Hi4CSR u Berlin

Od 15. do 19. svibnja 2017. godine u prostorijama Steinbeis Sveučilišta u Berlinu održana je druga petodnevna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod na­zivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR.

Na obrazovnoj aktivnosti sudjelovalo je osam renomiranih europskih organizacija iz područja društveno odgo­vornog poslovanja: RRiF-plus d.o.o. (koordinator, Hrvatska), Institut za društveno odgovorno poslovanje (Hrvatska), Abis – The Academy of Business in Society (Belgija), Ekvilib Institut (Slovenija), Global Impact Grid (Njemačka), LUM Sveučilište (Italija), Pontis Foundation (Slovačka) i Bridging to the Future (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Projekt se bavi harmoni­zacijom i implementacijom europskih direktiva iz područ­ja društveno odgovornog poslovanja u nacionalne zakonodavne okvire, a glavni ciljevi su obrazovanje odraslih, razmjena primjera dobrih praksi između projektnih partnera te diseminacija prikupljenog znanja. Petodnevna aktivnost koncipirana je tako da je svaki dan obrađena jedna tema, s posebnim naglaskom na inovativnim praksama u svakom području.

Tema prvog dana bile su ekooznake u zemljama članicama i s njom povezane inovacije, a drugi dan obrađivala se problematika vezana uz nefinancijsko izvještava­nje i implementaciju Direktive 2014/95/EU u nacional­na zakonodavstva zemalja partnera.

Treći dan bio je posvećen inovacijama u procesiranju korištenih materijala i novim načinima zbrinjavanja otpada, što je uključilo i posjet EUREF-kampusu gdje se smjestile brojne kompanije, startupovi te inicijative za pametna i održiva rješenja. Malgorzata Olesiewicz iz kompanije Greencity Solutions predstavils je proizvod City Tree koji kombinirajući IoT tehnologiju sa prirodnim svojstvima mahovine u okviru inovativnog i održivog poslovnog modela služi pročišćavanju zraka u gradovima.

Julia Marczi iz projekta InfraLab Berlin pokazala je suradnju šest velikih njemačkih infrastrukturnih kompanija (BSR, BVG, BWB, GASAG, Vattenfall i Veolia) sa startupovima s ciljem da se pronađu pametna i održiva rješenja za urbane probleme. Simone Kellerhoff iz inicijative Material Mafia predstavila je nove načine recikliranja, upcyclinga i ostale metode kreativnog zbrinjavanja otpada, ali i pokazala važnost edukacije

Četvrti dan obrađena je tema zakonodavnog okvira vezanog uz sustave doniranja hrane u zemljama partnerima te rastući problem otpada od hrane. Dario Adamic predstavio je uspješan dugogodišnji projekt Homeless Veggie Dinner koji kombinira volontiranje, smanjenje rasipanja hrane i integraciju marginaliziranih pripadnika društva u lokalnu zajednicu.

Isti je dan dr. Robert Gerlach iz konzultantske kuće mm1 održao je predavanje o održivim modelima i alatima poslovnog odlučivanja te upravljanja razvojem novih proizvoda. Zadnja tema bila je posvećena zapošljavanju osoba s invaliditetom te promoviranju različitosti na radnom mjestu, a partneri su predstavili najbolje nove prakse i iskustva iz svojih zemalja.

Rezultati projekta bit će jedinstveni vodič o EU-ovu zakonodavnom okviru iz područja DOP-a te različiti edukativni materijali u obliku videa, članka i prezentacija.

Dodatne informacije o projektu doznajte na web stranici projekta ili kontaktirajte projektni kon­zorcij putem info@hi4csr.com

 La Collage