Javite nam se
[email protected]

Zakon o računovodstvu i Direktiva 2014/95/EU

Zakonom o računovodstvu (NN 120/16)  želi se povećati transparentnost velikih, te konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Zbog toga određeni veliki poduzetnici uz financijske izvještaje trebaju objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije. Stoga od 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske 2017. godine izvještavanje nefinancijskih informacija postaje mnogo detaljnije, o čemu posebno govori Direktiva 2014/95/EU.

Europska unija pod objavljivanjem nefinancijskih informacija podrazumijeva informacije o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo te sadrži informacije koje se odnose barem na (Direktiva 2014/95/EU, čl. 1.):

• okolišna,

• socijalna i kadrovska pitanja

• te pitanja u vezi s poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanjem

Kako bi se poboljšala dosljednost i usporedivost nefinancijskih izvještaja koja se objavljuju diljem Unije, ovi izvještaji bi trebali sadržavati poduzete mjere o:

Grafički prikaz godišnjih izvještaja određenih velikih poduzetnika i grupa

Izvor: RRIF br. 12/15. str. 46

Nefinancijski izvještaj (eng. Non-financial statement) i Konsolidirani nefinancijski izvještaj

Određena velika poduzeća i grupe od javnog interesa u svoje izvješće poslovodstva ili kao zasebno izvješće uključuju nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzeća te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose barem na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem, uključujući (Direktiva 2014/95/EU, članak 19.a):

 • (a) kratak opis poslovnog modela poduzeća;
 • (b) opis politika poduzeća u vezi s tim pitanjima, uključujući postupke temeljite analize koji se provode;
 • (c) rezultate tih mjera;
 • (d) osnovne rizike povezane s tim pitanjima koji se odnose na poslovanje poduzeća, uključujući, kad je to relevantno i razmjerno, njegove poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzročiti negativne učinke na tim područjima, te način na koji poduzeće upravlja tim rizicima;
 • (e) nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti važne za određeno poslovanje.

Poduzetnici prilikom sastavljanja i izvještavanja nefinancijskih informacija mogu koristiti priznate okvire poput:

 • Sustav za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
 • Globalni sporazum Ujedinjenih naroda (UN) Vodeća načela o poduzetništvu i ljudskim pravima za provedbu okvirnog programa UN-a „Zaštita, poštovanje i pomoć”
 • Smjernice za multinacionalna društva Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Norma (ISO) 26000
 • ILO Tripartitna deklaracija
 • Smjernice Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI).

Više o pojedinim nefinancijskim izvještajima pročitajte u novom RRIF časopisu broj 12/15.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.