Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. (SDGs)

Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Kratki prikaz globalnih ciljeva održivog razvoja s ciljem informiranja građana i zainteresiranih dionika u Hrvatskoj o Programu za održivi razvoj do 2030.

ODRAZ je izdao drugo izmijenjeno izdanje - ovog puta u tiskanoj i elektronskoj verziji, publikacije u kojoj smo ukratko predstavili Globalne ciljeve održivog razvoja, koje je UN usvojio u rujnu 2015.

Od osnutka 2000. do danas ODRAZ zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Promovira načela održivog razvoja, educira dionike iz različitih dijelova Hrvatske i iz svih sektora o mogućnostima njihove praktične primjene, potiče na okupljanje i zajedničko djelovanje u promišljanju i provedbi održivog razvoja u lokalnim zajednicama.

Nadamo se da će ova publikacija biti poticaj da Hrvatska prilikom određivanja 'svojih' ciljeva, podciljeva i indikatora za praćenje njihova ostvarenja provede široki konzultativni proces, poput onoga što su ga Ujedinjeni narodi proveli na globalnoj razini.

ODRAZ podržava globalne ciljeve održivog razvoja te će nastaviti rad na informiranju relevantnih dionika i šire javnosti o ciljevima i Programu UN-a do 2030.

Izdavač: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, 2016., II. izmijenjeno izdanje.

Publikaciju preuzmite na: