Društveno odgovorno poslovanje za male i srednje poduzetnike

Diljem Europske unije i svijeta, pa tako i Hrvatske, srednje i malo poduzetništvo pokretač je gospodarstva. Sukladno inozemnim trendovima, i u Republici Hrvatskoj primjetan je rast poduzetničkih inicijativa, društvenog poduzetništva, razvoja inovacija te startup kulture. S druge pak strane, u Hrvatskoj se koncept društveno odgovornog poslovanja ponajviše veže za velika poduzeća i korporacije. Razlog tomu je uvriježeno mišljenje kako isključivo oni imaju kapacitete i resurse za ulaganje u održive načina rada, dok su srednja i mala poduzeća prepuštena svakodnevnom preživljavanju koje ne ostavlja mnogo mjesta za inovativnost.

Primjeri dobre prakse, srećom, pokazuju kako se stanje rapidno mijenja, te kako je sve potebnije obrazovanje MSP-a o društveno odgovornom poslovanju.

Cilj ove radionice jest edukacija malih i srednjih poduzetnika o konceptu i benefitima društveno odgovornog poslovanja te drugim relevantnim pitanjima u ovome području.

Jednodnevna radionica Instituta za društveno odgovorno poslovanje osigurat će stručna znanja, alate i metode za integriranje društveno odgovornog poslovanja u rad MSP-ova, odnosno:

 • Svladavanje temeljnih pojmova i znanja vezanih za DOP
 • Povezanost između DOP-a i MSP-ova
 • Utjecaj odgovornih MSP-ova na društvo
 • Temeljne razlike između društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja
 • Razvoj strategije i implementacije DOP-a u poslovanje
 • Razumijevanje važnosti dobavljačkog lanca
 • Razumijevanje inicijativa i potpora Europske unije
 • Odgovor na lokalne i globalne izazove.

Radionica je namijenjena:

 • Srednjim i malim poduzetnicima
 • DOP managerima
 • DOP konzultantima
 • Stručnjacima za održivi razvoj
 • Marketinškim stručnjacima
 • Stručnjacima za odnose s javnošću
 • Novinarima i medijskim stručnjacima
 • Potrošačima
 • Akademskoj zajednici
 • Civilnom društvu
 • Studentima 

 

PROGRAM RADIONICE 

____________________________________________________________________

 

8:30 – 09:00 Registracija

09:00 – 10:30  1. Dio radionice

1. O Institutu za društveno odgovorno poslovanje

2. Povezanost između društveno odgovornog poslovanja i MSP-a
­­­

3. Definiranje DOP-a za MSP-e: motivacija i benefiti

4. Usporedba hrvatske i globalnih trendova: primjeri dobre prakse

5. Inicijative i potpore na razini Europske unije

 

10:30 – 11:00 Pauza

 

11:00 – 12:30 2. Dio radionice

1. Koraci za razvijanje strategije i integriranje DOP- u poslovanje: planiranje, procedure, organizacijska kultura, unutarnji i vanjski čimbenici

2. Suradnja s dionicima

3. Moguća ograničenja i preporuke za budućnost

12:30  - 13:00 Zaključi i diskusija

  

Prijave se zaprimaju na info@idop.hr.

CIJENA RADIONICE: upit za ponudu molimo pošaljite na info@idop.hr.