SociSDG serija webinara za one koji žele naučiti više o ciljevima održivog razvoja

Sdg3

U sklopu Erammus+ projekta Social innovation & Inclusion of Sustainable Development Goals (SociSDG) snimljena je serija od 9 webinara za sve oni koji žele naučiti više o ciljevima održivog razvoja i kako mjeriti poslovni učinak na postizanje održivi razvoj. Webinari su snimljeni pod temama:

  • Webinar SDG 1 No poverty fokusira se na aktivnu ulogu poslovnog sektora i donositelja odluka te njihovom doprinosu kada je riječ o ciljevima SDG 1. SDG1 jest cilj uspmjeren na stvaranje svijeta bez siromaštva u svim njegovim oblicima. Snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.
  • Webinar SDG 2 Zero hunger fokusira se na aktivnu ulogu poslovnog sektora i donositelja odluka te njihovom doprinosu kada je riječ o ciljevima SDG 2. Ovaj cilj je usmjeren na osiguravanje pristupa svim ljudima, uključujući ljude u svim procesima, osiguravanje održivih sustava za proizvodnju hrane, povećanje investicija i poljoprivredne produktivnosti. Snimku webinara SDG2 možete pogledati na ovoj poveznici.
  • Webinar na temu SDG 3 Soft measures for health and well-being - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages fokusira se na cilj održivog razvoja Zdravlje i blagostanje. Primjena intervencija opće politike i korištenje najnovije tehnologije ključni su, ali nedovoljni za učinkovitu promjenu ponašanja prema održivoj budućnosti. Politike i tehnologija osiguravaju alate za održive promjene. Međutim, način na koji ljudi to koriste ovisi o tome koliko je primjenjiv. Povezivanje politike i tehnologije sa stvarnim ljudima, dovođenje u njihov svakodnevni život, prevladavanje njihovih strahova i predrasuda, ispunjavanje njihovih očekivanja i razumijevanje procesa donošenja odluka sastavni je dio željene promjene. Webinara prezentira integrirani pristup koji obuhvaća meke i čvrste mjere za postizanje dobrog zdravlja i dobrobiti. Snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.
  • Webinar SDG 4 How can companies help to nurture 21st century skills? fokusira se na pronalazak rješenja kako poduzeća mogu učinkovito doprinijeti kvalitetnom obrazovanju SDG4 i potaknuti svoje vršnjake? Organisator webinara je Pontis Foundation a snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.
  • Webinar SDG 5 Gender Equality - best practice from the European capital of culture Matera fokusira se na aktivnu ulogu poslovnog sektora i donositelja odluka te njihovom doprinosu kada je riječ o ciljevima SDG5. SDG5 jest cilj uspmjeren na postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje svih žena i djevojaka, a moderator webinara je projektni partner Materahub. Snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.

  • Webinar SDG8 Decent work and economic growth pružio je informacije o mjerenju društvenog utjecaja poduzeća u odnosu na SDG8 i njihovu integraciju u poslovne modele. Organizator webinara jest Donato Calace from Datamaran, and speakers were Victor Riega Garcia iz Aviva i Kevin Chuach iz London Business School. Snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.
  • Webinar SDG 12 Responsible consumption and production fokusira, ali se ne ograničava na potragu za novim izvorima konkurentske prednosti u globalnoj ekonomiji. Tvrtke su brzo usvojile fleksibilne metode proizvodnje, kombinacije specijalizacije, outsourcinga i ugovaranja s više dobavljača, što je dovelo do stvaranja globalnih lanaca vrijednosti. S druge strane, potrošači mijenjaju svoje stajalište i ponašanje prema održivijoj praksi, te će stoga biti fokus na istraživanju pod kojim uvjetima dionici (tj. tvrtke, organizacije, kupci) posvuda (uz globalne lančane vrijednosti) imaju relevantnu informaciju i svijest o održivom razvoju i načinima življenja u harmoniji i društvenoj uključenosti s održivom potrošnjom prirodnih resursa. Snimku webinara možete pogledati na ovoj poveznici.