Eksterna provjera nefinancijskih izvještaja

Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) jest ovlašteni pružatelj usluge provjere nefinancijskih izvještaja prema Standardu AA1000 pod serijskim brojem 000-283

Serija Standarda AccountAbility AA1000 standardi su zasnovan na načelima koji pomažu organizacijama da postanu odgovornije, odgovornije i održivije. Preko 150 poduzeća širom svijeta koristi AA1000AS za provjeru svojih izvještaja o održivosti.

Institut za društveno odgovorno poslovanje je licenciran od strane certificirane međunarodne organizacije AccountAbility za provjeru nefinancijskih izvještaja što je moguće provjeriti na njihovoj službenoj web stranici.

Načela AccountAbility AA1000 standarda temelje se na:

  • Inkluzivnosti - sudjelovanju dionika u razvoju i postizanju odgovornog i strateškog odgovora na održivost.
  • Materijalnosti - određuje relevantnost i značaj pitanja za organizaciju i njezine dionike.
  • Odgovornosti - odgovor organizacije na pitanja dionika koja utječu na njezinu održivost.

Da biste preuzeli ovaj standard, posjetite web sranicu za preuzimanje

 Screen Shot 2020-10-06 At 13.25.15