GoSport: Rezultati istraživanja u Hrvatskoj

Tijekom istraživačkog dijela GoSport projekta, IDOP tim je proveo dvadeset intervjua s predstavnicima profitnih i neprofitnih sportskih organizacija. Cilj istraživanja je bio saznati više o tome kako sportske organizacije tumače, upravljaju i određuju prioritete povezane s  pitanjima društvene odgovornosti i kako se komunicira društveno odgovorno poslovanje (DOP) unutar sportskih organizacija. Istraživanje je provedeno u svibnju 2020. godine.

Rezultati

Prije svega, 55% sudionika istraživanja je čulo za DOP i njegove politike te znaju kako objasniti koncept DOP-a. Svi sudionici smatraju da su politike DOP-a važne. Glavni cilj organizacija u skladu s provedbom politika DOP-a za koje su sudionici čuli su pomoć djeci i osobama nižeg ekonomskog i socijalnog statusa. Pored toga, jedan od glavnih ciljeva je potaknuti mlade na društveno odgovorno ponašanje. To pokazuje društvenu svijest sportskih organizacija. Većina sudionika rekla je da je najveći problem provedbe politika DOP-a nedostatak financijskih sredstava. To je aspekt koji nam pokazuje razvoj sporta u Hrvatskoj. Većina ispitanika odgovorila je da ih država ne financira, ali većinu ispitanika financiraju gradovi ili općine iz svog sportskog proračuna. Sudionici smatraju da je trenutni tijek politike DOP-a namijenjen djeci, mlađoj populaciji i osobama nižeg ekonomskog i socijalnog statusa. Zaključili su kako bi država trebala pokrenuti inicijative za poticanje sportskih klubova i organizacija kako bi više sudjelovali u promicanju društveno odgovornog ponašanja. Zaključno, 95% sudionika svjedočilo je o slučajevima nasilja (verbalnom i fizičkom) i diskriminaciji.

Pozitivni trendovi

Pozitivan pokazatelj je da 85% sudionika ovog istraživanja radi na provedbi neke od politike DOP-a. Svaki je sudionik rekao da u nekim aspektima politiku DOP-a treba bolje provoditi. Učinkovit angažman sudionika u klubovima i organizacijama potreban je za postizanje boljih rezultata u provedbi politika DOP-a. Uz to, pozitivna stavka je što 95% sudionika tvrdi da će i dalje aktivno provoditi politike DOP-a, a 40% sudionika će pokrenuti nove inicijative u području DOP-a. U svrhu unapređivanja promicanja DOP-a, ispitanici su utvrdili kako je potreban bolji pravni okvir.

Učenje o DOP-u kroz sport

Većina sudionika (90%) predlaže kombinaciju materijala za učenje o DOP-u u sportu, što je za naš tim vrlo korisna povratna informacija. Idealno trajanje tog procesa učenja bilo bi jednom godišnje u trajanju od nekoliko dana. Veći dio sudionika zainteresiran je za osobni napredak sudjelovanjem u procesima isticanja društvene odgovornosti.

Povratne informacije 

Dobili smo i vrijedne povratne informacije naših sudionika, pa ćemo ovdje navesti samo neke od njih. Jedan sudionik je rekao kako bi bilo sjajno ako bi se u proces istraživanja na terenu uključile informacije gradskih vijeća o funkcioniranju sportskih organizacija na lokalnoj razini. Drugi sudionik istaknuo je kako se treba poticati suradnja između institucija, što je ključ dobre društvene prakse i provedbe politika DOP-a.

Suradnici na projektu

KMOP, Grčka (koordinator projekta)

Bugarski savez za razvoj sporta, Bugarska

CESIE, Italija

IDOP, Hrvatska

CARDET, Cipar

 

Web stranica: https://www.gosportproject.eu/

Kontakt: ured@idop.hr