Uloga nefinancijskog izvještavanja u zaštiti ljudskih prava

Ljudska prava i njihova zaštita važan su dio izvještavanja prema GRI smjernicama još od 2002. godine. GRI standardi izravno se referiraju na brojne međunarodne alate i instrumente za zaštitu ljudskih prava poput Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, Opću deklaraciju o ljudskim pravima i OECD smjernice za poduzeća.

Zahvaljujući GRI standardima, GRI osigurava smjernice organizacijama kako što podrobnije izvještavati o svojem pristupu kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, upravljanju zaštitom ljudskih prava, kao i mjerama koje organizacije poduzimaju po tom pitanju.

GRI je razvio set preporuka koja pomažu organizacijama poboljšati upravljanje pitanjem i zaštitom ljudskih prava sve od dobavljačkog lanca do vrhovnog menadžmenta, te samim time što kvalitetnije i svrsihodnije prikazivati ovu vrstu podataka u svojim nefinancijskim izvještajima. Kako bi se osiguralo povećanje transparentnosti te prikaz relevantnih tema u području ljudskih prava, GRI poduzećima savjetuje sljedeće: 

  •  Izrada dubinske analize treba biti polazišna točka za daljnji rad.
  •  Prikažite lokalni i socio-ekonomski kontekst u kojem djelujete.
  •  Prikažite konkretan napredak kada je riječ o upravljanju utjecajima tijekom kraćeg, srednjeg i  duljeg razdoblja.
  •  Pronađite ravnotežu između kvantitativnih i kvalitativnih informacija. 
  •  Budite jasni i osigurajte cjelovitost prikazanih informacija. 
  •  Prikažite izravne i neizravne utjecaje.

GRI naglašava kako bez obzira nalazilo se poduzeće u području niskoga rizika od narušavanja ljudskih prava, sve su regije i sektori jednako odgovorni kada je riječ o njihovoj zaštiti - upravo je zato transparentnost presudna.

Više o temi zaštite ljudskih prava te izvještavanju ovih informacijama prema GRI standardima možete doznati ovdje.

 

******

Screen Shot 2018-01-19 At 12.46.12

“We are a member of the GOLD Community and support the mission of GRI to empower decision makers everywhere, through GRI Sustainability Reporting Standards and its multi-stakeholder network, to take action towards a more sustainable economy and world.”