Javite nam se
info@idop.hr

Identifikacija materijalnosti u poduzeću

Prilikom nefinancijskog izvještavanja, poduzeća se suočavaju s identifikacijom aspekata koje potencijalno mogu utjecati na poslovanje poduzeća.

Proces identifikacije materijalnih aspekata poslovanja, odnosno onih koje mogu utjecati na poslovanje poduzeća, prema novim smjernicama za izvještavanje o društvenoj odgovornost GRI G4 predstavljaju ključni postupak pripreme izvještaja o društvenoj odgovornosti. Stoga, identifikacija materijalnih aspekata poslovanja prilikom procesa izvještavanja o društvenoj odgovornosti predstavlja usmjerenost na pitanja koja imaju najveću važnosti za postizanje ciljeva organizacije i upravljanje njezinim utjecajem na društvo.

 

Prilikom procesa identifikacije materijalnih aspekata poslovanja, GRI Standardi navode kako je potrebno provesti kvalitativnu analizu, kvantitativnu procjenu i raspravu.

 

Materijalnost ili značajnost u financijskom izvještavanju u Međunarodnim revizijskim standardima MRevS 320 o značajnosti u planiranju i obavljanju revizije definirana je kao iznos koji revizor odredi, a koji je niži od značajnog iznosa financijskih izvještaja kao cjeline kako bi zbrojena neispravljena i neotkrivena pogrešna prikazivanja bila smanjena na prihvatljivo nisku razinu i ne prijelazi iznos značajnosti za financijski izvještaj kao cjelinu (MRevS 320, točka 9., str. 315).

 

Prag materijalnost kod financijskog izvještavanja prema GRI Standardima predstavlja utjecaj na ekonomske odluke onih koji koriste financijske izvještaje organizacije, odnosno investitora. Materijalnost u izvještavanju o društvenoj odgovornosti, prema GRI Standardima predstavlja prag iznad kojeg određeni aspekti poslovanja postaju dovoljno važni za izvještavanje poduzeća i nije ograničena samo na one aspekte poslovanja koji imaju značajan financijski utjecaj na organizaciju.

Metodologija za identifikaciju materijalnosti u poslovanju i određivanje sadržaja izvještaja detaljno se dokumentira što poduzeću može postati izvor informacija za poslovnu strategiju i razvoja poduzeća. Prilikom procesa identifikacije materijalnosti, poduzeće može koristi niz metodologija, a jedna od njih je matrica materijalnosti.

 

Procesom identifikacije materijalnosti u poduzeću, stavlja se fokus na strateške i materijalne aspekte poslovanja koji mogu utjecati na poslovnu strategiju. Prilikom identifikacije materijalnih aspekata, potrebno je odgovoriti na pitanja:

  • Na koji način proces identifikacije materijalnosti može poboljšati poslovanje poduzeća?
  • Mogu li se identificirani aspekti materijalnosti integrirati u poslovnu strategiju poduzeća?
  • Koji je najbolji način prezentacije identificiranih materijalnih aspekata, internim i eksternim korisnicima?
  • Tko sve treba biti upoznat s identificiranim materijalnim aspektima, te na koji način ti korisnici mogu upotrijebiti objavljene informacije

 

Pristup “materijalnost 2.0” odgovara na ova pitanja jer polazi od pretpostavke kako identifikacija materijanosti treba:

 

  • Biti fokusirana na rezultat: Prioritizirati identificirane korisnike i razviti strateški plan kojim poduzeća efikasno alociraju svoje resurse
  • Istražiti dobavljački lanac
  • Fokusirati se na kvalitativne aspekte

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.