Prednosti integriranog izvještavanja

Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje (engl. IIRC) u studiji Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting opisuje na koji način poslovnu praksu i iskustvo pilot programa za integrirano izvještavanje The International Integrated Reporting Council Pilot Programme. Ovaj izvještaj je u skladu s inicijalnim istraživanjem iz 2012. godine koji je imao za cilj istražiti i objasniti proces integriranog izvještavanja kojeg poduzeće prolazi. Neki od rezultata istraživanja poduzeća koji objavljuju integrirane izvještaje i onih koje ne objavljuju integrirane izvještaje su:

 IIRC

 

Integrirano izvještavanje iniciralo je Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje (IIRC) koje za cilj ima kohezivan i učinkovit pristup izvještavanju poduzeća kako bi se poboljšala kvaliteta informacija te omogućila učinkovitija i produktivnija raspodjela kapitala. Integrirani izvještaj ima za cilj objasniti investitorimana koji način poduzeće tijekom vremena stvara vrijednost.Ovakav integrirani postupak izvještavanja predstavlja povezivanje financijskih vrijednosti s poslovnim vrijednostima iz područja društva i okoliša. Također, integrirano izvještavanje omogućava poduzeću prikazati na koji način njegova poslovna strategija, upravljanje i financijska uspješnost pridonosi društvu, okolišu i ekonomiji unutar kojeg djeluje.

Ovakav sveobuhvatni oblik izvještavanja trebao bi objasniti mnoge materijalne aktivnosti, odnosno one koje mogu utjecati na financijsku uspješnost poduzeća, te omogućiti i predočiti jasnu mogućnost poduzeća da generira vrijednosti za društvo, okoliš i ekonomiju u kratkom, srednjem i dugom roku. Također, koliko je izvještavanje okrenuto planiranju budućih aktivnosti poduzeća, toliko i pruža uvid u prošle i trenutne pokazatelje uspješnosti poduzeća. 

Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja na poduzeće, te na njihove stakeholdere su:

 • Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja za poduzeće su:
  • Bolje razumijevanje menadžmenta poduzeća o strategiji poduzeća i društvenih, okolišnih, te ekonomskih utjecaja
  • Obuhvatniji i opsežniji pregled za smanjenje rizika
  • Povećana mogućnost za novim poslovnim mogućnostima
  • Bolje razumijevanje resursnih ograničenja koji rezultiraju inovacijama novih dobara i usluga
  • Upravljanje rizicima što rezultira smanjenjem troškova i efikasnijim poslovanjem
  • Povećana razina unutranje i vanjske svijesti, te reputacije što rezultira većom lojalnosti i manjim troškovima zapošljavanja i zadržavanja zaposlenika 
 • Potencijalne prednosti integriranog izvještavanja za stakeholdere su:
  • Stakeholdersko povjerenje u menadžersko poznavanje cjelokupnog poslovanja
  • Pokazatelj kako je poslovanje efikasno, a poslovna strategija u skladu s dugoročnim i održivim stvaranjem vrijednosti
  • Povećana transparentnost koja rezultira snažnijim povjerenjem i reputacijom kod stakeholdera
  • Povećana transparentnost koja može rezultirati smanjenjem troškovima kapitala, jednom kada su prepoznati rizici poslovanja
  • Bolje razumijevanje rizika i izazova poslovanja pomaže poduzeću  pri ostvarivanju konkuretske pozicije na tržištu koju karakterizira poboljšana vrijednost brenda i snažniji odnos s potrošačima

Međunarodno vijeće za integrirano izvještavanje u studiji Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting (2014) opisuje rezultate istraživanja u kojima objašnjava proces integriranog izvještavanja poduzeće, te prednosti od ovakvog izvještavanja. Najznačajniji rezultati istraživanja poduzeća koja objavljuju integrirane izvještaje su interne prednosti poput stvaranja vrijednosti i poboljšavanje mjerenih podataka u poduzeću, kao i pozitivne promjene odnosa poduzeća s njehovim stakeholderima. Preciznije rečeno, većina ispitanika odnosno njih 92% smatra kako integrirano izvještavanje rezultira boljim razumijevanjem stvaranja vrijednosti poduzeća, njih 84% smatra kako poduzeće profitira od ovog procesa, dok 71% ispitanika smatra kako ovaj proces donosi strateške prednosti menadžmentu poduzeću u razumijevanju i mjerenju dugoročnoog uspjeha poslovanja.