Održana međunarodna konferencija: Računovodstvo i menadžment 2017

Međunarodna znanstvena i  stručna konferencija Računovodstvo i menadžment – RiM 2017, osamnaesta po redu, održana je od 21. do 22. rujna u Opatiji, u organizaciji RRiF Visoke škole za financijski menadžment i Udruge "Hrvatski računovođa". Na otvorenju konferencije nazočnima su se obratili voditelji ovogodišnje konferencije, dr.sc. Ljerka Markota ispred Udruge „Hrvatski računovođa“ i dr.sc. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment.

U radnom dijelu, sudionici konferencije izlagali su znanstvene i stručne radove, razmjenjivali iskustva, mišljenja i praksu zemalja iz kojih dolaze. U radu konferencije ove je godine, uz sudjelovanje samih autora i koautora radova, zamjetno bilo i sudjelovanje slušatelja te studenata.

U stručnom dijelu konferencije održano je plenarno predavanje gostujućeg predavača konferencije, prof. dr.sc. Vinka Belaka na temu: „Lažiranje financijskih izvještaja i računovodstvena forenzika“, dok je u zaključnom dijelu konferencije održana panel diskusija na temu: „Aktualna pitanja certificiranja računovođa - prijedlog Udruge "Hrvatski računovođa", koju je vodio računovodstveni i porezni stručnjak dr.sc. Vlado Brkanić

Društveno odgovorno poslovanje bilo je jedna od važnijih tema na konferenciji. Institut za društveno odgovorno poslovanje predstavljala je dr.sc. Nikolina Markota Vukić s radom “Non-financial reporting as a new trend in sustainability accounting”. Koautori članka su bili dr.sc. Donato Calace sa Sveučilišta LUM i Renata Vuković iz RRiF Visoke škole za financijski menadžment koja je aktivno sudjelovala na konferenciji.

Radovi sudionika objavljeni su u Zborniku radova RiM 2017, kojeg možete pronaći na stranici Udruge Hrvatski računovođa. Svezak I sadrži znanstvene radove a svezak II stručne radove.