5. Global reporting Initiative (GRI) konferencija - GRI Standardi

Od 18. do 20. svibnja u Amsterdamu održana je 5. GRI Globalna konferencija. Ovogodišnju su konferenciju obilježile sljedeće teme:

  • rasprava o budućnosti nefinancijskog izvještavanja koje sve više postaje digitalno i interaktivno,
  • sedamnaest globalnih ciljeva održivog razvoja (SDGs),
  • važnost nefinancijskog izvještavanja za srednja i mala poduzeća,
  • zakonodavni okvir koji potpomaže razvoj DOP-a, te
  • tema kojoj je potrebno posvetiti posebnu pozornost: odluka GRI-ja da se do kraja godine u potpunosti napuste posljednje G4 smjernice te u dijalogu sa zajednicom izrade Standardi izvještavanja o održivosti.

Trenutne GRI G4 smjernice korištene su u više od devedeset zemalja svijeta te od strane tisuća organizacija. Upravo kako bi se doprinijelo razvoju izvještavanja te uvelike olakšalo organizacijama koje izvještavaju o održivosti, kreirani su novi Standardi izvještavanja o održivosti o čijim najvažnijim informacijama i benefitima govorimo u nastavku. Važno je reći kako će se G4 smjernice koristiti do kraja 2017. godine kada će na snagu stupiti izvještavanje prema novim GRI Standardima. Novi će Standardi biti objavljeni u listopadu 2016. godine te se od tada očekuje postupan proces prilagodbe organizacija na nove Standarde.

Prijelaz s G4 smjernica na GRI Standarde iniciran je u studenome 2015. godine od strane Global Sustainability Standards Boarda (GSSB) upravo iz razloga što se uvidjelo kako se G4 smjernice sve više razvijaju u set modularnih, međusobno povezanih standarda za kojima poseže sve veći broj organizacija diljem svijeta. Predstojeće će promjene ponajviše uključivati poboljšanje strukture i sadržaja G4 smjernica kako bi se GRI standarde učinilo mnogo jednostavnijima za korištenje. Novi GRI standardi uključivat će osnovne koncepte i zaključke iz G4, no ipak s mnogo fleksibilnijom strukturom, jasnijim zahtjevima te mnogo jednostavnijim jezikom.

Osnovni cilj prijelaza na GRI Standarde jest osigurati konkuretnost poslovanja poduzeća, jačati povjerenje, smanjivati troškove, razvijati nove vizije i strategije te, dakako, osiguravati razvoj poslovnih praksi koje su u skladu s globalnim ciljevima održivog razvoja.

Koje nas promjene očekuju s GRI Standardima?

1. Za razliku od prijašnjih godina kada su smjernice bile objavljivane po generacijama, novi GRI Standardi bit će redovito ažurirani. Ovakav način rada jest u skladu s GRI-jevim stremljenjem da nefinancijsko izvještavanje postane isključivo digitalno i interaktivno te samostalno kreirano u realnom vremenu od strane svih stakeholdera. S obzirom kako će ovo biti slučaj, nove teme i pojašnjenja dodavat će se mnogo jednostavnije - upravo otuda naziv 'Standardi', a ne G5. Tijekom konferencije, GRI je nekoliko puta naglasio kako će Standardi ostati konstanta te primjerima dobre prakse osigurati snažniju i jasniju artikulaciju.

2. GRI Standardi predstavljat će modularne strukture koje će se sastojati od tri univerzalna standarda primjenjiva na sve organizacije, te 35 tematski specifičnih standarda koji će se odabirati ovisno o lisi materijalnih aspekata.

3. Smjernice pri pisanju bit će dodatno učvršćene, odnosno, pojedini dijelovi sadržaja G4 smjernica su sada premješteni ili pak povezani kako bi se izbjeglo ponavljanje, ali i kako bi izvjestitelji jednostavnije kreirali novi sadržaj. Upravo je ovo rezultiralo sveukupnim brojem tema koji je sada između 46 i 33.

4. S obzirom kako GRI želi olakšati rad svima koji sudjeluju u procesu izrade izvještaja te jednako tako osigurati fleksibilnost ovisno o viziji poduzeća, uvedene su promjene na jezičnom planu. Standardi će predstavljati jasniju razliku između zahtjeva (''treba''), preporuka (''bilo bi dobro'') i smjernica (''može''). Promjene na jezičnom planu i osiguravanje tri glavna glagola uvedeni su kako bi se razjasnio i pojednostavnio jezik, ali i izrada izvještaja učinila mnogo više ''user-friendly''. Dodatna razjašnjenja dana su u elementima u kojima je potrebno odrediti ''Granice'' te kako izvještavati o temama koje nisu pokrivene GRI Standardima.

 Gri I

Koji benefiti očekuju poduzeća?

1. Cilj prijelaza na GRI Standarde jest osigurati da oni postanu mnogo dostupniji organizacijama koje izvještavaju, kao i donositeljima odluka te svim zainteresiranim stranama. Vjeruje se kako će prijelaz na GRI Standarde potaknuti dosljednije i učestalije izvještavanje o održivosti te ono mnogo više usmjereno na materijalna pitanja.

2. Standardi će pomoći poduzećima u procesu izvještavanja te im osigurati metodologiju koja će omogućiti izvještavanje o važnim, korisnim i usporedivim nefinancijskim informacijama.

3. Govornici na konferenciji u nekoliko su navrata zaključili kako će novi Standardi osigurati značajnu fleksibilnost i slobodu interpretacije poduzećima kada je riječ o izvještavanju o najvažnijim informacijama, osobito uključujući i one situacije kada se odluče pisati odvojene izvještaje.

4. Novi će Standardi osigurati poduzećima dublju analizu održivosti svojega poduzeća - dobit će kvalitetniju priliku za jasnijim dijalogom s investitorima, stakeholderima i potrošačima kada je riječ o njihovom održivom razvoju i dobrim praksama.

5. Organizacije koje će se voditi GRI Standardima prilikom izrade svojih izvješaja imat će priliku samostalno odabrati univerzalan standard te tematski specifične standarde koji su važne za njih i industriju u kojoj djeluju. 

6. GRI Standardi ojačat će primjenu vjerodostojnog izvještavanja o održivosti te će tako postati snažnije prisutniji u javnim politikama diljem svijeta. Poduzeća koja će se voditi GRI Standardima sudjelovat će u globalnom dijalogu te će biti razumljiva i izvan granica svojih zemalja.

Prvi nact GRI Standarda objavljen je te je javno savjetovanje otvoreno za sve zainteresirane do 17. srpnja 2016. Sudjelujte u raspravi te recite svoje mišljenje kako bi se GRI Standardi dodatno unaprijedili! Više informacije pronađite ovdje