Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem

Krajem devedesetih godina 20. stoljeća skandali vezani uz sigurnost hrane i hrane za životinje (kao što je epidemija Creutzfeldt-Jakobove bolesti ili tzv. kravljeg ludila) ukazali su na potrebu za novim standardima za sigurnost i higijenu hrane na europskoj razini.

Europska unija odgovorila je donošenjem novog sveobuhvatnog pravnog okvira s ciljem poboljšanja sigurnosti hrane, osiguravanja zaštite potrošača i vraćanja povjerenja u lanac opskrbe hranom.

2002. godine Europska unija je usvojila Uredbu (EZ) br. 178/2002 tj. Opći zakon o hrani, koji je utvrdio načela i uvjete propisa o hrani i postupke vezane uz sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. Prehrambeni sektor je s vremenom postao jedan od najstrože reguliranih sektora u Europskoj uniji, što znači da je poduzećima teško donirati i raspodijeliti višak hrane budući da moraju slijediti cijeli niz zakona o sigurnosti i higijeni hrane, sljedivosti i odgovornosti. Doniranje je olakšano Direktivom o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost tj. Direktivom 2006/112/EZ, koja državama članicama daje mogućnost da u svoja nacionalna zakonodavstva implementiraju odredbe o oslobođenju od obveze plaćanja poreza (porezno priznati trošak) prilikom doniranja hrane, u slučaju doniranja hrane blizu isteka roka trajanja.

Što znači porezno priznati trošak?

To znači da novac, stvari i usluge koje su dane u vidu donacija/darovanja predstavljaju trošak poslovanja u 100% iznosu pod uvjetom da iznos donacije ne prelazi 2% od ukupno iskazanog prihoda od poslovanja prethodne godine.

 

Brošura Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem objavljena od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule sadrži osnovne podatke o zakonskoj regulativi u Hrvatskoj. Tri su zakona (zakon o porezu na dobit, zakon o porezu na dodanu vrijednost, zakon o prezu na dohodak) koja uređuju donacije (darivanje) u RH. Spomenuta brošura uz opis zakonodavnog okvira uspoređuje doniranje u RH s ostalim zemljama u Europi, prema kojima Hrvatska ima nezavidan postotak porezne olakšice (dok se kod većine zemalja radi o 10% u Hrvatskoj je to 2%).  

Slika: Sinergija poduzetnika i zajednice

Screen Shot 2018-08-08 At 15.16.29

Izvor: Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem

Brošuru Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem možete pročitati i preuzeti ovdje.