Antikorupcijske politike u korporativnom izvještavanju

Definicija korupcije prema međunarodnoj organizaciji Transparency International (TI) je "Korupcija: zlouporaba povjerene snage za privatnu igru".

Misija organizacije TI je svijet u kojem su Vlade, kompanije, civilno društvo i pojedinci oslobođeni korupcije tako da povećavaju svijest, lobiraju, provode istraživanja, nadziru i surađuju s mnogobrojnim stakeholderima. 

U sklopu svoj djelovanja TI kreira antikorupcijske programe i metodologiju koju poduzeća širom svijeta implementiraju. U sklopu tog djelovanja proveli su istraživanje na globalnoj razini prema kojoj rezultati nisu sjajni kako opisuje TI. Važni rezultati studije prikazani su slici dole, a jedan od rezultata koji najviše govori o globalnom utjecaju ekonomije jest da 72 od 100 kompanija na svijetu (iz promatranog uzorka provedenog istraživanja) i dalje ne izvještava o poreznim davanjima drugim državama. Međutim najnoviji medijski događaju i otkrivenih velikih poreznih rajeva su pokazali kako je poduzećima ipak bolje biti proaktivnim u transparentnosti po pitanju ovih tema.  

Screen Shot 2017-12-02 At 08.35.03

Transperency International je razvio smjernice za borbu protiv podmićivanja te razvoja 10 aktikorupcijskih načela (10 Anti-corruption Principles for State-owned Enterprises) za javna poduzeća prema kojima poduzeća mogu na vrlo jednostavan način integrirati antikorupcijske politike u svoje poslovanje.