Javite nam se
info@idop.hr

Nefinancijsko izvještavanje i društveno odgovorno poslovanje

Novim Zakonom o računovodstvu želi se povećati transparentnost velikih, te konkurentnost malih poduzetnika. Iz tog razloga, određenim velikim poduzećima, nefinancijsko izvješćivanje postaje mnogo detaljnije.

Određeni veliki poduzetnici, uz financijske izvještaje, trebaju objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije koje se odnose barem na:

 

OKOLIŠNA PITANJA
 • aktualnim i predvidljivim učincima,
 • poslovanja poduzeća na okoliš te prema potrebi na zdravlje i sigurnost,
 • upotrebi obnovljivih i/ili neobnovljivih izvora energije,
 • emisiji stakleničkih plinova,
 • uporabi vode i
 • onečišćenju zraka
SOCIJALNA I KADROVSKA PITANJA
 • jamčenju jednakosti spolova,
 • provedbi temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, uvjetima rada socijalnog dijaloga, poštovanje prava radnika na informacije i savjetovanje, poštovanju prava sindikata, zdravlju i sigurnosti na poslu te dijaloga s lokalnim zajednicama i/ili mjere poduzete radi osiguravanja zaštite i razvoja tih zajednica
LJUDSKA PRAVA TE BORBE PROTIV KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA
 • sprečavanju kršenja ljudskih prava i/ili važećim instrumentima za borbu protiv korupcije i podmićivanja.

 

Prilikom pružanja nefinancijskih informacija poduzeća se mogu osloniti na nacionalne okvire, okvire Unije i međunarodne okvire. Međunarodnim okvirima za izvještavanje – GRI Standardi, se prilikom izvještavanje provodi proces određivanja materijalnosti.

Upravo stoga, Institut za društveno odgovorno poslovanja održat će jednodnevnu radionicu koja u fokus postavlja nefinancijsko izvještavanje za poduzeća.

8:30 – 09:00 Registracija

 

09:00 – 10:30 1. Dio radionice

1. O Institutu za društveno odgovorno poslovanje

2. Što je društveno odgovorno poslovanje? Što je nefinancijsko izvještavanje, a što integrirano izvještavanje?

3. Trendovi DOP-a u Hrvatskoj i svijetu: Održivi razvoj i primjeri dobre prakse

4. Važnost i benefiti DOP-a i nefinancijskog izvještavanja na poslovanje i društvo

 

10:30 – 11:00 Pauza

 

11:00 – 12:30 2. Dio radionice

1. Razumijevanje nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira (Direktiva 2014/95/EU) u području nefinancijskog izvještavanja – obveznici, sadržaj izvještaja, revizija, okviri za izvještavanje

2. Način sastavljanja nefinancijskog izvještaja

3. Način određivanja materijalnosti kao dio nefinancijskog izvještavanja

4. Komuniciranje nefinancijskog izvještaja prema eksternim stakeholderima

5. Primjer nefinancijskog izvještaja prema GRI smjernicama

 

12:30 – 13:00 Zaključci i diskusija

Radionica je namijenjena:

 • Poduzećima
 • DOP managerima
 • DOP konzultantima
 • Stručnjacima za održivi razvoj
 • Voditeljima korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću
 • Donositeljima odluka
 • Upravi i samoupravi
 • Akademskoj zajednici
 • Civilnom društvu

 

CIJENA RADIONICE: upit za ponudu molimo pošaljite na info@idop.hr.

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.