Javite nam se
[email protected]

Europska suradnja

INSTITUT ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE - Održivo financiranje

CSR u Turizmu

Cilj projekta

Projektni partneri razumjeli su važnost provedbe DOP-a, posebno u sektoru turizma. Čvrsto vjeruju da se korporativni rast treba temeljiti na načelima utvrđenim konceptom održivog razvoja, kako za VET sustav tako i za poslovanje. Partneri namjeravaju definirati i uspostaviti optimalne uvjete za definiranje budućeg razvoja za postizanje prioriteta zacrtanih Agendom2030. ažuriranjem vještina i kompetencija stručnjaka koji će u tranzitu turističkog poslovanja implementirati načela DOP-a u okviru svojih poslovnih aktivnosti.

 • Raspolaganje novim programima i razvoj edukacije u sektoru turizma
 • Ažurirati ponudu C-VET programa u skladu s novim prioritetima definiranim Agendom 2030.
 • Ažurirati metodologiju obuke i edukacije
 • Širenje načela DOP-a 
 • Razviti novi operativni model za C-VET stručnjaka (Agenda 2030.)
 • Usvojiti i primijeniti interaktivni i participativni pristup razvoju rezultata projekta
 • Poboljšati kompetencije VET trenera, i stjecanje digitalnih vještina
 • Ažuriranje kompetencija o temama DOP-a

Novi Projekt (4)

Simulacija održivog međunarodnog poslovanja (SOS IB)

Cilj projekta

Projekt Simulacija održivog međunarodnog poslovanja (SOS International Business) bavi se  potrebom za većom dostupnošću i međunarodnom povezanošću praksi podučavanja i učenja s inovativnim digitalnim alatima i metodama. Projektno partnerstvo sastoji se od tri visokoškolske institucije orijentirane na  financije, računovodstvo i upravljanje, te institut za društvena odgovornost.

Projekt će dati sljedeće rezultate:

 • Digitalni alat(platforma)
 • Razvijeni simulirani slučajevi održivog međunarodnog poslovanja
 • Digitalna simulacijska igra
 • Studija o učincima digitalizacije praksi podučavanja i učenja visokoškolskim ustanovama

Partneri

Novi Projekt

Analiza implementacije DOP Direktiva u zemljama EU (HI4CSR)

Cilj projekta

Analiza implementacija DOP Direktiva unutar zemalja EU (Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Italija, Belgija, Slovačka i UK te prikaz primjera dobre prakse važni su kako bi se postigla harmonizacija DOP Direktiva u što većoj mjeri.

DOP vodič kroz implementaciju i harmonizaciju direktiva Europske unije u području društveno odgovornog poslovanja uz primjere dobre prakse iz odabranih zemalja članica prikazuje analizu regulatornog okvira DOP područja:

 • Nefinancijsko izvještavanje
 • Poticanje obrade korištenih materijala
 • Doniranje hrane
 • Eko oznake
 • Zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Okvirna direktiva o vodama

Partneri

Transformacijsko vodstvo i kako postati organizacija spremna za budućnost

Poticanje korporativnog volontiranja

Cilj projekta

Pokrenuti korporativno volontiranje u Hrvatskoj, spajanjem poslovnog sektora s potrebama lokalne zajednice.

 • Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
 • Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.

Partneri
 • IDOP (koordinator projekta, Republika Hrvatska),
 • RRiF (Republika Hrvatska),
 • KLD (Republika Hrvatska)

delegirani akt EU taksonomije

Postizanje ciljeva održivog razvoja unutar poslovnog okruženja (SociSDG)

Cilj projekta

U poslovnom okruženju identifikacija izazova za postizanje ciljeva održivog razvoja i pronalazak aktivnosti kako savladati te izazove predstavlja najveći problem.

Za ciljeve održivog razvoja (SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG10, SDG11 i SDG12) koji imaju najveći utjecaj na društvo identificirani su najveći izazovi i aktivnosti za njihovo postizanje, a kroz primjere dobre prakse organizacije mogu dobiti dobre ideje da u svom okruženju pokrenu promjene za postizanje održivosti.

Partneri

Društvene i humanističke znanosti za bolje obrazovanje i održive inovacije (SHOUT)

Ciljevi projekta
 • Razviti obrazovne programe za nastavnike društvenih i humanističkih znanosti iz područja UN ciljeva održivog razvoja u cilju poticanja poduzetništva, istraživačkog pristupa i načina razmišljanja.
 • Razviti istraživački pristup temeljen na procesu učenja
 • Stvoriti samoodrživ HUB koji povezuje fakultete, poduzeća te nevladine organizacije s ciljem razmjenje znanje, pripravništva, suradnje u cilju stvaranja održivih rješenja na europskoj razini.
 • Poboljšati vidljivost društvenih i humanističkih istraživanja u području održivih transformacija i inovacija.
 • Ojačati suradnju između različitih sektora, te premostiti jaz između istraživanja i prakse.

Partneri projekta

IDOP (Republika Hrvatska)
Sveučilište u Vilniusu (Litva) 
Oxfam Italia (Italija) 
GiG (Njemačka) 
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija) 
Centre For Social Innovation (Cipar) 
MB Homo Eminens (Litva) 
I-Maginary (Italija) 
Sveučilište LUM (Italija)
Chouette Films (Velika Britanija) 
INOVA+ (Porto) 
Sveučilište u Splitu (Republika Hrvatska) 
KMOP (Grčka) 

Novi Projekt (2)

Globalna Survey

Ciljevi projekta

Globalna Survey ima za cilj prikupiti mišljenja i očekivanja o pitanjima održivosti, uključujući i Ciljeve održivog razvoja, u što je više moguće zemalja diljem svijeta.

Rezultati istraživanja
 1. Klimatska akcija, kvalitetna edukacija i dobro zdravlje i dobrobit prioritetna su područja.
 2. Mladi daju prednost klimatskim akcijama, dok starije generacije dobrom zdravlju, kvalitetnom obrazovanju i biološkoj raznolikosti.
 3. Ravnopravnosti spolova ovisi o spolu i regiju.
 4. U svijetu održivost ima ulogu prilikom političkih i kratkoročnih ekonomskih odluka, a u Europi je kod izbora poslodavca.
 5. Svi sektori su odgovorni za promicanje održivog razvoja, ali posebno vlade.

GoSport

Društveno odgovorno poslovanje u sportu (GoSport)

Ciljevi projekta

Projekt GoSport ima za cilj poticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti u sportu poboljšanjem dobrog upravljanja unutar sportskih organizacija te približavanjem društvu i podizanjem svijesti o društvenim pitanjima.

Partneri projekta

CSR4Parasport

Razvoj parasporta kroz društveno odgovorno poslovanje poslovnog sektora (CSR for ParaSport)

Ciljevi projekta
 • istražiti aktivnosti prikupljanja sredstava sportskih organizacija za osobe s invaliditetom s preporukama i primjerima dobre prakse
 • izrada edukacijskih materijala 
 • izrada vodiča za prikupljanje sredstava za sportske organizacije za osobe s invaliditetom 
 • pilotiranje i evaluacija edukacijskih materijala

GT4SME

Rast i transformacija malog i srednjeg poduzetništva (GT4SME)

Ciljevi projekta

U ovom projektu želimo podržati edukatore malih i srednjih poduzeća i povećati njihove kapacitete u 4 glavne teme: utjecaj integracije pozitivnih vrijednosti u poslovne strategije, internacionalizacija, digitalna transformacija i održivo financiranje kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima da rastu i transformiraju se na održiv način.

Partneri projekta

IDOP (Republika Hrvatska)
GiG (Njemačka)
Eurospring d.o.o. (Srbija)
N&P Business Consulting(Njemačka)
GTE (Turska)
AREGAI (Italija)

Edukativni materijal iz održivog razvoja (NSL)

Ciljevi projekta

‘Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj’ je projekt Švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji za cilj ima približiti globalne Ciljeve održivog razvoja (engl. Sustainable development goals – SDGs) djeci i mladima u Hrvatskoj kroz prijevod i izradu obrazovnog sadržaja, kroz radionice, seminare i studijske posjete.

Javite nam se

Zainteresirani za suradnju?

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.