Nefinancijsko izvještavanje i društveno odgovorno poslovanje

Novim Zakonom o računovodstvu želi se povećati transparentnost velikih, te konkurentnost malih poduzetnika. Iz tog razloga, određenim velikim poduzećima, nefinancijsko izvješćivanje postaje mnogo detaljnije. 

Određeni veliki poduzetnici, uz financijske izvještaje, trebaju objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije koje se odnose barem na:

 aspekti

 

Prilikom pružanja nefinancijskih informacija poduzeća se mogu osloniti na nacionalne okvire, okvire Unije i međunarodne okvire. Međunarodnim okvirima za izvještavanje - GRI Standardi, se prilikom izvještavanje provodi proces određivanja materijalnosti. 

Upravo stoga, Institut za društveno odgovorno poslovanja održat će jednodnevnu radionicu koja u fokus postavlja nefinancijsko izvještavanje za poduzeća.

 

PROGRAM RADIONICE

 

8:30 – 09:00 Registracija

09:00 – 10:30  1. Dio radionice

1. O Institutu za društveno odgovorno poslovanje

2. Što je društveno odgovorno poslovanje? Što je nefinancijsko izvještavanje, a što integrirano izvještavanje?
­­­

3. Trendovi DOP-a u Hrvatskoj i svijetu: Održivi razvoj i primjeri dobre prakse

4. Važnost i benefiti DOP-a i nefinancijskog izvještavanja na poslovanje i društvo

10:30 – 11:00 Pauza

11:00 – 12:30 2. Dio radionice

1. Razumijevanje  nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira (Direktiva 2014/95/EU) u području nefinancijskog izvještavanja – obveznici, sadržaj izvještaja, revizija, okviri za izvještavanje 

2. Način sastavljanja nefinancijskog izvještaja

3. Način određivanja materijalnosti kao dio nefinancijskog izvještavanja

4. Komuniciranje nefinancijskog izvještaja prema eksternim stakeholderima

5. Primjer nefinancijskog izvještaja prema GRI smjernicama

12:30 - 13:00 Zaključi i diskusija

Radionica je namijenjena:

  • Poduzećima
  • DOP managerima
  • DOP konzultantima
  • Stručnjacima za održivi razvoj
  • Voditeljima korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću
  • Donositeljima odluka
  • Upravi i samoupravi
  • Akademskoj zajednici
  • Civilnom društvu

Prijave se zaprimaju na info@idop.hr.

CIJENA RADIONICE: upit za ponudu molimo pošaljite na info@idop.hr.