Oblikovanje utjecajne suradnje

Uspješna poduzeća sve više razumiju kako je uključivanje i dijalog s dionicima ključno za razumijevanje njihovog poslovanja kao i oblikovanje uspješnih poslovnih strategija.

Poslovni, akademski i civilni sektor još uvijek nemaju dogovorenih najboljih praksi kako oblikovati korporativne strategije kroz uspješnu suradnju, iako postoje primjeri uspješnih poduzeća koja se odredila metodologiju ostvarivanja dijaloga s ključnim dionicima za svoje poduzeće.

Dijalog s dionicima predstavlja proces kojim se kroz dijalog poduzeća s ključnim dionicima grade i održavaju odnosi u cilju poboljšanja poslovnih procesa i ostvarivanja održivog razvoja. Proces dijaloga može poprimiti mnoge oblike, uključujući jednosmjernu ili još bolje, dvosmjernu interakciju.

 

 

 

 

Konzultantska kuća SustainAbility objavila je istraživanje o korporativnom dijalogu s ključnim dionicima prema različitim sektorima i temama koje su materijalne za svaki od pojedinih sektora. 

Dijalog

Izvještaj Common Threads: Designing Impactful Engagement možete preuzeti na ovoj poveznici.

Dijalog s ključnim dionicima prema pojedinim sektorima možete preuzeti na ovoj poveznici.