Javite nam se
info@idop.hr

Biološka raznolikost u godišnjim poslovnim izvještajima

Kako se navodi u izvještaju međuvladine znanstveno-političke platforma o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava IPBES-a, čijim su rezultatima i zaključcima pridonjeli podaci iz 130 zemalja, globalni utjecaj ljudskih i poslovnih aktivnosti imao je najbrži i destruktivni učinak na biološku raznolikost u posljednjih 50 godina, što je dovelo do rasprostranjenog gubitka staništa, oštećenja ekosustava, pa čak i izumiranja vrsta. Za Međunarodni dan bioraznolikosti (22. svibnja) IDOP-ov tim stručnjaka analizirao je utjecaj poslovnog izvještavanje korištenjem GRI standarda za očuvanje biološke raznolikosti.

 

Biološka raznolikost je baza koja ljudima pruža resurse potrebne za život i napredak na ovom planetu. Ipak, naš pristup zadovoljavanju ljudske potražnje za hranom, vodom i prirodnim resursima vodi do devastacije biološke raznolikosti.

 

Nefinancijsko izvještavanje (ili izvještavanje o održivosti) od strane poduzeća, organizacija i vlada širom svijeta – dio je rješenja očuvanja biološke raznolikosti.

Znanost - Razumijevanje - Podaci

Velika količina podataka koju je potrebno prikupiti i obraditi, te odgovornost koja dolazi s njima daje pojedinim poduzećima i organizacijama bolji pregled nad poslovnim aktivnostima potrebnih za poduzimanje potrebnih mjera koje doprinose rješenjima i očuvanju biološke raznolikosti.

 

Stoga izvještavanje prema međznarodno najpriznatijem okviru za nefinancijsko izvještavanje GRI Standardi i identificiranjem GRI standarda biološke raznolikosti GRI 304 prepoznaje se da opstanak biljnih i životinjskih vrsta, genetske raznolikosti i prirodnih ekosustava pridonosi našoj dobrobiti i izravno utječe na napore za rješavanje problema siromaštva i unaprjeđenje održivog razvoja.

 

Moguće je zaključiti kako putem izvještavanja o održivosti, organizacije mogu bolje razumjeti i priopćiti svoje utjecaje, uključiti zainteresirane strane i donijeti odluke i promjene koje štite biološku raznolikost na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, kao i optimizirati vlastite okolišne, društvene i ekonomske rezultate.

 

Također, vrlo je važno spomenuti kako će veća transparentnost o utjecaju poslovnog sektora na biološku raznolikost odigrati ključnu ulogu u pružanju informacija i podataka kod izgradnje globalnog dijaloga kako bi se pronašla i provela djelotvorna rješenja na području održivog razvoja.

Primjer izazova u očuvanju biološke raznolikosti u Hrvatskoj: 70 godina Nacionalnog parka i održivog razvoja u Plitvičkim jezerima (1949. - 2019.)

Plitvička jezera su zbog svoje iznimne prirodne važnosti proglašena nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine sa željom očuvanja jedinstvene prirodne vrijednosti procesa zvanog osedravanje kojim se formiraju sedrene barijere i stvaraju jezera, dio je jedinstvene univerzalne vrijednosti zbog koje su Plitvička jezera uvrštena na UNESCO-ov Popis svjetske prirodne baštine. Voda koja protječe kroz vapnenac i kredu tisućama godina stvarala je sedrene barijere u Parku, tvoreći prirodne brane zahvaljujući kojima je nastao jedinstven niz jezera, spilja i vodopada, a ti geološki procesi traju i danas. Također, šuma u Parku stanište je mnogih rijetkih vrsta ptica što čini jedinstvenu bioraznolikost ovog područja. [1]

Nacionalni park Plitvička jezera jedna je od glavnih atrakcija Hrvatske turističke ponude. Broj posjetitelja samog Parka iznosi oko 1,7 milijuna posjetitelja godišnje, dok je Hrvatsku u 2018. godini posjetilo oko 18 milijuna turista. Ova prevelika posjećenost naručito tijekom ljetnih mjeseci i ubrzana izgradnja turističkog sadržaja ugrožavaju njegovu univerzalnu hrvatsku i svjetsku vrijednost.

Prenapučenost odredišta kompleksan je problem koji pogađa brojna turistička odredišta diljem svijeta, a nije ga jednostavno riješiti. Ono obuhvaća društvene i političke probleme koji, između ostalog, uključuju utjecaj na zajednice, a naročito na zaštitu prirodnih resursa.

Proces očuvanja jedinstvene prirodne ljepote uz iznimnu atraktivnost i divljenje brojnih posjetitelja diljem svijeta predstavljaju izazov najvećeg i najstarijeg nacionalnog parka Republike Hrvatske, što potvrđuje i svjetska turistička organizacija (UNWTO) koja tvrdi kako je održivost najveći problem turističkog sektora. Razumijevanje ovih izazova od presudne je važnosti za pronalazak rješenja za održivi razvoj Parka i Like kao turističke destinacije.

Kroz 70 godina povijesti na području Nacionalnog parka karakterističnom po jedinstvenoj bioraznolikosti i prirodnim specifičnostima, prioritet Parka kao ustanove je oduvijek bio i ostao zaštita prirode i bioraznolikosti. Svih ovih godina, sastavni element djelovanja Parka kao turističke destinacije jest i razumijevanje kolektivne odgovornosti da odgovorno upravljanje predstavlja egzistenciju jedinstvenog prirodnog područja svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Srećom, današnji potrošači se mijenjaju. Putnici traže jedinstvene prilike koje im omogućuju da se osjećaju društveno odgovornima, i prema tome traže proizvode i usluge koji su u skladu s njihovim vrijednostima. Nove potrebe potrošača i turista prepoznale su svjetske turističke organizacije i definirale koncept održivog turizma kao turizma koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije.[3] Važnost održivog turizma prepoznato je u Parku upravo kako bi odgovornim upravljanjem integrirali prirodu i kulturu u putničko iskustvo posjetitelja, svakodnevni rad Parka i njegovih zaposlenika te svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Prema vrlo detaljnom izvještaju Methodological assessment report on Senarios and models of Biodiversity and ecosystem services ključan korak zaštite bioraznolikosti je poštivanje znanstvenih rezultata, suradnja s dionicima, analiza politika i aktivnosti, te prikupljanje podataka tijekom procesa razvoja i primjene odabranih scenarija i modela.

 

Slika 1. Pregled uloga koje scenariji i modeli imaju u informiranju o politici i donošenju odluka
Slika 1. Pregled uloga koje scenariji i modeli imaju u informiranju o politici i donošenju odluka

Kroz analizu aktivnosti Parka, moguće je zaključiti kako su razvijeni neki od predloženih modela poboljšanja kvalitete života i okoliša koje navodi ovaj izvještaj (prikazani na slici 1.).

A navedene identificirane aktivnosti Parka koje su u skladu s ovim izvještajem i konceptom održivog turizma su:

Suradnja s lokalnom zajednicom

Lokalna zajednica je glavni partner Javne ustanove u upravljanju Parkom i očuvanju njegovih vrijednosti koju Park prepoznaje kao važan dio svog identiteta, a svoj razvoj temelji na održivom korištenju prilika koje očuvanost područja svjetske baštine pruža.

Cjelogodišnja ekoturistička destinacija

Kroz suradnju svih dionika u razvoju i umrežavanju raznolike ekoturističke ponude, koja je usklađena s potrebama očuvanja vrijednosti Parka i dobrobiti lokalne zajednice, Park i šire okolno područje postali su svjetski prepoznata cjelogodišnja ekoturistička destinacija za višednevni boravak.

Pristupanje odgovornom korištenju vode

Rješavanje pitanja zbrinjavanja otpadnih voda puštanjem u rad mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i završetak projekta aglomeracije za koji se očekuje da će biti realiziran u nadredih pet godina, naporno se radi kako bi se u Parku bolje upravljalo korištenjem vode i emisijom energije.

Poboljšanje iskustva posjetitelja

Cilj Parka je promijeniti percepciju područja iz usputnog odredišta u odredište za dugotrajniji boravak, kroz poboljšanje kvalitete, iskustva, angažman osoblja i podršku zajednice. Stvorena je turistička ponuda #PlitviceFullExperience kojom se privlače posjetitelji željni iskustva u prirodi, kulturnih događanja u regiji te spremni za dugotrajniji boravak.

Oživljavanje poljoprivredne proizvodnje

Očuvanje tradicijske poljoprivredne proizvodnje jedini je način za očuvanje mnogih vrijednosti Parka. Zbog toga, u Parku i njegovom okruženju oživljena je poljoprivredna proizvodnja lokalnih, visokokvalitetnih, brendiranih, tradicijskih proizvoda kroz brend Lika Quality, koja doprinosi očuvanju bioraznolikosti i identiteta područja, prepoznatljivosti ponude Parka i ekonomskim prilikama lokalne zajednice.

Zaključak: Doprinos održivom razvoju

Tijekom ovih 70 godina, Park se usredotočio na ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš, brigu za lokalnu zajednicu i inoviranje održivih aktivnosti podizanjem kvalitete sadržaja i usluge.

Međutim, u nadolazećim godinama, očekuje se da će Park još intenzivnije raditi na smanjenju energetskog otiska i otpadnih voda, oslanjajući se na obnovljive izvore energije kako bi se potaknule aktivnosti i inovacije za upravljanje zaštitom okoliša i vodama u cilju razvoja novih društveno odgovornih turističkih proizvoda očuvanja okoliša na opće oduševljenje posjetitelja Parka, i generacija koje tek dolaze.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.