Hi4CSR u Brusselsu

Od 11. do 15. rujna 2017. godine u prostorijama ABIS-a (The Academy of Business in Society) u Bruxellesu održana je treća petodnevna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod na­zivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR.

Na obrazovnoj aktivnosti sudjelovalo je osam renomiranih europskih organizacija iz područja društveno odgo­vornog poslovanja (DOP): RRiF-plus d.o.o. (koordinator, Hrvatska), Institut za društveno odgovorno poslovanje – IDOP (Hrvatska), Abis – The Academy of Business in Society (Belgija), Ekvilib Institut (Slovenija), Global Impact Grid (Njemačka), LUM Sveučilište (Italija), Pontis Foundation (Slovačka) i Bridging to the Future (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Projekt se bavi harmoni­zacijom i implementacijom europskih direktiva iz područ­ja društveno odgovornog poslovanja u nacionalne zakonske okvire, a glavni ciljevi su obrazovanje odraslih, razmjena primjera dobrih praksi između projektnih partnera te diseminacija prikupljenog znanja. Petodnevna aktivnost organizirana je na način da pokriva svih šest projektnih tema, s naglaskom na trenutno stanje DOP politika na razini EU.

Prvi dan bio je posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom vezano uz Direktivu 2000/78/EZ, te poticanju obrade korištenih materijala vezano uz Direktivu 2006/112/EZ.
Tema drugog dana bila je Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ), a svaki projektni partner je predstavio direktivu, njenu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo, trenutni status, izazove u njenoj implementaciji te primjere dobre prakse iz svoje zemlje.

Treći dan uključio je posjet institucijama Europske unije. U Europskoj komisiji, Generalnoj upravi za okoliš, projektni partneri su se sastali s Karen Dalgaard-Sanning, zaduženu za implementaciju Okvirne direktive o vodama, gdje su imali priliku saznati više o trenutnoj situaciji europskih DOP politika vezanih uz vodu, poteškoće u njihovoj provedbi, ulozi društvene odgovornosti poduzeća u održivom upravljanju vodom i sve važnijem pitanju ekonomske vrijednosti vode. Partneri su također posjetili i Parlamentarium pri Europskom parlamentu, gdje su saznali više o povijesti EU, funkciji i razvoju njenih institucija te zakonodavnim procedurama u EU.

Četvrti dan bio je posvećen nefinancijskom izvještavanju i pripadajućoj Direktivi 2014/95/EU. Bruno Van Parys, zadužen za korporativnu održivost u kompaniji Solvay, održao je prezentaciju o održivom upravljanju portfeljem (SPM - sustainable protfolio management), alatu koji sustavno usmjerava portfelj kompanije prema boljem i održivijem poslovanju. Naglasio je rastuću važnost objavljivanja nefinancijskih informacija za kompanije, te nove trendove u izvještavanju kao što je uvođenje UN-ovih Globalnih ciljeva za održivi razvoj u izvješća o društvenoj odgovornosti i održivosti. Posljednji dan bio je posvećen temi ekooznaka i odgovarajućoj Uredbi (EU) br. 1169/2011 te zakonskom okviru doniranja hrane u zemljama partnerima u okviru Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Tijekom obrazovne aktivnosti projektni partneri su surađivali na izradi DOP Vodiča, koji će biti prva komparativna studija o spomenutih šest tema iz područja društveno odgovornog poslovanja i održivosti, te na jasan i sustavan način prezentirati implementaciju i usklađivanje EU Direktiva kao i primjere dobre prakse iz zemalja partnera.

Dodatne informacije o projektu saznajte na www.hi4csr.com ili kontaktirajte projektni kon­zorcij putem info@hi4csr.com.

La Brussels Pic