IDOP Platforma za prikupljanje nefinancijskih podataka

Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) u partnerstvu s Verso Altima Group razvio je IDOP Platformu za prikupljanje nefinancijskih ili ESG (Okolišni-Environmental, Društveni-Social & Upravljački-Governance) podataka ili faktora. 

Korištenjem IDOP Platforme, poduzeća na sistematiziran način prikupljaju i obrađuju nefinancijske poslovne podatke poduzeća putem kojih su u mogućnosti generirati nefinancijsko izvješće propisano zakonom. 

Cilj novih tehnologija jest lakši i jednostavniji pristup društvenim, okolišnim i ekonomskim podacima u cilju jednostavnijeg prikupljanja, analize i jasnijeg strateškog planiranja.

Upravo iz tog razloga, izrada nefinancijskih izvještaja u budućnosti će biti digitalna i struktuirana na način kako je postavljena IDOP Platforma:  

  • IDOP Platforma služi poduzeću kao alat za sistematizirano i unificirano prikupljanje nefinancijskih podataka i ocjenu poslovanja poduzeća na području održivosti.
  • IDOP Platforma je izgrađena sukladno međunarodno priznatoj metodologiji za prikupljanje nefinancijskih informacija GRI Standardi te europskoj zakonodavnoj obvezi nefinancijskog izvještavanja propisanoj Direktivom 2014/95/EU koja je u Hrvatskoj stupila na snagu 1. siječnja 2017. godine.

IDOP Platforma

Uzevši u obzir navedeno, zahvaljujući razvoju digitalne tehnologije, stakeholderi, kupci, investitori i klijenti igrat će značajniju ulogu kada je riječ o razvoju održivosti. Tehnologija poput IDOP Platforme mijenja način na koji se nefinancijske informacije prikupljaju, sistematiziraju, komuniciraju i potom koriste u strateškom planiranju poduzeća.

IDOP Platforma olakšava rad poduzećima pri izradi nefinancijskih izvještaja, jer poduzeća će trebati reagirati brže no što to čine sada i biti u stalnoj komunikaciji sa svojim stakeholderima.

 

Više informacija o IDOP Platformi možete pogledati na službenoj stranici platforme. 

Imate pitanja ili biste željeli dogovoriti termin besplatnog prezentacijskog online sastanka?

Za više informacija kontaktirajte nas na info@idop.hr