GRI Standardi - novi standard nefinancijskog izvještavanja

GRI Standardi su novi oblik nefinancijskog izvještavanja koji predstavljaju najbolju svjetsku praksu i daju temelje za izvještavanja kakvo će se zahtijevati od poduzetnika. Nastali su kroz dijalog s mnogobrojnim stakeholderima i širom javnosti kako bi u najvećoj mjeri zadovoljili potrebe donositelja odluka, investitora i tržišta.

Ono što ih najviše razlikuje od prethodnih GRI G4 smjernica za nefinancijsko izvještavanje su strukturalne promjene - setovi modula, međusobno povezanih 33 GRI tema (engl. topics)

  • Ekonomsko područje objave čine standardi GRI 200 (u GRI G4 zvali su se GRI G4-EC)
  • Okolišno područje objave čine standardi GRI 300 (u GRI G4 zvali su se GRI G4-EN)
  • Društveno područje objave čine standardi GRI 400 (u GRI G4 zvali su se GRI G4-SO)

GRI Standards

Novosti su i u terminologiji strukturnog sadržaja GRI okvira za nefinancijsko izvještavanja:

  • Objava (engl. disclosure) u GRI G4 zvala se indikator
  • Tema (engl. topic) u GRI G4 zvao se aspekt

Proces određivanja matrice materijalnosti i opis dijaloga sa stakeholderima ostao je nepromijenjen.

O drugim promjenama GRI Standarda možete se upoznati s kratkom animacijom ili 20 minutnom prezentacijom "Uvoda u GRI Standarde"

GRI Standardi su besplatni za preuzemanje, kao i mnogi alati za jednostavnije korištenje.

Nefinancijski izvještaji koji se oslanjaju na GRI okvir za izvještavanje nakon 1. srpnja 2018 će trebati koristiti GRI Standarde umjesto prethodnih GRI G4.