Javite nam se
info@idop.hr

Dobre prakse implementacije SDG-jeva u poslovno okruženje

U sklopu SociSDG projekta od 12. do 16. veljače 2018. na Sveučilištu Steinbeis u Berlinu, u Institutu ”Corporate Responsibility Management” educirali smo se o Ciljevima održivog razvoja. Sudionici su bili članovi devet renomiranih europskih organizacija iz područja održivog razvoja i društvene odgovornosti: Institut za društveno odgovorno poslovanje – IDOP (koordinator, Hrvatska), Datamaran (Ujedinjeno Kraljevstvo), Global Impact Grid (Njemačka), Homo Eminens (Litva), Kaleidoscope Futures (Ujedinjeno Kraljevstvo), LatConsul (Latvija), LUM Jean Monnet Sveučilište (Italija), Materahub (Italija) i Pontis Foundation (Slovačka).

Ciljevi održivog razvoja (COR) predstavljaju univerzalni poziv na akciju s ciljem suzbijanja siromaštva, zaštite okoliša i osiguravanja društvene inkluzije, mira i prosperiteta za sve. Kako bi pomogli u rješavanju socijalnih, ekonomskih i globalnih pitanja, ciljevi održivog razvoja definiraju globalne prioritete kako bi umjerili čovječanstvo na put održivog razvoja. Kako bi pomogli poduzećima da lakše doprinesu ovim ciljevima, Ujedinjeni narodi razvili su alat pod nazivom ‘SDG Compass’, koji predstavlja pet koraka za poduzeća koja žele maksimizirati svoj doprinos ciljevima održivog razvoja. Na tom tragu radit će i SociSDG projekt.

Izdvojili smo primjere dobre prakse implementacije ciljeva održivog razvoja u poslovnom okruženju:

Primjeri dobre prakse implementacije ciljeva SDG11: Održivi gradovi i zajednice

Dr. sc. Wayne Visserpredstavio je svoj film , dugometražni dokumentarni film o održivom poduzetništvu i kružnom gospodarstvu.

TSPA je start-up sa sjedištem u Berlinu, Njemačka. Nastao iz Uberbau arhitekture i urbanizma 2014. godine, ima opsežno iskustvo u strateškom planiranju, urbanom razvoju i dizajnu.

Thomas Stellmach, stručnjak za planiranje iz TSPA-e i član UN Habitata, predstavio je nove perspektive urbanističkog planiranja, temeljene na fleksibilnom dizajnu i suradničkom donošenju odluka.

CAPITALS Circle Group (CCG), savjetodavna organizacija bazirana na metrikama i big data. CCG ima visoku razinu stručnosti, iskustva i reference projekata iz tehnološke industrije/digitalne ekonomije (FinTech, Digitalno bankarstvo, Tech Investments, GovTech, e-Vlada, Smart Cities Solutions, Smart Mobility, Sharing Economy, Smart Energy, Industry 4.0, Javni sektor itd.), energetika, financijski sektor, mobilnost i javni sektor. 

Yannis Salavopoulos, MBA, direktor poduzeća CAPITALS Circle i Global Sustain, pokazao je partnerima alate za upravljanje održivošću te sprječavanje i oporavak od katastrofe.

Consorzio Materahub, fokusira se na jačanje i osnaživanje kreativnog i kulturnog sektora, mladih poduzetnika i svih onih javnih i privatnih aktera koji bi mogli biti zainteresirani za inovacije kroz kulturno stvaralaštvo i društvene vrijednosti.

Alessandro Zito  predstavio nam je održive prakse zajednica iz Latinske Amerike nakon pojave prirodnih katastrofa i onih uzrokovanih ljudskom aktivnošću.

Creative Climate Cities (CCC) je agencija za digitalni urbani razvoj. Rade na raskrižju urbanog razvoja, digitalizacije, dizajna, istraživanja i vizualne komunikacije kako bi dizajnirali, savjetovali i implementirali procese urbane transformacije. Podržavaju održivu, klimatski prihvatljivu i resursno učinkovitu urbanu budućnost.

Nadine Kuhla von Bergmann i Gian Marco Morigi održali su zanimljivu interaktivnu radionicu o glavnim pokretačima Cilja održivog razvoja broj 11 naglaskom na relevantne mjere njihova učinka.

Besplatna pitka voda za sve! Freewa je hrvatski proizvod – web platforma, mobilna aplikacija za mapiranje lokacija besplatne pitke vode u cijelom svijetu i eko boca vode s vrećicom.

Azra Sulejmanpašić i Goran Ladišić predstavili su njihovu aplikaciju koja mapira besplatnu pitku vodu diljem svijeta i smanjuje količinu plastične ambalaže u isto vrijeme.

Glavni cilj projekta EC Link je poslužiti kao mehanizam podrške Ministarstvu stanovanja i urbano-ruralnog razvoja da provede svoju agendu održive urbanizacije s niskom emisijom ugljika.

Dr. sc. Kosta Mathéy pokazao nam je revolucionarne primjere iz europske arhitektonske urbane obnove i revitalizacije (URR). Radni dokumenti EC Linka možete preuzeti na ovoj poveznici.

GIS Cloud platforma je sustav za upravljanje podacima i prikupljanje podataka koji se sastoji od web i mobilnih aplikacija koje neprimjetno rade zajedno. GIS Cloud nudi cjelovito rješenje temeljeno na lokaciji za različite radne tokove u širokom rasponu industrija: komunalne usluge, telekomunikacije, radovi na cestama, inventar i inspekcija stabala, maloprodaja, pametni gradovi, prirodni resursi, javne karte gradova i još mnogo toga.

Jaka Ćosić predstavila nam je na koje sve načine geoinformacijske tehnologije sudjeluju u izgradnji odgovornih i održivih gradova i zajednica širom svijeta.

EUREF AG razvija gradsku četvrt, Berlina, u okolici “Gasometra” (Gasholder) u pravi laboratorij za prelazak na obnovljivu energiju.

Uz inovativnu zajednicu koja se sastoji od poslovanja i znanosti, klimatski neutralne opskrbe energijom, inteligentne energetske mreže, energetski učinkovitih zgrada, platforme za testiranje za buduću mobilnost i brojnih istraživačkih projekata, pruža se svakodnevni dokaz da je prelazak na obnovljivu energiju moguć i financijski izvedivo.

Infarm je primjer inspirativnog i inovativnog primjera održive urbane agrikulture. Svaka farm predstavljaju zasebnu “klimatsku mašinu”. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu klimu usavršenu za bilo koju kulturu.

Njihove “farmerom u oblaku”, prikupljaju najnovije podatke o tome kako kulture reagiraju na najmanje promjene u svom okruženju. Koristeći ove podatke, stalno poboljšavaju uzgoj i drastično smanjuju korištenje prirodnih resursa.

Prinzessinnengärten je novo urbano mjesto učenja. To je mjesto gdje se lokalni stanovnici mogu okupiti kako bi eksperimentirali i otkrili više o organskoj proizvodnji hrane, biološkoj raznolikosti i zaštiti klime. Ovim projektom Nomadisch Grün namjerava povećati biološku, društvenu i kulturnu raznolikost u zajednici i uvesti novi način zajedničkog života u gradu.

Održan je webinar o cilju održivog razvoja 11, u kojem su sudjelovali dr. sc. Abhay AdhikariAristide Athanassiadis (Metabolizam gradova) i dr. sc. A. R. Jachnow, voditelj urbanističkih strategija i planiranja. Webinar je pružio informacije o mjerenju društvenog utjecaja poduzeća u odnosu na održive gradove i zajednice te njihovu integraciju u poslovne modele.

Primjeri dobre prakse implementacije ciljeva SDG 2: Svijet bez gladi i SDG 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Prof. dr. Wayne Visser i Indira Kartallozi vodili su radionicu o održivoj proizvodnji i potrošnji u kojoj su sudjelovali svi partneri. Radionica se fokusirala na inovacije i vodstvo u poljoprivredi, gospodarenju otpadom, energetskom i vodnom sektoru, predstavila primjere najbolje prakse iz cijelog svijeta i uvela ključne pojmove kao što su kružna ekonomija, analiza životnog ciklusa proizvoda i usluga te upotreba block-chain tehnologija u dobavljačkom lancu

Giulia Netti sa Sveučilišta LUM predstavila je načine na koje kompanije iz Italije implementiraju Ciljeve održivog razvoja u svoje strategije i mjere napredak, te ih objasnila na primjeru Illy caffè.

Di Leo Pietro proizvodi craft proizvode kao što su taralli, mliječni keksi i slatkiši za zabavu.  Ezio Pinto, direktor marketinga, govorio je o upotrebi palminog ulja u sektoru keksa

Već trideset godina Apulia Distribuzione se bavi masovnom organiziranom distribucijom prehrambenih proizvoda. Antonello Ferrara, voditelj inovacija, govorio je o održivim trendovima u sektorima maloprodaje i potrošnje.

Biljana Borzan, zastupnica i specijalna izvjestiteljica u Europskom parlamentu za pitanja učinkovitog korištenja resursa, govorila je o važnosti smanjenja bacanja hrane, poticanja doniranja, sigurnosti i kvaliteti hrane u Europskoj uniji.

Prof. dr. Dubravka Vitali Čepo predstavila je svoj znanstveni projekt Valorization of olive waste in sustainable food innovation – NutriOliWa.

Projekt ima za cilj razviti održivi postupak za ekstrakciju polifenola iz maslinovog otpada korištenjem nekonvencionalnih tehnika ekstrakcije, razviti učinkovit postupak sušenja za dobivanje sirovih ekstrakata komine masline (COPE) primjenom suvremenih metodoloških pristupa i dati funkcionalnu karakterizaciju COPE-a korištenjem suvremenih metodoloških pristupa.

Prof. dr. Božidar Benko predstavio je sudionicima prednosti hidroponskog uzgoja kao održive alternative konvencionalnom uzgoju.

Hidroponija je inovativna metoda uzgoja biljaka u hranjivoj otopini (bogatoj nutrijentima odnosno anorganskim ionima neophodnim za život biljaka) sa ili bez krutih medija u zaštićenom prostoru, plasteniku ili stakleniku. Hidroponski uzgoj biljaka omogućava uzgoj biljaka cijele godine na površinama na kojima uvjeti nisu pogodni, na tlima smanjene plodnosti te u uvjetima kada je proizvodnja limitirana veličinom površine ili nepovoljnim fizikalno-kemijsko-biološkim svojstvima tla.

Prof. dr. Zdravko Matotan iz Podravke, opisao je sudionicima kako Podravka implementira principe održivog razvoja te zašto je važno raditi na očuvanju bioraznolikosti.

Marie Populus iz start-upa Infarm – The Urban Farming Company govorila je o budućnosti održive proizvodnje hrane.

Infarm je primjer inspirativnog i inovativnog primjera održive urbane agrikulture. Svaka farm predstavljaju zasebnu “klimatsku mašinu”. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu klimu usavršenu za bilo koju kulturu. Njihove “farmerom u oblaku”, prikupljaju najnovije podatke o tome kako kulture reagiraju na najmanje promjene u svom okruženju. Koristeći ove podatke, stalno poboljšavaju uzgoj i drastično smanjuju korištenje prirodnih resursa.

Imali smo i priliku čuti dva webinara o SDG 12 i 2.

Tema prvog webinara bila je Cilj održivog razvoja 12, u kojem je prof. dr. Wayne Visser sa Škole za Menadžment Sveučilišta u Antwerpenu predstavio glavne probleme ali i prilike za implementaciju obrazaca održive potrošnje i proizvodnje, dok je dr. Gianpiero Menza iz kompanije Bioversity International govorio o utjecaju koji gubitak bioraznolikosti u poljoprivredi ima na poljoprivredne lance vrijednosti, rizike za kompanije u sektoru hrane i poljoprivrede te prilike za promjene. Snimku webinara SDG12 možete pogledati na ovom linku.

Drugi webinar fokusirao se na temu Cilja 2, u kojem je prof. dr. Zdravko Matotan objasnio kako kompanije mogu implementirati principe održivog razvoja na primjeru Podravke, dok je Marie Populus iz start-upa Infarm – The Urban Farming Company govorila o budućnosti održive proizvodnje hrane. Snimku webinara SDG2 možete pogledati na ovom linku.

Tijekom aktivnosti snimljeni su webinari primjera dobre prakse za SDG12 i SDG2

Primjeri dobre prakse implementacije ciljeva SDG5: Ravnopravnost spolova i SDG10: Smanjene nejednakosti

Catia Caponero, osnivačica ženskog kolektiva Matera, predstavila je aktivnosti udruge s posebnim osvrtom na problem nasilja nad ženama, što je jedan od ciljeva kojima se treba boriti kako bi se osigurala veća uključenost i integracija žena u društvo. Zapravo, podaci pokazuju da su od 1. siječnja do 31. listopada 2018. godine samoubojstva žena porasla na 37,6% od ukupnih ubojstava počinjenih u našoj zemlji (bila su 34,8% godinu dana ranije), a 79,2% žena samoubojica članova obitelji (80,7%) %) u prvih deset mjeseci 2017. godine) i 70,2% feminicida parova (65,2% u razdoblju siječanj-listopad 2017.).

Vanessa Vizziello, predsjednica udruge RiSvolta di Matera, predstavila nam je teme LGTB-a i ravnopravnosti spolova. Italija je na 118. mjestu na ljestvici sa 144 zemlje za sudjelovanje i ekonomske mogućnosti, dok je na političkom predstavništvu 46. mjesto. Što se tiče radne situacije, oko 62% talijanskih žena plaća manje od muškaraca, a mnoge od njih nemaju rukovodeće i vodeće pozicije. Cilj RisVolte je upravo posredovanje u različitim društvenim skupinama bez ikakve diskriminacije kroz veću otvorenost i sudjelovanje zajednice Matera.

Organizirali smo i studijski posjeta u Socijalnoj zadruzi Il Sicomoro koja se bavi prijemom i podrškom migrantima i izbjeglicama kroz radnu orijentaciju, tečajeve jezika, kulturne aktivnosti, psihološku podršku i projekte za potporu obiteljima i djeci.

 

Tijekom aktivnosti snimljeni su webinari primjera dobre prakse za SDG5 i SDG10.

Primjeri dobre prakse implementacije ciljeva SDG1: Svijet bez siromaštva i SDG3: Zdravlje i blagostanje

Elina Celmina, direktorica Odjela za politiku socijalne uključenosti u Ministarstvu socijalne skrbi Republike Latvije, predstavila je rezultate upravne reforme u Latviji 2009. i objasnila strukturu, pravni okvir, financiranje, proračun i pogodnosti sustava socijalne sigurnosti u Latviji. U Latviji se stopa rizika od siromaštva smanjila na 21,2% u 2013. s 26,4% u 2008. godini. Najveća stopa rizika od siromaštva po kućanstvima imaju samohrani roditelje s najmanje 1 uzdržavanim djetetom oko 41,1%, od 2 odrasle osobe 3 i više ovisne djece od 27,7%, a najniža stopa rizika od siromaštva imaju kućanstva s 2 roditelja i 1 uzdržavano dijete.

Inese Vaivare direktorica Latvijske platforme za razvojnu suradnju (LAPAS) pokazala je partnerima i široj publici na webinaru najbolji primjer kako vlada može raditi ruku pod ruku s nevladinim organizacijama kako bi implementirala održivi razvoj u nacionalni okvir kroz 4 faze (mainstreaming, shock, failure) i učinili smo to). Rezultati glokaliziranja SDG-a u Latviju objavljeni su u izvješću „Održivi razvoj Latvije: analiza„)

Martins Valters u projektu “Dob nije prepreka” pružila nam je definiciju apsolutnog i relativnog siromaštva i što država može učiniti da riješi taj problem. Na primjeru projekta „Starost nije prepreka“ koju financira NordPlus Adult, projektni partneri i šira publika putem webinara mogli su naučiti dobar primjer kako poboljšati kvalitetu života umirovljenika u baltičkim zemljama.

Dominykas Karpovict ispričao nam priču o izgradnji zajednice i košarkaškom klubu Palangos Kursiai. Klub svojim druptvenim inicijativama osnažuje zajednicu. Smatra da je nihova dužnost dati krila lokalnoj zajednici  i ispuniti svakodnevni život drugih.

Jugne Jonusaite iz Healthstatea dokazala je tvrdnju da ste ono što jedete.

Hrana koju jedemo utječe na našu dobrobit na staničnoj razini. Svi proteini, masti i ugljikohidrati koji čine ljudsko tijelo dolaze iz hrane koju ona ili on jede. Kada loše biramo hranu, naše tijelo teško proizvodi nove zdrave stanice. Ako vaše stanice ne mogu djelovati učinkovito, bit će poremećeno funkcioniranje vaših tkiva i organa koji su izgrađeni od vaših stanica. Kada se to dogodi, dolazi do smanjenja tjelesnog funkcioniranja i ispoljavanja primarnih simptoma raznih zdravstvenih stanja i bolesti. Održavajući svoje stanice dobro nahranjenima, održavate se dobro nahranjenima.

Anton Nikitin iz Vilnius Transporta pokazao je povezanost između gradske infrastrukture i zdravlja građana.

Kristina Medziausyte iz Ministarstva zdravlja Republike Litve o mentalnom zdravlju i njegovoj povezanosti s našim blagostanjemTijekom aktivnosti učenja održan je i zabilježen webinar na SDG5 i SDG10.

Justas Kucinskas i Severas Svedas iz pokreta Vilnius podsjetili su nas na važnost igre, a Artiomas Sabajevas iz tvrtke Teenshapers predstavio je holistički pristup rješavanju problema pretilosti.

Tijekom aktivnosti snimljeni su webinari primjera dobre prakse za SDG1 i SDG3.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.