GoSport: Promicanje dobrog upravljanja u sportu kroz društvenu odgovornost

Screen Shot 2020-04-01 At 14.22.06

Nekoliko riječi o projektu GoSport - Promoting good governance in sport through social responsibility

Sport može igrati važnu ulogu u borbi protiv diskriminacije i promicanju ljudskih prava, tolerancije i socijalne uključenosti. Stoga je ključno pojačati sposobnosti i kapacitete sportskih organizacija za provedbu društveno odgovorne politike. Projekt GoSport ima za cilj poticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti u sportu poboljšanjem dobrog upravljanja unutar sportskih organizacija te približavanjem društvu i podizanjem svijesti o društvenim pitanjima.

Projekt GoSport ima za cilj…

✔    Jačanje kapaciteta i svijesti sportskih organizacija o provedbi načela dobrog upravljanja društvenom odgovornošću profesionalnih i poluprofesionalnih sportskih timova i klubova.

✔    Unaprjeđivanje znanja o tome kako sportske organizacije tumače, upravljaju i određuju prioritete u vezi s društvenom odgovornošću, posebno u smislu borbe protiv nasilja, suzbijanja rasizma i diskriminacije i poticanja socijalne uključenosti.

✔    Unaprjeđivanje znanja o utjecaju organizacijskog upravljanja na društvenu odgovornost i na koji način se komunicira društvena odgovornost unutar organizacija.

✔    Pružanje alata sportskim organizacijama i profesionalcima za razumijevanje odnosa između organizacija, organizacijskih sudionika i društva te integracija društveno odgovornih praksi u upravljanju organizacijama.

✔    Promicanje načela sudjelovanja i uključenosti u sportu putem društvene odgovornosti.

 

Aktivnosti projekta GoSPort su:

✔    Provođenje studije o tome kako sportske organizacije tumače i upravljaju pitanjima društvene odgovornosti i kako se komunicira društvena odgovornost unutar sportskih organizacija.

✔    Razvoj vodiča o prepoznavanju društvene odgovornosti i tumačenjem kako se on može učinkovito integrirati u organizaciju.

✔    Razvoj instrumenta za podizanje svijesti i treninga o primijeni načela dobrog upravljanja društvenom odgovornošću za profitne i neprofitne sportske klubove i akademije.

✔    Razvoj navedenih instrumenata u digitalnom formatu.

✔    Organiziranjem pet informativnih dana u Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Grčkoj i Italiji, te na završnoj konferenciji u Ateni.

 

Tko će imati koristi od ovoga projekta?

✔    Profitne i neprofitne sportske organizacije

✔    Nacionalni sportski savezi i nacionalne sportske lige

✔    Javna tijela nadležna za sport na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

✔    Organizacije/savezi ili sindikati koji predstavljaju profesionalce i volontere u sportu

✔    Ostale organizacije koje djeluju na području sporta, ljudskih prava i društvene uključenosti

 

Suradnici na projektu

KMOP, Grčka (koordinator)

Bugarski savez za razvoj sporta, Bugarska

CESIE, Italija

IDOP, Hrvatska

CARDET, Cipar

 

Web stranica: https://www.gosportproject.eu/

Kontakt: ured@idop.hr