Javite nam se
[email protected]

Jesmo li upoznati s Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG)?

Iako je prošlo neko vrijeme od usvajanja UN-ove agende Transformirajmo naš svijet (Transforming Our World), još se uvijek upoznajemo s Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDGs), posebno po pitanju uloge koju u toj agendi ima poslovni svijet.

“Pozivamo sve poslovne subjekte na primjenu vlastite kreativnosti i inovativnosti u suočavanju s izazovima održivog razvoja.”, kaže se u Članku 67 Transformirajmo naš svijet Agende održivog razvoja do 2030 godine.

Doista, Ciljevi održivog razvoja obraćaju se izravno tvrtkama ukazujući na ciljeve i pokazatelje za praćenje i upravljanje njihovim učinkom – jer UN je spreman za praćenje napretka vezanog uz provedbu COR-a „donoseći informacijsku revoluciju u područje održivog razvoja“.

SDG Compass je alat namijenjen poduzećima a razvijen je zajedničkim naporima Globalne inicijative za izvještavanje, Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj te inicijative UN Global Compact kako bi se omogućilo usmjeravanje poduzeća u implementaciji strategije održivosti u skladu s COR-om. Točnije, SDG Compass mapira 57 postojećih poslovnih alata i njihov odnos s COR-om te na taj način stvara popis s više od 300 pokazatelja razvijenih od strane Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), Računovodstva za održivu budućnost (SASB), Međunarodne organizacije rada (ILO), CDP-a, UN Global Compacta te drugih kako bi se omogućilo bilježenje i mjerenje uspješnosti za svaki COR.

Pokazatelji se dijele unutar 108 različitih „poslovnih tema“ koje su povezane s relevantnim ciljevima COR-a.

Korisnost SDG Compassa za poduzeća i menadžere održivosti je evidentna. Uz to, otkriva puno toga i o COR-u. Nakon što sam prvi put proučio poslovne teme, pomislio sam: „U redu, ovo su poslovne teme za koje stručnjaci tvrde kako su ključne za postizanje održivog razvoja u narednih 15 godina.“ A kako one zaista izgledaju? Koje od njih su najdominantnije? Kojim područjima menadžmenta pripadaju?

Preuzeo sam podatke s SDG Compassa te proveo kratku analizu i kodiranje. Slijedi prikaz onoga što sam pronašao.

Prije svega prikazan je „oblak ključnih pojmova“ (word cloud) poslovnih tema.

Vidljivo je kako su pojmovi “učinkovitost” i “pristup” prilično veliki. Pogledajmo zatim prvih deset tema koje se najviše ponavljaju:

 1. Energetska efikasnost
 2. Pristup financijskim uslugama
 3. Učinkovita upotreba vode
 4. Zaštita i sigurnost na radu
 5. Kiselost oceana
 6. Kvaliteta vode
 7. Sanacija zemlje
 8. Otpad
 9. Pristup zemlji
 10. Investiranje u zaštitu okoliša

Popis djeluje zaista sveobuhvatno. Okoliš, zapošljavanje, financije i energija – svi pojmovi su prisutni. Ne iznenađuje činjenica da se na prvom mjestu nalazi energetska učinkovitost. Ali, zanimljivije je to što se na drugom mjestu nalazi pristup financijskim uslugama. To puno govori o važnosti odgovornog ulaganja i financija u narednim godinama. Ako se pitate gdje su Emisije stakleničkih plinova, one se nalaze na 11. mjestu.

Kao što je vidljivo iz tablice, neke poslovne teme su povezane, odnosno preklapaju se. U skladu s tim, podijelio sam ih u 7 za područja upravljanja:

 • Operativni procesi (odnosi se na primarne aktivnosti u lancu vrijednosti, tj. proces transformiranja sirovina u gotovi proizvod te njegovu prodaju. Također uključuje emisije i iskorištavanje resursa)
 • Zapošljavanje (uključuje uvjete rada, jednake mogućnosti, obuku, uvjete radnika te njihovo sudjelovanje u poslovnom odlučivanju)
 • Poslovni model (odnosi se na sustav poduzeća za stvaranje vrijednosti za dionike, uključujući i ključne značajke svojih glavnih poslovnih vrijednosti)
 • Lanac opskrbe (uključuje standarde, certifikate, politike, postupke nabave, formalna i neformalna pravila koja čine opskrbni lanac)
 • Upravljanje (koordinacija i revizijski mehanizmi koji jamče etičnost, transparentnost i odgovornost)
 • Angažman zajednice (sve aktivnosti poduzeća kojima se gradi odnos sa zajednicama dionika na području djelovanja)
 • Istraživanje i razvoj (investicije i projekti za razvoj tehnologije i inovacija)

Sljedeći ovaj način moguće je promatrati koje su promjene potrebne u svakom području upravljanja, kako bi se udovoljilo COR-u.

Slika 1. Područja upravljanja i njihov utjecaj na COR

Sva područja upravljanja su značajna za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Područja s najvećim potencijalom  utjecaja na COR su Operativni procesi te Istraživanje i razvoj. Kako to zorno ilustrira „oblak ključnih pojmova“, transformativne, progresivne, te promjene ka učinkovitosti vođene tehnologijom, ključna su tema za poslovanje koje se kreće putem ostvarenja Ciljeva održivog razvoja.

Autor: Donato Calace (LUM University, Datamaran)

Izvor: hi4csr.com

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.