Održiva poslovna komunikacija

Što nudimo

Sposobnost pravilnoga komuniciranja unutar poduzeća ključno je kako bi se međusobni odnosi suradnika njegovali te uspješno doprinijeli cjelokupnom razvoju poduzeća. Kako biste ostvarili te zadržili razinu jezične kulture u komunikaciji unutar poduzeća, nudimo usluge:

 • razvijanja i podizanja razine društveno odgovorne komunikacije s Vama važnim stakeholderima i medijima
 • podizanja razine jezične kulture u sveukupnoj poslovnoj i digitalnoj komunikaciji (dijalog, poštovanje itd.)

Ono što osiguravamo prilikom izrade nefinancijskog izvještaja jest:

 • Standardizirani proces prilikom prikupljanja podataka te izrade izvještaja
 • Kreativan, kvalitetan, informativan i svrsihodan izvještaj o održivosti
 • Edukaciju tima odgovornog za komuniciranje Vašeg društveno odgovornog ponašanja

Što dobivate

Važno je znati kako je nefinancijsko izvještavanje sve potrebniji komunikacijski alat između poduzeća i njegove javnosti jer osigurava upravo sljedeće:

 • Kvalitetan način komuniciranja rizika i prilika prema stakeholderima
 • Priliku za uključiti svoje zaposlenike u održive poslovne prakse
 • Priliku za predstaviti društveno odgovorno ponašanje lokalnoj zajednici
 • Priliku za ući u dijalog s potrošačima i akterima u lokalnoj zajednici
 • Mogućnost za istaknuti vrijednosti za koje se poduzeće zalaže te ih komunicirati prema javnosti
 • Neosporiv doprinos brandingu kada je riječ o gradnji pozitivnog imidža