poduzećima i stakeholderima pronaći korelaciju između podataka i njihove poslovne konzistentnosti, navodi izvještaj. Podaci će biti prikupljeni iz različitih izvora te će jednak pristup imati sve društvene strukture – ne samo poduzeća. Uslijedit će era potpune transparentnosti u kojoj poduzeća neće imati drugoga izbora, slikovito je navedeno u izvještaju.

Nadalje, GRI tvrdi kako će izvještaji budućnosti sadržavati podatke o naporima poduzeća u borbi s klimatskim promjenama, gospodarenju otpadom, zaštiti ekosustava, upravljanju prirodnim resursima, kao i upravljanju vodom i hranom, zaštiti ljudskih i zdravstvenih prava i slično. Jednako tako, digitalni će izvještaji utjecati na transparentost dobavljačkog lanca i njegovu percepciju u javnosti.

Uz strateške ciljeve poduzeća, po prvi će puta biti jednostavnije vidjeti doprinos poduzeća u rješavanju društvenih izazova te će stoga društveno odgovorno poslovanje, od nečega što je ”tek lijepo imati”, postati ključna komponenta poslovanja.

Izvor: GRI, The Next Era of Corporate Disclosure

Informacije koje osnažuju

Uzevši u obzir navedeno, zahvaljujući razvoju digitalne tehnologije, stakeholderi, kupci, investitori i klijenti igrat će značajniju ulogu kada je riječ o društvenoj odgovornosti. Uključeni i informirani stakeholderi razumjet će podatke te će tako doprinijeti ocjenjivanju rada poduzeća, ali i njihovom cjelokupnom položaju u društvu.

Tehnologija i inovacije promijenit će način na koji će informacije biti prikupljene, sistematizirane, komunicirane i potom korištene. O kojim je alatima riječ? Neki su već tu: GRI G4 Guidelines, CSR Hub, The MultiCapital Scorecard i GISR CORE program. Oni već sada omogućavaju kupcima, investitorima i dobavljačima razumijevanje napora poduzeća kada je riječ o održivosti.

Upravo ovi alati poduzećima olakšavaju rad pri izradi nefinancijskih izvještaja te osiguravaju transparentnost. Kao rezultat, u budućnosti će poduzeća morati reagirati brže no što to čine sada i biti u stalnoj komunikaciji sa svojim stakeholderima, zaključuje GRI.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.