Zakon o računovodstvu i Direktiva 2014/95/EU

Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) želi se povećati transparentnost velikih te konkurentnost malih i srednjih poduzetnika.

Zbog toga određeni veliki poduzetnici uz financijske izvještaje trebaju objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije, a od 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske 2017. godine izvještavanje nefinancijskih informacija postaje mnogo detaljnije, o čemu posebno govori Direktiva 2014/95/EU.

Europska unija pod objavljivanjem nefinancijskih informacija podrazumijeva informacije o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo, što predstavlja sadržaj izvještaja o društvenoj odgovornosti ili održivosti poduzeća.

Screen Shot 2016-12-10 At 08.07.30

RRIF br. 12/15. str. 46, autor: Nikolina Markota Vukić

Poduzetnici prilikom sastavljanja i izvještavanja nefinancijskih informacija mogu koristiti priznate okvire poput:

  • Sustav za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  • Globalni sporazum Ujedinjenih naroda (UN) Vodeća načela o poduzetništvu i ljudskim pravima za provedbu okvirnog programa UN-a „Zaštita, poštovanje i pomoć”
  • Smjernice za multinacionalna društva Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
  • Norma (ISO) 26000
  • ILO Tripartitna deklaracija 
  • Smjernice Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI).

Prema Direktivi 2014/95/ EU, određenim velikim poduzetnicima i grupama od javnog interesa uz sastavljanje financijskih izvještaja propisano je objavljivanje i drugih financijskih izvještaja odnosno izvještaja poslovodstva (RRIF-ov naziv: Izvještaj uprave) koji se sastoje od:

(1) nefinancijskog izvještaja

(2) izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i

(3) izvještaja o plaćanjima javnom sektoru.

Više o pojedinim nefinancijskim izvještajima pročitajte u novom RRIF časopisu broj 12/15.

Preuzmite prezentaciju o obvezi nefinancijskog izvještavanja.