Edukacije o nefinancijskom izvještavanju, održivom razvoju, itd.

Što nudimo

Educirani od strane certificiranog GRI programa, pružamo edukacije prema najpriznatijoj GRI metodologiji. 

Naši edukacijski programi pružaju vam detaljne informacije o GRI standardima i objašnjavaju kako se oni mogu primijeniti na Vašu organizaciju. Interaktivne sesije sadrže grupne vježbe i primjere najbolje prakse koje možete koristiti za pripremu vlastitog GRI izvješća o održivosti.

Nakon što ste završili naš edukativni program, moći ćete:

  • prepoznati najvažnije pokretače održivosti u organizacijama, 
  • utvrditi unutarnju i vanjsku vrijednost izvješćivanja o održivosti
  • razumijeti GRI standarde i kako ih primijeniti u izvještavanju o održivosti
  • odrediti koji su temeljni procesi za pripremu izvještaja
  • primijeniti GRI principe za definiranje sadržaja izvješća i njegove kvalitete, te 
  • prepoznati važnost angažmana dionika i sustava praćenja podataka