Non-Financial reporting as a new trend in sustainability accounting

Journal of Accounting and Management 2017, vol.: 07; no.: 02; page 13 - 26

 

Autori:

Nikolina Markota Vukić, PhD, The Croatian institute for CSR, Zagreb, Croatia

Renata Vuković, bacc. oec., RRiF College of Financial Management, Zagreb, Croatia

Donato Calace, PhD, eRevalue, London, United Kingdom, LUM Jean Monnet University, Casamassima, Italy

 

Sadržaj:

Trend nefinancijskog izvještavanja će vjerojatno nastaviti rasti budući da korporativni udioničari zahtijevaju više informacija vezanih za učinke na okoliš, društvo i upravljanje. Stoga, razumijevanje važnosti računovodstva održivog razvoja igra važnu ulogu pri pružanju informacija koje trebaju biti pouzdanije i točne. Prema podacima Instituta za upravljanje i računovodstvo 82% S&P 500 companies objavile su izvješća o korporativnom održivom razvoju u 2016.

Dilema tvrtke više nije imati ili nemati nefinancijsko izvješće, nego zašto, kako i koje izvješće i koju opciju tvrtka treba odabrati kako bi zadovoljila potrebe udioničara i uskladila svoje propise s pravnim okvirom. Cilj ovog rada je dati pregled nefinancijskog izvještavanja i računovodstva održivog razvoja, uključujući i povijesni pregled. Na kraju rada daje se pregled novog Europskog pravnog okvira nefinancijskog izvještavanja.

 

Članak možete preuzeti na ovoj poveznici.