Smjernice Europske komisije za nefinancijsko izvještavanje

IDOP_nefinancijsko Izvještavanje

Slika: Dvostruki aspekt materijalnosti Direktive o nefinancijskom izvješćivanju u kontekstu izvješćivanja o informacijama povezanima s klimom

Izvještavanje o učinku klimatskih promjena na poduzeće

Ova vrsta izvješćivanja fokusira se na utjecaj klimatskih promjena na samu organizaciju i nastoji ulagačima pružiti informacije o tome kako pitanja vezana uz klimu mogu utjecati na buduće financijske rezultate organizacije. Takvo izvještavanje može uključivati ​​financijske učinke, strategije prilagodbe, glavne rizike i prilike za organizaciju.

Izvješćivanje o učinku poduzeća na klimu

Tradicionalno izvještavanje o održivosti koristi perspektivu okolišne i društvene materijalnosti i razmatra utjecaj koji organizacija ima i kako to utječe na društvo u cjelini. Takvo izvješćivanje može uključivati ​​strategije ublažavanja, potrošnju resursa i proizvodnju zagađivača poput emisija stakleničkih plinova. Ova vrsta izvješćivanja nastoji promovirati promjene u ponašanju organizacije tražeći od organizacija da otkriju na koji način doprinose klimatskim promjenama i širem programu održivosti.

 

Direktiva EU 2014/95/EU o objavljivanju nefinancijskih informacija koja se bavi okolišnim, društvenim i ekonomskim pitanjima ili nefinancijskim (ESG) informacijama, prenesena je u hrvatski Zakon o računovodstvu krajem 2016. godine i time velika poduzeća od javnog interesa obvezala na povećanu transparentnost.

Europska komisija (EK) usvojila je i donijela neobvezujuće smjernice Objavljivanja nefinancijskih podataka čiji je cilj pomoći poduzećima da ispune zahtjev za objavljivanjem relevantnih i korisnih informacija o okolišnim i socijalnim pitanjima na konzistentan i usporediv način. 

Cilj je novih smjernica o objavi informacija vezanih uz zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje povećati transparentnost kompanija i njihova izvedba u tom području.

Komisija ističe da će smjernice poduprijeti kompanije u ispunjavanju njihovih obveza pri izvješćivanju o nefinancijskim informacijama te će promovirati ‘pametno izvješćivanje kompanija’. Europa treba predvoditi u stvaranju zelenijih i održivijih ekonomija. Zbog toga predlažemo fleksibilne smjernice kako bi potaknuli transparentnost kompanija u svim sektorima. Objavom relevantnih informacija o svojim društvenim i postignućima u zaštiti okoliša kompanije si čine uslugu i pomažu svojim ulagačima, kreditorima i društvu u cjelini, ističe potpredsjednik EK-a Valdis Dombrovskis. 

IDOP pozdravlja donošenje smjernica Europske komisije za nefinancijsko izvještavanje.

Smjernice predlažu da svaka tvrtka treba objaviti relevantne informacije o stvarnim i potencijalnim utjecajima njezinih operacija na okoliš i kako trenutna i predvidiva pitanja zaštite okoliša mogu utjecati na tvrtku. Očekuje se da će veća i relevantnija transparentnost dovesti do značajnog smanjenja emisije stakleničkih plinova i rasta i radnih mjesta u skladu s klimatskim uvjetima.

Direktiva o nefinancijskom izvještavanju 2014/95/EU predstavlja važan poticaj za 6.000 poduzeća širom Europe da počnu razmišljati o stvaranju šire vrijednosti na društvo i okoliš. Na zajedničkim sastancima, tvrtke o Direktivi za nefinancijsko izvještavanje i novoj obvezi Zakona o računovodstvu govore kako ih je ova nova obveza potaknula, a ne prisilila na usvajanje šire odgovornosti poduzeća o utjecaju na društvo i okoliš.

Smjernice prepoznaju važnost veza i međusobnih odnosa informacija (povezivost) o različitim aspektima nefinancijskih informacija ili između financijskih i nefinancijskih informacija. Također se očekuje da će nefinancijske izjave biti koncizne i da se izbjegnu nematerijalne informacije ... Opće ili neophodne informacije koje nisu materijale treba izbjegavati.

Smjernice se nastavljaju: "Očekuje se kako će izjave dati uvid u poslovni model tvrtke, strategiju i njenu provedbu te objasniti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne implikacije prijavljenih informacija."

Tvrtke koje čitaju smjernice nesumnjivo će vidjeti mnoge sličnosti s već objavljenim međunarodnim okvirima poput GRI ili UNGC, a naša poruka je da će IDOP biti s Vama, te zajedno s našim partnerima, pružiti podršku i smjernice dok prihvaćate Direktivu u praksi izvješćivanja.

Pozivamo Vas da poduzmete što je Europska komisija nazvala "korak naprijed " - tako da budemo na samom vrhuncu korporativnog izvještavanja.

Preuzmite prezentaciju o obvezi nefinancijskog izvještavanja.