Javite nam se
info@idop.hr

Što EU taksonomija zahtijeva da objavite i kada?

Europska komisija je objavila mnogo regulatornih promjena u vezi s objavama okolišnih, društvenih i pitanja korporativnog upravljanja (skraćeno ESG), pa će vam se oprostit ako ste zbunjeni različitim zahtjevima i rokovima. U nastavku teksta nudimo brzi i jednostavni vodič za sve što trebate znati o rokovima i što biste trebali objaviti.

Europska komisija je objavila mnogo regulatornih promjena u vezi s objavama okolišnih, društvenih i pitanja korporativnog upravljanja (skraćeno ESG), pa će vam se oprostit ako ste zbunjeni različitim zahtjevima i rokovima. U nastavku teksta nudimo brzi i jednostavni vodič za sve što trebate znati o rokovima i što biste trebali objaviti.

Nalazite li se unutar opsega obveznika?

Prema članku 8. Uredbe o taksonomiji, svako poduzeće koje podliježe obvezi objavljivanja nefinancijskih informacija na temelju članka 19.a ili članka 29.a Direktive 2013/34/EU u svoj nefinancijski izvještaj ili konsolidirani nefinancijski izvještaj trebaju objaviti podatke o usklađenosti. Zahtjev za izvještavanje o usklađenosti s EU taksonomijom obuhvaća objavljivanje potrebnih postotka i iznosa prometa (Turnover), kapitalnih izdataka (Capex) ili operativnih rashoda (Opex).

Trebate podršku pri izradi ESG izvještaja?

Pripremite svoj izvještaj o održivosti prema novom regulatornom okviru za ESG izvještavanje.

Nefinancijska poduzeća osobito objavljuju sljedeće:

  1. udio svojeg prometa koji proizlazi iz proizvoda ili usluga povezanih s gospodarskim djelatnostima koje se smatraju okolišno održivim na temelju članaka 3. i 9.; i
  2.  udio svojih kapitalnih rashoda i udio svojih operativnih rashoda koji se odnose na imovinu ili postupke povezane s gospodarskim djelatnostima koje se smatraju okolišno održivim na temelju članaka 3. i 9.

Ako poduzeće objavljuje nefinancijske informacije na temelju članka 19.a ili članka 29.a Direktive 2013/34/EU u zasebnom izvješću u skladu s člankom 19.a stavkom 4. ili člankom 29.a stavkom 4. te direktive, informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuju se u tom zasebnom izvješću.

Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 23. radi dopune stavaka 1. i 2.ovog članka kako bi se pobliže odredili sadržaj i prikaz informacija koje treba objaviti na temelju tih stavaka, uključujući metodologiju koja se treba upotrebljavati za usklađivanje s tim stavcima, uzimajući u obzir posebnosti financijskih i nefinancijskih poduzeća te kriterije tehničke provjere utvrđene na temelju ove Uredbe. Komisija donosi taj delegirani akt do 1. lipnja 2021.

Kada i što trebate prijaviti?

Rokovi su ljedeći

1. siječnja 2022.
  • Sva poduzeća u osnovnom opsegu obveznika moraju prijaviti udio svog prometa, kapitalnih troškova, operativnih troškova, AUM (za upravitelje imovinom) ili omjera zelene imovine (za banke i kreditne institucije) koji odgovara taksonomiji.
  • Prihvatljivost je samo pokazatelj da poduzeće zarađuje novac u djelatnosti koja se može analizirati prema EU taksonomiji.
  • Prema sadašnjem nacrtu pravila, upravitelji imovinom koji prodaju investicijske proizvode kao održive također će morati prijaviti usklađenost tih proizvoda s Taksonomijom. To podliježe regulatornim tehničkim standardima europskih nadzornih tijela koji se očekuju u četvrtom tromjesečju 2021.
1. siječnja 2023.

Sva nefinancijska poduzeća moraju izvijestiti o udjelu primarnih KPI-ja svoj poduzeća (promet, kapitalni troškovi, operativni troškovi) koji su usklađeni s taksonomijom.

  • Poduzeće mora pokazati da značajno pridonosi jednom od šest ciljeva zaštite okoliša i da ne šteti nijednom drugom, dok je također u skladu s minimalnim društvenim zaštitnim mjerama. Taksonomski kompas je alat koji je jednostavan za korištenje za procjenu detaljnih zahtjeva poznatih po ciljevima ublažavanja i prilagodbe.
1. siječnja 2024

Sve financijske institucije (upravljači imovinom, banke i pružatelji osiguranja i mirovina) moraju izvijestiti o usklađivanju taksonomije svojih temeljnih ulaganja, ali samo za poduzeća u koje se ulažu koje su same prijavile ove detalje (tj. one koje su izvještavale od siječnja 2023.).

1. siječnja 2025

Financijske institucije mogu koristiti procjene za ulaganja iz trećih zemalja za procjenu taksonomskog usklađivanja primarnih KPI-ja (promet, kapitalni troškovi, operativni troškovi) ako podaci o poduzeću nisu dostupni. To je navedeno u delegiranom aktu za članak 8. (članak 7. stavak 7.), ali ovisi o razdoblju revizije 2024. (članak 9.).

Međutim, poduzeća mogu koristiti procjene samo za procjenu kriterija Do No Significant Harm (DNSH) i Minimalnih društvenih zaštitnih mjera, a ne kriterija značajnog doprinosa (SC), koji zahtijeva podatke koje je prijavilo poduzeće. Podsjetimo, procjena značajnog doprinosa, DNSH i socijalna zaštita potrebni su za traženje usklađenosti taksonomije, prema Uredbi o taksonomiji.

Planiranje unaprijed

Financijske institucije također mogu odlučiti dobrovoljno otkriti svoju taksonomsku usklađenost za udjele izvan EU, mala i srednja poduzeća ili državna udjela. Takvo objavljivanje ne bi činilo dio izvještavanja o taksonomskom usklađivanju primarnih KPI-ja, ali bi im bilo dopušteno pomoći u razumijevanju održive prirode svojih širih operacija i ponude financijskih proizvoda. Oni to mogu odlučiti učiniti zajedno sa svojim prvim izvještavanjem usklađivanja 2024. godine.

Investicijska društva također mogu odlučiti procijeniti usklađenost taksonomije ili procijenjenu usklađenost poduzeća u koju se ulaže tijekom izgradnje portfelja ili aktivnosti tržišta dužničkog kapitala, prije zahtjeva za izvješćivanjem u 2024. Stoga bi imalo smisla prikupiti podatke koji mogu prenijeti puni opseg održive aktivnosti tvrtke unaprijed.

Izvor Bloomberg

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.