Javite nam se
[email protected]

EU taksonomija – Što trebate objaviti i kada?

U nastavku članka nudimo odgovore na pitanja, što je EU taksonomija i što EU taksonomija zahtijeva da objavite i kada. Europska komisija je objavila mnogo regulatornih promjena u vezi s objavama okolišnih, društvenih i pitanja korporativnog upravljanja (skraćeno ESG), pa će vam se oprostit ako ste zbunjeni različitim zahtjevima i rokovima. U nastavku teksta nudimo brzi i jednostavni vodič za sve što trebate znati o rokovima i što biste trebali objaviti.

EU Taksonomija - nalazite li se unutar opsega obveznika?

Prema članku 8. Uredbe o taksonomiji, svako poduzeće koje podliježe obvezi objavljivanja nefinancijskih informacija na temelju članka 19.a ili članka 29.a Direktive 2013/34/EU.

U svoj nefinancijski izvještaj ili konsolidirani nefinancijski izvještaj trebaju objaviti podatke o usklađenosti. EU taksonomija obuhvaća objavljivanje potrebnih postotka i iznosa prometa (Turnover), kapitalnih izdataka (Capex) ili operativnih rashoda (Opex).

Trebate podršku pri izradi ESG izvještaja?

Pripremite svoj izvještaj o održivosti prema novom regulatornom okviru za ESG izvještavanje.

EU taksonomija - nefinancijska poduzeća

Nefinancijska poduzeća osobito objavljuju sljedeće:

  1. udio svog prometa
  2. udio svojih kapitalnih rashoda
  3. udio svojih operativnih rashoda 

Ovi KPI proizlaze iz proizvoda ili usluga povezanih s gospodarskim djelatnostima koje se smatraju okolišno održivim na temelju članaka 3. i 9.

Donešena je delegirana uredba 2021/2178 u skladu s člankom 23. radi dopune stavaka 1. i 2. ovog članka kako bi se pobliže odredili sadržaj i prikaz informacija. Također i metodologija koja se treba upotrebljavati za usklađivanje s tim stavcima, uzimajući u obzir posebnosti financijskih i nefinancijskih poduzeća.

EU taksonomija - kada i što trebate prijaviti?

Rokovi su ljedeći

EU taksonomija timeline
Slika 1: Vremenski okvir usklađivanja sa zakonodavnim okvirom

1. siječnja 2022.

  • Poduzeća u osnovnom opsegu obveznika moraju prijaviti udio svog prometa, kapitalnih troškova, operativnih troškova, AUM (za upravitelje imovinom) ili omjera zelene imovine (za banke i kreditne institucije) koji odgovara taksonomiji.
  • Prihvatljivost je samo pokazatelj da poduzeće zarađuje novac u djelatnosti koja se može analizirati prema EU taksonomiji.
  • Prema sadašnjem nacrtu pravila, upravitelji imovinom koji prodaju investicijske proizvode kao održive također će morati prijaviti usklađenost tih proizvoda s Taksonomijom. 

1. siječnja 2023.

Sva nefinancijska poduzeća moraju izvijestiti o udjelu primarnih KPI-ja svoj poduzeća (promet, kapitalni troškovi, operativni troškovi) koji su usklađeni s EU taksonomijom.

Poduzeće mora pokazati da:

  • Značajno pridonosi jednom od šest ciljeva zaštite okoliša
  • Ne šteti nijednom drugom okolišnom cilju d
  • Je u skladu s minimalnim društvenim zaštitnim mjerama.

Taksonomski kompas je alat koji je jednostavan za korištenje za procjenu detaljnih zahtjeva poznatih po ciljevima ublažavanja i prilagodbe.

1. siječnja 2024

Sve financijske institucije (upravljači imovinom, banke i pružatelji osiguranja i mirovina) moraju izvijestiti o usklađivanju EU taksonomije svojih temeljnih ulaganja, ali samo za poduzeća u koje se ulažu koje su same prijavile ove detalje (tj. one koje su izvještavale od siječnja 2023.).

1. siječnja 2025

Za procjenu taksonomskog usklađivanja primarnih KPI-ja, financijske institucije mogu koristiti procjene za ulaganja iz trećih zemalja ako podaci o poduzeću nisu dostupni. To je navedeno u delegiranom aktu za članak 8. (članak 7. stavak 7.), ali ovisi o razdoblju revizije 2024. (članak 9.).

Međutim, poduzeća mogu koristiti procjene samo za procjenu kriterija Do No Significant Harm (DNSH) i Minimalnih društvenih zaštitnih mjera, a ne kriterija značajnog doprinosa (SC).

SC zahtijeva podatke koje je prijavilo poduzeće. Podsjetimo, EU taksonomija, zahtjeva procjenu značajnog doprinosa, DNSH i socijalnu zaštititu. 

EU taksonomija - planiranje unaprijed

Za udjele izvan EU, mala i srednja poduzeća ili državne udjele, financijske institucije također mogu odlučiti dobrovoljno otkriti svoju taksonomsku usklađenost.

Takvo objavljivanje ne bi činilo dio izvještavanja o taksonomskom usklađivanju primarnih KPI-ja, ali bi im bilo dopušteno pomoći u razumijevanju održive prirode svojih širih operacija i ponude financijskih proizvoda. Oni to mogu odlučiti učiniti zajedno sa svojim prvim izvještavanjem usklađivanja 2024. godine.

Investicijska društva također mogu odlučiti procijeniti usklađenost taksonomije tijekom izgradnje portfelja ili aktivnosti tržišta dužničkog kapitala, prije zahtjeva za izvješćivanjem u 2024.

Stoga ima smisla prikupiti podatke koji mogu prenijeti puni opseg održive aktivnosti tvrtke unaprijed.

Izvor Bloomberg

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.