Stručno mišljenje Instituta za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) o Nefinancijskom izvješću Hrvatske Lutrije za 2019. godinu

Hrvatska Lutrija objavila je Nefinancijsko izvješće za 2019. godinu koje transparentno prikazuje utjecaj poslovanja, proizvoda i usluga Hrvatske Lutrije na ekonomiju, društvo i okoliš.

U odnosu na prethodna izvješća o održivosti, ovo nefinancijsko izvješće sastavljeno je prema međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvješćivanje GRI Standardi čime je podignuta transparentnost poslovanja. GRI Standardi postavljeni su od strane međunarodne organizacije Global Reporting Initiative (GRI) te predstavljaju međunarodno najpriznatiji i najrašireniji okvir za nefinancijsko izvješćivanje. 

Objavom značajnih nefinancijskih informacija koje su opisane i indeksirane prema GRI Standardima, izvješće je zadovoljilo zahtjeve sržne opcije izvješćivanja prema GRI Standardu. Izvješće svojim sadržajem, količinom informacija o pristupu upravljanja okolišnim i društvenim temama te prikazom ključnih pokazatelja uspješnosti na području održivosti, predstavlja sveobuhvatan i iscrpan strateški dokument poduzeća.

U Izvješću je prikazan pristup Hrvatske Lutrije prema održivosti kroz GRI Standarde te zakonski propisane obveze nefinancijskog izvješćivanja kroz 1. Identifikaciju osnovnih rizika i poslovnih ciljeva te 2. Oblikovanjem poslovnog modela održivog razvoja što je i vizualno jasno prikazano:

1. Identificirani su osnovni rizici i postavljeni ciljevi za odgovorno priređivanje igara na sreću koji mogu prouzročiti negativne učinke (Slika 1)

Slika 1: Poslovni ciljevi odgovornog priređivanja igara na sreću prema identificiranim strateškim rizicima Hrvatske Lutrije

Izvor: Nefinancijsko izvješće Hrvatske Lutrije za 2019. godinu

2. Opisan je poslovni model održivog razvoja koji je usklađen s globalnim ciljevima održivog razvoja (engl. Sustainable development goals - SDGs) na koje Hrvatska Lutrija ima najveći utjecaj (Slika 2)

Slika 2. Poslovni model održivog razvoja

Poslovni model održivog razvoja

Izvor: Nefinancijsko izvješće Hrvatske Lutrije za 2019. godinu

U Izvješću je detaljno razrađeno poglavlje „Odgovornog priređivanja igara na sreću“ kroz 11 elemenata standarda odgovornog priređivanja igara na sreću propisanih od strane Europske lutrijske organizacije (EL) i Svjetske lutrijske asocijacije (WLA) prema kojima je Hrvatska Lutrija dobila certifikat četvrtog (najvišeg) stupnja.

Slobodni smo zaključiti kako je Hrvatska Lutrija tehnološki napredno poduzeće koje dobro razumije i upravlja svojim poslovnim utjecajem na društvo i okoliš. Inovacije, edukacija, doprinos zajednici i predanost poslovanju s obilježjima visoke razine sigurnosti i kvalitete daju značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu i održivom razvoju u cjelini.

Nefinancijsko izvješće Hrvatske Lutrije za 2019. godinu možete pronaći na ovoj poveznici