Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu

Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu

RRIF, 3.2018, str. 116

Autorica u članku daje smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća koje su u skladu s odredbama ZOR-a i prihvaćenim metodologijama okvira za nefinancijsko izvješćivanje. Uz to se u članku obrazlaže sadržaj navedenog izvješća te načini njegova sastavljanja.

UVOD

Obveznici sastavljanja nefinancijskog izvješća za 2017. godinu su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne kalendarske godine. Navedeno je propisano čl. 21.a Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 120/16., dalje: ZOR). U ovom se članku navode primjeri sastavljanja nefinancijskog izvješća koji su u skladu s odredbama ZOR-a i prihvaćenim metodologijama okvira za nefinancijsko izvješćivanje, poput Globalnih inicijativa za izvješćivanje – (engl. Global Reporting Initiative –GRI) i smjernica Europske komisije za nefinancijsko izvješćivanje. Međunarodni okviri za nefinancijsko izvješćivanje su strukturirani predlošci društvima za nefinancijsko izvješćivanje o ključnim pitanjima od općeg interesa, a njime se ograničava administrativno opterećenje i olakšava usporedivost informacija. Svi primjeri u članku preuzeti su iz smjernica Europske komisije za nefinancijsko izvješćivanje te su prema potrebi detaljnije opisani.

 

Članak je moguće preuzeti na ovoj poveznici.