Održana 9. hrvatska konferencija o kontrolingu: KONTROLING I ODRŽIVI RAZVOJ

11. svibnja 2017. godine u zagrebačkom hotelu Westin održana je 9. Kontroling konferencija pod nazivom: Kontroling i održivi razvoj: uloga kontrolinga u stvaranju društveno odgovornog poslovanja u organizaciji Altius savjetovanja, tvrtke za poslovni konzalting i edukaciju, u suradnji s  IGC-om – međunarodnom grupacijom za kontroling, Adactom, Poslovnim učilištem Experta te Institutom za društveno odgovorno poslovanje. Konferencija je okupila vodeće stručnjake s područja kontrolinga i društveno odgovornog poslovanja koji su upoznali polaznike s trendovima u kontrolingu te njegovoj ulozi kao alata u postizanju održivog i društveno odgovornog poslovanja.

Dr.sc. Nikolina Markota Vukić, projekt menadžerica iz Instituta za društveno odgovorno poslovanje, održala je predavanje na temu Nefinancijsko izvještavanje – alat stvaranja društveno odgovornog poslovanja u kojem je govorila o rastućoj važnosti nefinancijskog izvještavanja kao alata i strategije za dugoročno održivo poslovanje i razvijanje novih poslovnih praksi u skladu s potrebama promijenjenog okoliša i zahtjevima dionika.

Iz bogatog programa konferencije izdvajaju se i predavanja prof. dr. Nade Vitezić (Ekonomski fakultet Rijeka) i mr.sc. Andreje Švigir (Altius savjetovanje) koje su predstavile novu ulogu kontrolinga s naglaskom na uvrštanje nefinancijskih pokazatelja u kontrolerske izvještaje, dok je Sabina Škrtić (Energia naturalis d.o.o.) predstavila načine određivanja ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) u upravljanju ljudskim resursima. Davor Tovernić (CFO Weber Escal) nastojao je odgovoriti na pitanje prebacuju li menadžeri odgovornost na kontrolere, dok je Divna Divić Puškarski (HBOR) polaznicima konferencije približila ulogu kontrolinga rizika u društveno odgovornom poslovanju. Milan Listeš (Adacta) upoznao je polaznike s dugoročno održivim bazama menadžerskih odluka, dok je konferencija zaključena predavanjima Angelike Brnade (INA – industrija nafte d.d.) i prof.dr. Ljubice Ranogajec (Poljoprivredni fakultet Osijek) koje su izložile svoje viđenje uloge kontrolinga u stvaranju društveno odgovornog poslovanja.

Andreja Švigir, direktorica tvrtke Altius savjetovanje, izrazila je zadovoljstvo zaključenom konferencijom te je istaknula da je postizanje održivog poslovanja imperativ u trenutnoj političko-ekonomskoj situaciji a upravo je kontroling ključni alat menadžmenta u kreiranju društveno odgovornog poslovanja.

Altius 293

Izvori:

Altius savjetovanje

Profitiraj.hr