Direktiva EU ''Direktiva 2014/95/EU''

U travnju 2014. godine, Europski parlament finalizirao je izmjenu Direktivu 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa, pod nazivom Direktiva 2014/95/EU. Ova je Direktiva dio šire inicijative Europske unije o društveno odgovornom poslovanju koja uključuje dosljedan pristup izvještavanju te podržavanju pametnog, održivog i uključivog rasta u ostvarivanju ciljeva Europske unije do 2020. godine, kojoj je prethodila nova računovodstvena direktiva Direktiva 2013/34/EU.

Direktiva 2014/95/EU prvi je korak ka implementaciji zaključaka rasprave prihvaćenih od strane Europske komisije 22. svibnja 2013. godine, a koji su pak usmjereni na što veću transparentnost te razradu Strategije o društveno odgovornom poslovanju.

Naime, Europski je parlament 6. veljače 2013. godine usvojio dvije rezolucije u kojima se naglašava potreba za transparentnošću te češćoj raspravi o pitanjima okoliša i društva. Rezolucije su kako slijede: Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth te Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery.

Ovom će Direktivom nefinancijsko izvješćivanje u cijeloj Europskoj uniji, počevši s 1. siječnjem 2017. godine, postati u potpunosti obavezno. Ukoliko je poduzeće subjekt od javnog interesa koje ima manje od 500 zaposlenika, ono ne mora poštivati Direktivu. Ipak, ukoliko ste dobavljač za takvo poduzeće, postoji mogućnost da ćete u jednom trenutku biti zamoljeni za objavljivanje ove vrste izvještaja. Drugi stakeholderi, kao primjerice investitori, sada će imati pravo, pozivajući se na Direktivu, pitati vas informacije koje žele, a koje, dakako, ulaze u domenu društveno odgovornog poslovanja. 

Grafički prikaz godišnjih izvještaja određenih velikih poduzetnika i grupa od 1.1.2017.

Screen Shot 2016-12-10 At 08.07.30

Izvor: RRIF br. 12/15. str. 46, autor: Nikolina Markota Vukić

Očekuje se kako će svaka zemlja članica objaviti popis organizacija i poduzeća unutar svojih granica, uključujući one koje neizbježno utječu na javni interes kao što su banke, osiguravajuća društva te slične. Pretpostavlja se kako 2500 poduzeća diljem Unije već sada redovito izvještavaju o pitanjima vezanima za okoliš i društvo.

Direktiva u svakoj zemlji mora biti u potpunosti usvojena najkasnije do 6. prosinca 2016. godine, nakon čega će poduzeća imati dvije mogućnosti za usklađivanje s njezinim zahtjevima:
1. Morat će otkriti tražene informacije, a ukoliko to ne učine,
2. morat će objasniti zašto do tada određeni podaci nisu objavljeni.

Sve zemlje članice imat će rok od dvije godine s njome uskladiti svoje nacionalne zakone te je početi primjenjivati. Očekuje se kako će prva izvješća biti objavljena 2018. godine te će pokrivati razdoblje od 2017. godine do 2018. godine. 

Kao što je spomenuto, Direktiva 2014/95/EU predstavlja mjere kojima je u cilju ojačati transparentnost te odgovornost otprilike 6000 poduzeća u Uniji. Subjekti od javnog interesa s više od 500 zaposlenika uključivat će:

      1. izvještavanje o pitanjima koja se tiču okoliša, društva, zaposlenika, ljudskih prava i anti-      
          korupcijskih mjera,
      2. opisivanje vlastitog poslovnog modela, ishode i rizike vezane za gore spomenute teme, kao i
          raznolikost politika koje se provode u menadžmentu poduzeća.

Ono što države članice ne mogu promijeniti i na što ne mogu utjecati jest sljedeće:

  1. broj poduzeća zahvaćena Direktivom 2014/95/EU te broj zaposlenika propisanih direktivom – točnije, činjenicu kako ona zahvaća ona poduzeća koja imaju 500 zaposlenih na dalje,
  2. sadržaj nefinancijskog izvještaja – ono treba biti usmjereno na okoliš, pitanja društva i zaposlenika, antikorupciju te mito.

aspekti

Ono u čemu države članice mogu biti ponešto fleksibilnije jest sljedeće:

  1. države članice mogu birati žele li Izvješće objaviti odvojeno uz godišnje izvješće, ili u potpunosti samostalno; metodologiju za integrirano izvještavanje nudi inicijative poput za što se zalaže International Integrated Reporting Council (IIRC)
  2. države članice imaju mogućnost ovjeriti Izvješće od strane neovisnog pružatelja usluga pravovaljanosti, odnosno Izvještaj o uvjerenju (engl. Assurance Report).

Nefinancijsko izvješće treba biti strukturirano na sljedeći način:

  1. mora biti naveden kratak opis poslovnog modela,
  2. mora biti naveden opis politika kojima se vodi menadžment poduzeća,
  3. njihov ishod,
  4. rizici za njih vezani,
  5. poslovni odnosi, usluge i proizvodi koji utječu na zajednicu,
  6. ključni pokazatelji nefinancijskoj učinka relevantnog za određeni posao.

Nefinancijsko izvještavanja poduzeća i organizacija trebaju se sastavljati prema okviru za nefinancijsko izvjetšavanje koji Direktivom 2014/95/EU  nije propisan. Postojeći okviri i metodologije za nefinancijsko izvještavanje su: 

      1. GRI smjernice za izvještavanje,
      2. OECD smjernice,
      3. UNGC, UNGP za poslovanje i ljudska prava,
      4. ISO 26000,
      5. ILO Tripartitna Deklaracija.

Nefinancijski izvještaji trebaju biti sastavljeni trebaju biti 6. prosinca 2016. godine prema jednom od spomenutih metodologija za nefinancijsko izvještavanje.

Prilozi:

1. Preuzmite prezentaciju o obvezi nefinancijskog izvještavanja.

2. Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ.

3. GRI Smjernice za izvještavanje o održivosti

4. Integrirano izvještavanje <IR>