Zagrebački holding (Zrinjevac) - inovacijama do pametnog grada

Koncept pametnog grada kojeg žele doseći mnogobrojne metropole diljem Europe i svijeta predatavlja koncept cjelovitog i održivoga grada u kojem će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Ono se temelji na upotrebi:

  • pametnih mreža (smart grid),
  • snažnijem uvođenju ICT tehnologija,
  • internetskom povezivanju svih objekata (Internet of Things – IoT)
  • primjeni komunikacija M2M (machine to machine),
  • smanjenju onečišćenja okoliša,
  • uvođenju inteligentnih transportnih sustava,
  • povećanju energetske učinkovitosti primjenom pametnog mjerenja i
  • uvođenjem inovativnih rješenja u građevinarstvu.

Građani i organizacije koji rade i bivaju u gradovima svojom kreativnošću, znanjem i vještinama, zajedno s umreženom gradskom infrastrukturom te uslugama usmjerenim prema korisniku, predstavljaju glavne prednosti suvremenih gradova u kontekstu postizanja gospodarskog rasta i bolje kvalitete života.

Prema statistici Europske unije godišnje se izgubi čak oko 1,48 milijardi eura u Europi zbog zagađenog zraka (troškovi liječenja mnogobrojnih bolesti koje onečišćenje uzrokuje). U sklopu europskog projekta SociSDG kojim se razmijenjuju dobre prakse globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) navodimo primjer aplikacije Zagrebačkog holdinga podružnice Zrinjevac "Katastar Zelenila Grada Zagreba" kao dobrog primjera SDG11: Održivi gradovi i zajednice

Aplikacija je rezultat desetogodišnjeg projekta kroz kojeg su se prikupljali, sistematizirali i inventarizirali podaci o sadržajima javnih gradskih površina kao što su stabla, grmlje, travnjaci, cvjetnjaci, koševi, te sportska i dječja igrališta.

U Zagrebu su 2/3 područja zelene površine.

Na javnim površinama grada Zagreba trenutno ima evidentirano 165.070.9 stabala – 226 vrsta, 32.335 komada urbane opreme grupiranih u 17 kategorija, 12.177 klupa s naslonom, 6.787 košarica, 6.057 klupa bez naslona, 14.008.259,76 m2 travnjaka. 

4a 7058ff 7af 9a 694d 7a2

Izvor: Gis.zrinjevac.hr

Funkcija ove platforme je planiranje javnih zelenih površina, efikasnije održavanje javnih zelenih površina i planiranje financijskih sredstava za podizanje i održavanje javnih zelenih površina. Također, uvid u ovaj registar biljaka olakšat će i rad svima koji planiraju graditi stambene objekte ili rekonstruirati postojeće.

U izradi katastra sudjelovali su geodeti, šumari, agronomi i informatičari iz Grada Zagreba, podružnice Zrinjevac i Agencije APIS-it.

Sve podatke u katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u gradu. Obuhvat katastra zelenila definiran je prostorom GUP-a Grada Zagreba i GUP-a Sesveta. O uređenim javnim zelenim površinama skrbi podružnica Zrinjevac, prostore park-šuma održavaju Hrvatske šume, a površine unutar prostora škola i vrtića najčešće održavaju domari ili tehničko osoblje tih ustanova.

Svakako pogledajte ovu vrijednu platformu i upoznajte svoju okolinu - upoznajte svog susjeda drvo Gorskog javora, kojemu je promjer krošnje 5m i stvara najbolji hlad u ljetnim mjesecima.