Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju, 2019

Sadržaj:

Protekla 2018. godina druga je godina za koju je propisana obveza sastavljanja nefinancijskih izvještaja i konsolidiranih nefinancijskih izvještaja za velike poduzetnike i subjekte od javnog interesa. Autorica u članku daje smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvještaja u dijelu društvenih tema – Zaštita zdravlja i sigurnost na radu i Obrazovanje i obuka zaposlenika te daje sažet primjer izvještavanja o tim društvenim temama.

Obveza nefinancijskog izvještavanja prema čl. 21.a Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 116/18., dalje: ZOR) usklađena je s Direktivom 2014/95/EU (tzv. Direktivom o nefinancijskom izvještavanju). Direktiva o nefinancijskom izvještavanju usvojena je u Europskom parlamentu još u prosincu 2014. godine, a predstavlja dio inicijative Europske unije o povećanju transparentnosti, razvoju društveno odgovornog poslovanja te ostvarivanju ciljeva Europske unije o pametnom, održivom i uključivom rastu.

Jpg

Tablica. Usporedni prikaza EU-ove Direktive i odabranoga društvenog GRI Standarda 403 – Zaštita zdravlja i sigurnost na radu na primjeru društva Elektrik d.o.o.

U ovom se članku navode praktični primjeri izvještavanja o dvije odabrane društvene teme nefinancijskog izvještaja – Zaštita zdravlja i sigurnost na radu i Obrazovanje i obuka zaposlenika. Navedeni primjeri su u skladu s čl. 21.a ZOR-a i GRI Standardima (Global reporting initiative – međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvještavanje). Preporuka poduzetnicima je da svakako sastavljaju nefinancijski izvještaj prema jednom od ponuđenih međunarodnih okvira za nefinancijsko izvještavanje koje su sama Direktiva i ZOR (čl. 21.a st. 5.) dali na izbor. Međunarodni okviri za nefinancijsko izvještavanje su strukturirani predlošci za nefinancijsko izvještavanje o ključnim okolišnim, društvenim i ekonomskim pitanjima od općeg interesa, a njime se ograničava administrativno opterećenje i olakšava usporedivost informacija.

Rad možete preuzeti ovdje ili nas kontaktirajte na ured@idop.hr