Započeo transeuropski projekt Social Innovation & Inclusion of Sustainable Development Goals - SociSDG

Sdg3

Institut za društveno odgovorno poslovanje koordinator je projekta sociSDG, transeuropskog projekta unutar programa Erasmus+ pod punim nazivom Social Innovation & Inclusion of Sustainable Development Goals - sociSDG.

Projekt je započeo u listopadu 2017. godine, a završit će u listopadu 2019. godine. Primarni je cilj projekta obrazovanje odraslih, suradnja za inovacije te razmjena primjera dobre prakse u području Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals). Uz Institut za društveno odgovorno poslovanje, u projektu sudjeluju i sljedeći par­tneri: eRevalue (Ujedinjeno Kraljevstvo), Global Impact Grid (Njemačka), Homo Eminens (Litva), Kaleidoscope Futures (Ujedinjeno Kraljevstvo), LatConsul (Latvija), LUM Jean Monnet (Italija), Materahub (Italija) i Pontis Foundation (Slovačka).

Kroz projektne aktivnosti poput sastanaka, petodnevnih obrazovnih aktivnosti, 9 webinara, mnogobrojnih blogova, edukacijskih i diseminacijskih aktivnosti, partneri će raditi i na izradi Priručnika Ciljeva održivog razvoja (SDG Handobook), koji će se usredotočiti na devet društveno-orijentiranih Ciljeva održivog razvoja, razviti metodologiju njihove implementacije u poslovne strategije te pregled najboljih primjera iz prakse.

Sdgs 9 Goals Visual

Cilj 1: Iskorjenjivanje siromaštva

Cilj 2: Iskorjenjivanje gladi

Cilj 3: Zdravlje i dobrobit

Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje

Cilj 5: Rodna ravnopravnost

Cilj 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

Cilj 10: Smanjenje nejednakosti

Cilj 11: Održivi gradovi i održive zajednice

Cilj 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Projekt je službeno otvoren prvim transnacio­nalnim sastankom koji se održao 7. i 8. studenog 2017. godine u Zagrebu. Cilj je prvoga projektnog sastanka bio za­početi dvogodišnju suradnju te službeno predstaviti projekt, projektne ciljeve, faze, obveze partnera i budžet. Sljedeća će projektna aktivnost biti prva petodnev­na obrazovna aktivnost u Zagrebu u veljači 2018. godine.

Projekt možete pratiti na Twitteru i Facebooku a dodatne informacije bit će dostupne na službenoj stranici projekta.

Soci -sdg -kick -off -meeting -860x 570