GRI Smjernice

Smjernice za globalno izvještavanje jedinstven su priručnik za izvještavanje organizacija o nefinancijskim učincima, a izradila ih je Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI). Hitnost, značaj i veličina opasnosti te prijetnja našoj kolektivnoj održivosti, uza sve veći izbor i prilike, čine transparentnost o ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima temeljnim dijelom učinkovitih dioničkih odnosa, odluka o ulaganju i drugih tržišnih odnosa. Kao potpora tom očekivanju te radi jasnog i otvorenog komuniciranja o održivosti, potrebni su globalno prihvaćen konceptualni okvir, dosljedna terminologija i standardne mjere učinka. Svrha je GRI-ja zadovoljiti ovu potrebu stvaranjem pouzdana i vjerodostojna okvira za izvještavanje o održivosti kojim se mogu služiti sve organizacije bez obzira na veličinu, sektor ili lokaciju.

GRI nudi alate za: Upravljanja, povećanje usporedivosti i smanjenja troškova, diferencijaciju na tržištu, zaštitu brenda nastalog djelovanjem dobavljača, umrežavanje i komunikaciju. Privatnom sektoru omogućuje bolje informiranje o kapitalnim i tržišnim odlukama, kako bi se osigurala vrijednost interesno-utjecajnih skupina.

Izvor: Leksikon održivog razvoja i www.globalreporting.org

PRVI DIO G4 SMJERNICA ZA IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI

DRUGI DIO G4 SMJERNICA ZA IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI